Hlohovčan Tibor Dolník vystavuje v robotníckom dome

0
741

Zrekonštruované priestory výstavnej siene Vlastivedného múzea v Hlohovci, ktoré sídlia v budove Robotníckeho domu od svojho znovuotvorenia prinášajú návštevníkom jednu kvalitnú výstavu za druhou. Hlohovec opäť získal jedinečný a tak potrebný galerijný priestor, ktorý svojím potenciálom prináša široké možnosti výstavného uplatnenia a predpokladá aj inštalovanie takých výstav, ktoré doteraz neboli z technických dôvodov možné. Máme sa na čo tešiť.

5. novembra sa práve v týchto priestorov uskutočnila vernisáž výstavy výtvarníka, hlohovského rodáka Tibora Dolníka. Autor študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde navštevoval odbor drevorezba u profesorov Drexlera a Korkoša. Škola mala v tom čase vynikajúcu úroveň a pôsobili na nej mnohé výrazné osobnosti slovenského umenia, ako profesori Matejka, Fila, Pajdlhauser, Lugs a zo sochárov najmä Šichman, a už spomínaní profesori Drexler a Korkoš.

Tvorivá atmosféra školy a práca v ateliéri zaslúžilého umelca prof. Ludwika Korkoša, ktorého plastiky znamenali výrazný posun v slovenskom modernom sochárstve, natrvalo ovplyvnili profesijnú a životnú dráhu Tibora Dolníka. Po škole začal pracovať v Krajskom divadle v Trnave v dielni scénického výtvarníka, Jozefa Vecseia – Valentína. Po príchode zo základnej vojenskej služby nastúpil do funkcie vedúceho propagačného oddelenia na podnikovom riaditeľstve Západoslovenských hydinárskych závodov v Cíferi, kde za vyše dvadsať rokov vytvoril nespočetný rad grafických návrhov na etikety, plagáty či podnikové prezentácie na domácich a zahraničných výstavách. V rokoch 1964 – 1966 prispieval karikatúrami do časopisov Roháč, Smena, Obrana lidu, Voják. k  Havrana, Kostol sv. Michala

Od začiatku deväťdesiatych rokov sa venoval podnikaniu. Vlastnil reklamné štúdio a ofsetovú tlačiareň. V nej okrem iného vydával, sponzoroval a tlačil tridsať rokov obľúbený farský týždenník Farská rodina. Popri týchto povinnostiach sa, i keď v obmedzenej miere, stále venoval práci vo svojom ateliéri. Tu okrem dreva a hliny, ktoré sú najbližšie jeho výtvarnému naturelu, čoraz častejšie pracuje aj s farbou a rôznymi maliarskymi technikami. Vytvára kompozície, kde predmetom jeho záujmu je predovšetkým krajina, zátišie, kytice, ale nevyhýba sa ani portrétom.

Prvé roky nového tisícročia priniesli v tvorbe Tibora Dolníka výrazný posun. Využil ponuku nemeckých umelcov z mesta Rheinbach a následných niekoľko ďalších rokov sa pravidelne zúčastňoval spoločných výstav v mestách Rheinbach, Bonn a v okolí. V roku 2004 sa mu s podporou Trnavského samosprávneho kraja podarilo zorganizovať úspešnú medzinárodnú výstavu obrazov a sôch vo výstavnej sieni Robotníckeho domu Vlastivedného múzea v Hlohovci s názvom Mensch und Natur za účastí umelcov z Rheinbachu, Bonnu a Kolína nad Rýnom. Všetci sa potom stretli v roku 2008 v Mestskom múzeu v Rheinbachu, kde prezentovali svoje práce pod názvom Plastiken und Bilder.

V rokoch 2010 – 2018 pracoval Tibor Dolník predovšetkým na sakrálnych realizáciách. Pre Kláštor Najsvätejšej Trojice v Nitre vytvoril sériu pätnástich výjavov krížovej cesty z patinovaného epoxidu. Pre tento komplex vytvoril tiež kaplnku Fatimskej so sochami Panny Márie a kľačiacej sestry Bernadety. Poslednou sochou z tejto série bola pieskovcová socha Pána Ježiša v Samárii pri studni. Pre kláštornú kaplnku vytvoril 130 cm vysokú patinovanú sadrovú sochu Krista Vykupiteľa.

V týchto rokoch vytvoril tiež niekoľko komorných plastík, predovšetkým portrét pátra Dionýza Františka Tomašoviča, dekana ThDr. Pavla Šišku, pátra Arnolda Jansena, sestry Heleny Stollenwerk a ďalšie. Realizoval tiež epoxidové pamätné tabule pátra Dionýza Františka Tomašoviča, dekana ThDr. Ignáca Havrana a rezbárskeho majstra Jozefa Seilnachta.

Umelecká tvorba Tibora Dolníka je podopretá dokonalým osvojením sochárskeho remesla, ktoré mu umožňuje pracovať s rozličnými materiálmi a technikami, čo náležite využíva vo svojej tvorbe posledných rokov. Tá je predchnutá láskou k rodnému mestu, k jeho ľuďom a obyčajným veciam okolo nás, ktoré napĺňajú fyzický i duchovný svet Tibora Dolníka a celú jeho doterajšiu tvorbu.

Aktuálna výstava pod jednoduchým názvom Tibor Dolník. Obrazy – sochy – úžitkové umenie je do istej miery výstavou bilančnou, kde môžete vidieť prierez autorovej vyše 50-ročnej umeleckej činnosti naplnenej mnohými výtvarnými žánrami, témami i technikami. Výstava potrvá do 5. decembra 2021.

foto: HŽ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here