Voda naša každodenná

1
852

Redakcia nezodpovedá za informácie zverejnené v tomto článku. Ide o názory autora, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Hlohovského žurnálu.

Internet je plný informácii týkajúcich sa problémov v oblasti zásobovania obyvateľstva pitnou vodou vo všetkých kútoch zemegule. Pri príležitosti Svetového dňa vody v marci tohto roku OSN varovala, že v roku 2025 bude viac ako 2,7 miliardy ľudí trpieť nedostatkom pitnej vody, ak jej spotreba bude pokračovať súčasným tempom. Samozrejme, že toto konštatovanie je varovným signálom a každého zodpovedného núti zamyslieť sa nad tým, lebo takáto situácia, ak nastane, bude len ťažko zvrátiteľná, ak vôbec. A to sa bytostne týka aj nás, teda obyvateľov mesta Hlohovec.

Niekedy v roku 2013 som sa začal zaoberať stratami pitnej vody v Hlohovci pri zásobovaní organizácii a občanov mesta. Túto službu zabezpečovala mestská organizácia VaTS s.r.o. a v súčasnosti Vodárenská spoločnosť s.r.o. Hlohovec. Nebudem sa zaoberať históriou, no chcem zhodnotiť obdobie počas pôsobenia súčasného primátora vo funkcii. 

V čase, keď bol primátorom Peter Dvoran som upozorňoval aj ja, že straty vody enormne narastajú a stav vodovodných rozvodov je v katastrofálnom stave, na čo poukázal aj konateľ spoločnosti pán Sobotovič. A reakcia primátora a poslancov? Vzali na vedomie. V tom čase mi dal za pravdu aj terajší primátor a vyzval pána Dvorana, aby zvážil zotrvanie vo svojej funkcii aj z dôvodu nekonania v oblasti hospodárenia vo VaTS. 

Po komunálnych voľbách, keď sa dostal do čela mesta súčasný primátor, bola jedným z prvých krokov (15. 12. 2014) výmena vtedajšieho konateľa VaTS s.r.o., a to z dôvodu zlých hospodárskych výsledkov spoločnosti. Na miesto konateľa spoločnosti, podotýkam bez výberového konania, vymenoval krízového managera. Musím priznať, že v tom čase som tento krok považoval za satisfakciu a zadosťučinenie za moju dlhoročnú snahu. Považoval som za slušnosť od nového konateľa, že sa stretneme a opýta sa na moje zistenia a poznatky, pretože predtým riešil akúsi pekáreň v Bratislave, teda diametrálne inú oblasť. 

Čas utekal a výsledkom ročného pôsobenia boli podstatne horšie hospodárske výsledky, ako za jeho predchodcu. No nápravou malo byť bolo ďalšie „štátnické“ rozhodnutie, ktoré spočívalo vo vymenovaní ďalšieho konateľa s právnickým vzdelaním a praxou vedúceho sekretariátu úseku primátora. A hospodárske výsledky – náklady, záväzky, straty vody? Každý si môže zistiť na internete. Mne sa doslova bridí už tieto čísla komentovať. Bol by som nespravodlivý, ak by som konštatoval, že títo dvaja konatelia neurobili nič. To nie, ale výsledky hospodárenia hovoria za všetko, a to je vyjadrením ich zásluh. A voda uniká z deravého potrubia naďalej a my čítame, že kedy a kde je pristavená cisterna s pitnou vodou a počúvame výzvy, aby sa ctení obyvatelia predzásobili pitnou vodou, pretože je porucha na potrubí. 

Po dvoch experimentoch bolo vypísané výberové konanie, v ktorom zvíťazila pracovníčka z Nitry, ktorá robila síce vo vodárňach, ale v našom prípade sa musela učiť od kmeňových pracovníkov. A výsledok? Strata na nákladoch vo výške 168-tis € a strata vody vo výške 474 tis. m3,  čo je oproti predchádzajúcemu roku o 1,9 % menej. Musím však konštatovať, že bola vykonaná výmena vodovodného potrubia na u. kpt. Nálepku v hodnote 260-tis. €. 

A záver roka 2019? Konateľka z Nitry skončila a dnes máme novú konateľku, pre zmenu z Piešťan, ktorá, verím, naplní svoje poslanie. A čo je iróniou? Iróniou je to, že vzdelaní  Hlohovčania, ktorí mali byť menovaní do zodpovedných funkcii (prísľub primátora pred prvými vyhratými voľbami) školia cezpoľných a sami na zodpovedné funkcie pozerajú akoby z prízemia na poschodie. A východiská? Budem ich prezentovať na zastupiteľstve  30. 7. 2020.

Michal Šuliman, občan Hlohovca a člen dozornej rady Vodárenskej spoločnosti

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here