Odišla významná osobnosť spoločenského, kultúrneho a športového života v Hlohovci

0
473

Tvorcami života  v regióne sú ľudia, ktorí nosia v srdci jeho tradície a sú ochotní pre  budúcnosť svojej komunity pracovať.  Takým človekom bol pán Jozef Urminský.

Pán Jozef Urminský /17.03.1939 – 09.03.2020/ desaťročia výraznou mierou ovplyvňoval spoločenský, kultúrny a športový život v Hlohovci. Bol jedným z budovateľov a prvých zamestnancov Drôtovne /dnes Bekaert/ s poradovým číslom 32. V roku 1965 sa stal vedúcim učňovského strediska Drôtovne, ktoré pomohol vybudovať a ktoré bolo pod jeho vedením 15 rokov najlepším učňovským strediskom v rezorte.

Počas mnohoročného pôsobenia v školstve získal významné celoštátne ocenenia, napríklad Zaslúžilý školský pracovník ČSSR, diplom vlády ČSR za pracovnú iniciatívu, ocenenie Zväzu Československej telesnej výchovy, diplomy a plakety za rozvoj turistiky, kanoistiky, za zásluhy o výstavbu a rozvoj mesta Hlohovec a okresu Trnava. Bol vedúcim oddielu vodnej turistiky pri TJ Drôtovňa v Hlohovci, jedným zo spoluorganizátorov medzinárodných splavov po Dunaji, splavov priateľstva na rieke Váh a ďalších. Viackrát bol v organizačnom tíme medzinárodných majstrovstiev Československa v stolnom tenise, medzinárodných pretekov v športovej chôdzi, modernej gymnastike a iných.

Bol iniciátorom a jedným zo zakladajúcich členov občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC a zároveň podpredsedom pre sekciu História a osobnosti Hlohovca. Pod jeho vedením sekcia objavovala a predstavovala verejnosti život a prácu významných rodákov z Hlohovca. Vďaka jeho neúnavnej práci môžu dnes záujemcovia  pri prechádzke Hlohovcom objaviť 17 pamätných tabúľ a dozvedieť sa o osobnostiach a významných udalostiach, ktoré ovplyvnili život obyvateľov Hlohovca, zastaviť sa pri zrekonštruovanom a dokončenom pamätníku obetiam 1. svetovej vojny, prečítať si niektorú z publikácií edície Slávni Hlohovčania. Bol neúnavným organizátorom slávností, koncertov, výstav, hudobno-poetických podujatí, ale najmä ušľachtilým, veľkodušným a zároveň skromným človekom s veľkým srdcom. Česť jeho pamiatke.

Helena Pekarovičová

predsedníčka o.z.

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here