Obedy „zadarmo“ pre základné školy v Hlohovci?

0
422

Obedy zadarmo pre deti na základných školách v Hlohovci sú stále v nedohľadne. V roku 2019 bol schválený nový režijný poplatok v hodnote 9 €, ktorý rodičia platia každý mesiac. Zadarmo tak vôbec nie je zadarmo.

Zvýšená cena za režijný poplatok, ktorý postihol všetky základné školy, navŕšili na 9 €. Návrh na túto zmenu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ako  VZN) predložilo mesto a poslanci z Mestského zastupiteľstva túto zmenu spoločne schválili. Prečo prišlo k takémuto rozhodnutiu? Zvýšila sa cena kvôli nákladom na obedy? Ako danú vec vnímajú rodičia, ktorí majú svoje ratolesti na základných školách? Pomocou anonymného dotazníka sa nám podarilo vyzbierať viac ako 70 odpovedí od rodičov, ktorí sa nám zdôverili ako danú situáciu vnímajú a čo na ňu hovoria.

Na online anonymný dotazník, vďaka ktorému sme sa spojili s rodičmi, nám v priebehu pár dní odpovedalo viac ako 70 rodičov, z čoho 88,3% bolo žien (matiek). Väčšina rodín má na obedoch prihlásené jedno alebo dve deti, pričom za jedno dieťa platia režijný poplatok 9 € a za dve 18 €. Reakcie rodičov na otázku „Aký je Váš názor na zvýšenie režijného poplatku za obedy „zadarmo“?“ boli rôzne. Mnohí rodičia s touto situáciou vôbec nie sú spokojní. Niektorí by prijali zadarmo radšej zošity alebo učebnice. Pre niektorých rodičov je režijný poplatok dokonca vysoký, kvôli čomu si veľa rodičov obedy pre deti nemôže dovoliť. Obedy, ktoré sú nazývané ako zadarmo, tak vôbec zadarmo nie sú, nakoľko rodičia platia mesačný režijný poplatok v hodnote 9 €. Prečo potom nenazývajú obedmi za 9 € pravým menom ale ako „zadarmo“? Koniec koncov, rodičia mesačne platia režijný poplatok aj v situácii, keď dieťa vymešká obed.

Okrem zvýšeného režijného poplatku sa tiež sprísnili aj podmienky odhlasovania detí. Rodič je povinný odhlásiť svoje dieťa do 14.00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. K tomuto kroku však prišlo oprávnene. Kuchári si zvyknú deň vopred vytiahnuť mäso alebo inú potravinu, ktorú je potrebné rozmraziť, aby mohli skoro ráno začať variť obedy pre deti. Ak rodičia zavolajú v ten deň ráno, kuchári so zvyškom jedla, ktoré sa im rozmrazilo už nemôžu nič spraviť. Hygiena im nedovolí jedlo znovu zamraziť a vyhodiť ho by bolo plytvanie. Z tohto dôvodu bolo aj upravené nariadenie VZN.

Podarilo sa nám spojiť aj s niekoľkými riaditeľkami základných škôl v Hlohovci, ktoré sa nám tiež vyjadrili k danej situácii spojenej s režijným poplatkom. Prezradili nám, že po navýšení režijného poplatku niekoľko rodičov odhlásilo svoje dieťa z obedov. Niektoré riaditeľky by dokonca prijali úľavu pre deti, ktorých rodičia si tento režijný poplatok nemôžu dovoliť. Aj napriek všetkému, základné školy tento režijný poplatok privítali, nakoľko financie na réžiu sú potrebné. 

K celej situácii sa nám vyjadrila aj Lucia Svíčková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva, ktorá spoločne s ostatnými poslancami tento režijný poplatok schválila: „Pod pojmom režijné výdavky rozumieme technické a personálne zabezpečenie ako napríklad: náklady na mzdy, energie, taktiež sa v ňom premietli investície do rozširovania kapacít a nákupu nových technológii či tanierov, príborov, náklady na likvidáciu kuchynského odpadu, atď. Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady určený, podľa aktuálneho VZN, je na každý mesiac určený jednotne bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa stravník odstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej čiastky réžie.“

Režijný poplatok, za ktorý rodičia platia mesačne 9 € je tak na  náklady na mzdy, energie, nákup nových technológií a ďalších vecí, ktoré nám Lucia Svíčková objasnila. Rodičia síce neplatia za obedy pre deti, ale platia mesačne za rôzne technické či personálne zabezpečenia, pre správny chod jedální. Aj práve preto nemôžeme povedať, že obedy sú úplne zadarmo, nakoľko rodičia musia platiť za toto zabezpečenie. Niektorí si dokonca myslia, že sa od septembra bude režijný poplatok navyšovať. Ako sa celá situácia bude ďalej vyvíjať záleží iba od mesta a poslancov z mestského zastupiteľstva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here