Voda naša každodenná (2. časť)

0
582

Redakcia nezodpovedá za informácie zverejnené v tomto článku. Ide o názory autora, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Hlohovského žurnálu.

V predchádzajúcom článku som načrtol, aký význam má pre nás voda a ako sa s ňou hospodári v Hlohovci a tiež som v krátkosti načrtol, ako si viedli vo svojej funkcii konatelia VaTS s.r.o. Na úvod tohto pokračovania predkladám prehľad strát vody od začiatku volebného obdobia primátora Miroslava Kollára:

Viac

2015                           strata   666 352 m3                čo predstavuje 41,8 %  nakúpenej vody

2016                                       776 052 m3                                        45,4 %

2017                                       633 794 m3                                        40,4 %

2018                                       509 865  m3                                       35,8 %

2019                                       473 729 m3                                        33,9 %

2020 – (1. polrok)                  192 754 m3                                         30,0 % 

Spolu je strata vody vyčíslená na 3 252 546 m3, čo pri priemernom nákupe vody ročne (cca 1 500 000 m3) predstavuje dvojročný nákup v nákupnej cene 0,6092 € za 1 m3, nefakturovaná voda predstavuje čiastku 1 981 451,- €. 

Minule som priblížil postup primátorov pri výbere konateľov, teda naznačil aj ich podiel na tejto situácii. Teraz si dovolím poukázať na niečo z praktického života riadiacich pracovníkov v priemyselných podnikoch. Riadiaci pracovník (vedúci prevádzky, dielne, majster atď.) sa pri výkone svojej funkcie riadi vypracovaným prémiovým poriadkom a jeho prémie a nakoniec aj základný plat sú podmienené plnením úloh prevádzky, ktorú riadi.

V našom prípade, teda v prípade konateľov menovaných primátorom, si myslím, že nemali ani potuchy, čo je ich povinnosťou. Veď Zákon o obecnom zriadení v § 7 – Hospodárenie s majetkom obci ukladá povinnosť zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať zverený majetok. 

A následkom čoho vznikali škody z dôvodu únikov vody? No predsa z deravého potrubia, ktoré nikto z týchto konateľov neobnovoval. Menovaním do funkcie konateľa mestskej spoločnosti mala takáto úloha byť v zmluve o výkone funkcie konateľa. Na toto by ale musel mať vytvorené podmienky, ktoré mu však vytvorené neboli. 

Treba ešte dodať, že vlastník vodovodu, teda mesto, ktorého štatutárom je zvolený primátor, mal v zmysle § 42b Zákona 442/2002 Z.z. zabezpečiť vypracovanie  plánu obnovy VV (verejný vodovod) a zabezpečiť jeho realizáciu do 30.6.2015. Čiže na tomto stave má podiel aj predchodca pána Kollára, pán Dvoran. 

A východisko? Na základe Vyhlášky 262/2010 bol spracovaný plán obnovy VV a bola spracovaná projektová dokumentácia, aktuálne beží stavebné konanie na rekonštrukciu VV na ul. Jesenského. Prečo táto ulica? Dôvodom je vek, poruchovosť ako i príprava následných rekonštrukcii ostatných prípojných ulíc. Odporúča sa použiť materiál liatinu. Predpokladané náklady cca 350-tis. €. Teraz ostáva len náklady na rekonštrukciu zahrnúť do rozpočtu na rok 2021 a konečne začať.

M. Šuliman, občan Hlohovca a člen dozornej rady Vodárenskej spoločnosti Hlohovec s.r.o.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu