Testovanie žiakov PCR kloktacími testami

0
610

Epidemiologická situácia v našom regióne sa zlepšuje a je predpoklad,  že po veľkonočných prázdninách  sa budú môcť žiaci vrátiť do škôl. S veľkou pravdepodobnosťou sa školy budú riadiť regionálnym COVID automatom. Ak sa  bude okres Hlohovec po veľkonočných prázdninách nachádzať v II. stupni varovania, prichádza do úvahy obnovenie prezenčného vyučovania  nielen na 1. stupni základných škôl, ale do lavíc sa budú môcť vrátiť aj žiaci 2. stupňa, ba dokonca aj stredoškoláci.

Ministerstvo školstva ponúka školám možnosť testovania žiakov PCR kloktacími testami.   Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa  vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy.Kloktací test je určený primárne žiakom 2. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupcov žiakov). V prípade podozrenia na výskyt ochorenia SARS-CoV-2 alebo v prípade záujmu je možné pretestovanie kloktacím testom žiakov 1. stupňa. Ministerstvo školstva odporúča pretestovanie predovšetkým žiakov 3. a 4. ročníka.  Žiak na 2. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu. Testovanie je bezplatné.

Aké povinnosti z testovania kloktacími testami budú čakať školy a aké rodičov?

Povinnosťou škôl bude zistiť záujem u rodičov a žiakov o kloktacie testy. Následne škola testy objedná a organizačne zabezpečí testovanie. Samotný odber vzorky prebieha v škole formou nenáročného výplachu ústnej dutiny soľným roztokom, čo nevyžaduje špeciálne zručnosti žiakov. Roztok žiaci následne prostredníctvom pribalenej slamky vypľujú do testovacej skúmavky a zatvoria. Učitelia zaregistrujú vzorku každého žiaka za účelom jej personalizovaného vyhodnocovania. Inštruktážne video pre lepšiu názornosť, ako to celé prebieha  nájdete na stránke www.testujemeskoly.sk.

Testy zo školy prevezme kuriér na vyhodnotenie poskytovateľom služby, pre náš kraj je to firma UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Najneskôr do nedele v danom týždni bude zákonným zástupcom žiaka doručený výsledok testovania na e-mailovú adresu  zákonného zástupcu, ktorú škola uvedie v registračnom formulári k vzorke žiaka.  V tom istom čase dostane škola sumárne vyhodnotenie vzoriek. Výsledok testu dostane rodič do 72 hodín od okamihu, kedy  škola odovzdá odobraté vzorky na vyhodnotenie do laboratória. Vzorku vyhodnotí certifikované partnerské laboratórium spoločnosti LEAD Horizon GmbH pomocou metódy PCR (polymerázová reťazová reakcia). Testovacie kolá sa budú vykonávať v týždňových intervaloch (7 dní) a je potrebné na každé testovacie kolo znovu požiadať o takýto typ testovania prostredníctvom online formulára s aktuálnymi požiadavkami. Školy si naďalej môžu zadávať aj požiadavku na antigénové testy a testovať tak svojich zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti alebo žiakov na 2. stupni, ktorí sa neotestujú kloktacími testami a zúčastňujú sa prezenčnej formy vzdelávania v malých skupinách vo forme 5+1.

pixabay.com

Aké povinnosti budú mať rodičia, ktorí sa rozhodnú, že ich dieťa nastúpi do školy na prezenčné vyučovanie?

Musia dať súhlas, že ich dieťa sa môže zúčastniť testovania kloktacími testami (tlačivá má škola predpísané a prepošle Vám ich). Súčasne jeden z rodičov testovaných žiakov sa musí preukázať negatívnym testom a podať čestné vyhlásenie tak, ako doteraz. Nástupom na prezenčnú výučbu sa ruší dištančné vzdelávanie.

Aké výhody majú kloktacie testy? V prvom rade je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny predstavuje najmenej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana. Ďalšou z výhod je, že nie sú potrebné pri odbere vzorky žiadne špeciálne ochranné pomôcky okrem bežne používaných, ako je respirátor, rúško alebo štít a môžu sa použiť aj ochranné gumené rukavice. Taktiež sa nevyžaduje prítomnosť zdravotného personálu.

Zdroj: www.minedu.sk, www.testujemeskoly.sk

Autor: Helena Kolníková

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here