3-krát o Vianociach s…

0
193

Pracujú zo srdca a ich spoločným menovateľom je láska k ich „remeslu“. Na vianočný rozhovor sme si vybrali tri osobnosti, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta. Nepýtali sme sa, či si radšej pod stromčekom nájdu oblečenie alebo knihu. Nedali nám ani recept na najoriginálnejší vianočný koláč. Pýtali sme sa trochu inak. Trochu duchovnejšie.

Viac nám už prezradil dekan našej farnosti Jozef Schwarz, riaditeľ Hlohovskej televízie Peter Chmela a zakladateľka charitatívneho občianskeho združenia Samaria.sk Helena Dzurechová.

S kým špeciálnym by ste si radi sadli za štedrovečerný stôl a zvyčajne s ním netrávite sviatky? 

Jozef:
„Nemám nikoho špeciálneho, ale poteším sa hocikomu dobrej vôle a prichádzajúcemu v pokoji…“

Peter
„Tento rok, keď corona zasiahla do rodinných vzťahov, chýba mi kontakt s rodičmi. Vianoce boli vždy časom nielen darčekov, ale radosti a stretnutia. Ten kontakt nenahradí ani telefón ani webkamera… Prijímam to však tak, ako to je. Želám si, aby sme sa čo najskôr mohli stretnúť.“

Helena:
„Pre mňa je šťastím sedieť pri štedrovečernom stole s ľuďmi, s ktorými trávim bežné dni v mojom živote. Sú to predovšetkým moji najbližší. To sú pre mňa Vianoce. Na našom vianočnom stole je vždy prestreté pre pocestného….ak príde, môže si prisadnúť.“

Ak by ste mohli niekoho obdarovať okrem známych a rodiny, kto by to bol? Čím by ste ho potešili?

Jozef:
„Veľkosť daru sa nemeria jeho cenou – hodnotou, ale úprimnosťou a láskou, s akou obdarovávame iných. Niekedy stačí darovať iným aj svoj čas, nielen na rozhovor. Niekedy iba na počúvanie a zdieľanie bolesti alebo radosti.“

Peter:
„Rád chodím do Terchovej, kde je živá viera a tradície. Tiež hudba zapísaná v UNESCO. Točím tam dokumentárne filmy. A preto som veľa ľudí z Terchovej obdaroval novým DVD – záznamom z vianočného koncertu z minulých rokov. Zostrihal som ho a bude vysielaný aj v celoplošných televíziách Tv Noe a Lux. Je to pre Terchovčanov zhmotnená spomienka, keď sa hrali a spievali koledy bez corona obmedzení.“

Helena:
„Od roku 2011 a počas celého roka od januára do decembra obdarúvam mnohých ľudí hmotnou pomocou v občianskom združení SAMARIA spolu s mnohými dobrovoľníkmi, ktorí sa rovnako ako ja pre túto službu rozhodli. Robíme to nie len na Vianoce, ale po celý rok. Je veľmi veľa ľudí dobrej vôle, ktorí sú ochotní obdarúvať druhých a venovať im prinajmenšom svoj voľný čas. Mám šťastie, že je okolo mňa veľa takýchto ľudí, pretože to je pre mňa požehnanie.
Preto by som rada vyprosila rovnaké požehnanie pre všetkých opustených, nešťastných, chorých, nemohúcich, zatvrdilých, vzdorovitých, odvrhnutých a osamelých… Prajem každému, aby poznal Lásku , ktorá sa „narodila“ v jasliach a delil sa s Ňou s každým, koho stretne na svojej ceste života.“

Ktoré Vianoce vo Vás najviac zanechali a prečo?

Jozef:
„Každé Vianoce, ktoré som strávil v kruhu svojich najbližších – rodičov. A každé Vianoce, ktoré môžem sláviť ako Kristov kňaz. Veď Boh sa v malom dieťati skláňa k nám ľuďom, stáva sa človekom, aby sme sa mi mohli stať a byť Božími deťmi.“

Peter: 
Rád si spomínam na detské časy… Vtedy je dieťa akosi viac závislé od rodičov a čaká od nich všetko. Pomoc, rady a aj darčeky. Je to moment prekvapenia a zároveň cítite teplo nezištnej lásky. Keď človeku pribudnú roky, sám si plánuje a riadi. Ale zase ten moment odovzdania dobrej veci posúva ďalej – na svoje deti. Ak vydrží táto kontinuálna reťaz „dobra“, bude to nádej na lepší zajtrajšok.“

Helena:
„Boli to tie, na ktoré som sa pripravovala v očakávaní. Nie darčekov a nákupov, ale adventne….Stíšenie, modlitba ….skúste to ….“.

Čo by ste zaželali Hlohovčanom do týchto neľahkých časov na Vianoce a do roku 2021?

Jozef:
„Želám všetkým Hlohovčanom počas týchto nastávajúcich vianočných sviatkov – sviatkov Božieho narodenia, pravú lásku, veľa lásky navzájom, silu vytrvať v láske, mať nádej, že s Láskou – s Ježišom a s jeho Nepoškvrnenou Matkou Pannou Máriou dokážeme všetko. Aj prekonať koronavírus. Zvlášť v láske myslime aj na našich najdrahších: deti, rodičov a chorých.  Aj na tých, ktorí sa s láskou o nich starajú a ošetrujú ich.  Aj za našich zomierajúcich.
Z najúprimnejšieho srdca prajem všetkým milostiplné, pokojné a požehnané Vianočné sviatky a nový rok 2021“

Peter:
Aby boli ľudia jednoduchší a prijali veci skromnejšie ako v minulosti. Veď sa stále máme veľmi dobre v porovnaní s mnohými ľuďmi na svete, ktorí trú núdzu a nemajú čo do úst vložiť. Prajem Fraštačanom veľa pokoja, nádeje a do srdca srdečnosti voči sebe.“

Helena:
„Vždy boli „nejaké“ časy. Teraz sú covidové. Ale vždy môžeme zostať ľuďmi a môžeme spolu nažívať v pokoji a šťastí. Záleží to len od nás samých. Prajem každému:
Nech ho Boh naplní pokojom a múdrosťou.
Nech Slovo, prichádzajúce aj tieto Vianoce prežiari Vaše dni a osvieti cestu.
Nech Vám prinesie Pokoj, Radosť, a Silu pracovať na dobrých dielach.
Zo srdca tiež želám uzdravenie tým, ktorí sú chorí.
Nedá mi nedodať poďakovanie všetkým Vám, ktorí nám v OZ SAMARIA pomáhate pomáhať. Nesmierne si vážime Vašu podporu. Ďakujeme.“

Autor: Lívia Doležalová

Jozef Schwarz
Peter Chmela
Helena Dzurechová

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here