Fraštacký tŕň 2020 alebo Ako sa zlé občas na dobré obráti

0
710

Jedným zo sektorov, ktorý dôsledky korony pociťuje v plnej miere, je sektor kultúry. Ako zasiahla pandémia medzinárodnú súťaž v kreslenom humore Fraštacký tŕň a ako sa napokon všetko na dobré obrátilo, sa čitatelia Hlohovského žurnálu dozvedia z článku predsedníčky občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, hlavného organizátora súťaže, Heleny Pekarovičovej.

Na úvod stručné informácie o súťaži. 13. ročník Fraštackého tŕňa bol vyhlásený 1. apríla na krásnu tému LES. Zúčastnilo sa ho 83 karikaturistov z Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej hory, Číny, Fínska, Grécka, Chorvátska, Indie, Indonézie, Izraelu, Macedónska,  Mjanmarska, Nemecka, Poľska, Ruska, Slovinska, Spojených arabských emirátov, Srbska, Sýrie, Turecka, Ukrajiny, Uzbekistanu a Slovenska.  Vo svojich 396 prácach nám nakreslili silné posolstvá o požiaroch v amazonských lesoch, o vyrúbaných lesoch, plastovom odpade, ktorý lesy zamoruje a mnohé ďalšie témy, ktoré mali v sebe humor a satiru, často však skryté za vyronenou slzou ľútosti. Zaujímavé práce hodnotila štvorčlenná porota, ktorej predsedom bol karikaturista Ing. Vlado Pavlík, členovia: Mgr. Fero Bojničan, Helena Pekarovičová, Mgr. Jozef Urminský.  Víťazstvo získal český karikaturista Pavel Rychtařík, na druhom mieste sa umiestnil Slovák  Ivo Chadžiev z Podbrezovej  a tretím miestom bol ocenený lya Katz z Izraela.  Čestné uznania získali: Sherif Arafa zo Spojených arabských emirátov, Ján Fiťma zo  Zvolena,  Jozef Grušpier z Bratislavy, Konstantin Kazanchev z Ukrajiny, Jitet Kustana z Indonézie, Tvg Menon z Indie, Damir Novak z Chorvátska, Roman Sika z Podolia, Pavel Taussig z Nemecka, Miroslav Vostrý a Miroslav Skopal z Českej republiky.  

O víťazoch bolo rozhodnuté a my sme začali pripravovať slávnostné vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstav Fraštacký tŕň a Smiechohranie Fera Bojničana, ktoré sa mali konať 2. októbra. Poslali sme predbežné pozvánky víťazom, vytlačili sme diplomy, pozvánky, plagáty a informačný bulletin súťaže, pripravili sme scenár, zabezpečili sme program, nakúpili a zabalili ocenenia, kolegovia z múzea inštalovali výstavy, urobili sme jednoducho všetko, čo je na takúto slávnosť potrebné. A ako to dopadlo? Najprv veľmi smutno. Večer 28. septembra, štyri dni pred pripravovanou slávnosťou, prišla studená sprcha. Celoplošný zákaz kultúrnych podujatí. Pandémia nám nedopriala stretnúť sa osobne s  ocenenými karikaturistami, objať sa, poblahoželať im k úspechom v našej súťaži. Dali sme hlavy dokopy a uvažovali sme, ako projekt dokončiť. Nechceli sme to riešiť zoznamom ocenených, zverejneným na stránkach organizátorov. Napokon, boli sme viazaní zmluvou o záväzných výstupoch  projektu s hlavným sponzorom – Fondom na podporu umenia (FPU). Rozhodli sme sa vyhlásenie výsledkov 13. ročníka natočiť na video a zverejniť ho na sociálnych sieťach. Požiadali sme FPU o zmenu podmienok použitia dotácie – miesta realizácie projektu a rozpočtu projektu a vďaka ich súhlasu sme sa opäť pustili do práce. Nová dramaturgia, réžia, nový scenár, tentoraz videa, rozhodnutie o tom, kedy a kde sa bude natáčať, kto bude účinkovať. Napriek časovej tiesni to bola tvorivá práca, ktorá nás napĺňala radosťou. Prispeli k nej aj ocenení karikaturisti, ktorých sme požiadali o krátke videopozdravy do videa a oni ich okamžite poslali. 7. októbra sme natočili v dych vyrážajúcom, do jesenného šatu odenom Zámockom parku nielen vyhlásenie výsledkov 13. ročníka Fraštackého tŕňa, obohatené krátkymi obrazovými pozdravmi ocenených karikaturistov ale aj  predstavenie knihy epigramatika Milana Hodála Užívam si. Vďaka korone teda neplánovane vznikli dva zaujímavé dokumenty, ktoré sa stretli s pozitívnym prijatím verejnosti. Aj organizátori podobných súťaží v zahraničí kvitovali s uznaním naše online vyhlásenie výsledkov a dokonca padol návrh, aby sa takéto videá natáčali aj v budúcich ročníkoch a aj v iných, zahraničných súťažiach. Hlohovec sa vďaka nečakanej a spočiatku aj nevítanej zmene stal aj tento rok centrom kultivovaného umeleckého humoru a pozitívne posolstvo o Slovensku a našej súťaži sa opäť dostalo do minimálne 25 krajín sveta. 

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí na projekte spolupracovali, najmä však Trnavskému samosprávnemu kraju – Vlastivednému múzeu v Hlohovci . 

Fraštacký tŕň  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Mesto Hlohovec a Nadácia Jána Korca. Ďakujeme.

PS. Výstavy kresleného humoru Fraštacký tŕň 2020 a  Smiechohranie Fera Bojničana boli sprístupnené v hlavnej budove Vlastivedného múzea v Hlohovci do 24. októbra 2020, kedy bolo múzeum na základe protiepidemických opatrení zatvorené. Na svojich divákov musia počkať do času, keď sa budeme môcť opäť o čosi slobodnejšie venovať kultúre nielen v online priestore. Potom ich môžete navštíviť do 15. januára 2021. Budete srdečne vítaní.

1. miesto – Pavel Rychtařík
2.miesto – Ivo Chadžiev
3. miesto Ilya Katz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here