Pandémia zasiahla i umeleckú školu v Hlohovci

0
97

Slovenčina, matematika, dejepis. Vyučovanie týchto a podobných predmetov by pri dištančnej forme výučby cez internet, ktorá je nevyhnutná kvôli pandémií, nemuselo byť až tak náročné. 

Ako to však vyzerá na umeleckých školách, kde je na hodinách hlavným pilierom osobný kontakt, emócia prednesu a  autentický zvuk a obraz? Spýtali sme sa dlhoročnej učiteľky spevu zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Hlohovci Zuzany Okienkovej.

Viac

Ako teraz vyzerá štúdium na ZUŠ v Hlohovci?

Aj v ZUŠ sa prešlo na dištančné vzdelávanie. Predmety sú vyučované prostredníctvom internetových aplikácií: Teams, Zoom, Whatsapp, Massenger, závisí od učiteľa akú formu si zvolí. Ja využívam Google aplikáciu Trieda – Classroom, kde mám prihlásených svojich žiakov a prostredníctvom Google Hangouts vediem s nimi videohovor. Ide o individuálne vyučovanie.

Priblížte ako to vyzerá v praxi…

Noty musím skenovať do elektronickej formy. Pri takomto type výučby sú noty v pdf. formáte a hudobné podklady v mp3 formáte nevyhnutnosťou. Preto ich zasielam pred hodinou elektronicky. Moje klavírne sprevádzanie  počas online hodín nie je možné pre časový posun medzi učiteľom a žiakom. Nahrádzam ho vopred nahratým hudobným sprevádzaním alebo používam Youtube podklady, aby deti boli intonačne a rytmicky podržané. Ak sú deti z nižších ročníkov a nevedia obsluhovať PC, pri hodinách je potrebná asistencia rodiča, ktorý musí deťom vytlačiť noty, či púšťať a zastavovať hudbu pri speve.

Čo považujete za najväčšie nevýhody takejto formy učenia?

Pre mňa je problém občasného sekania prenosu a nešťastné časové oneskorenie, lebo ak má dieťa nastúpiť do podkladu a ja mu poviem, aby začalo, dieťa to počuje v inom momente. Deti na klasických hodinách slabo čítajú noty, často skôr imitujú učiteľa, a tak sa to naučia najlepšie. Keďže sú teraz odkázané len na nahrávky, prípadne spev učiteľa cez nekvalitný prenos, interpretácie nie sú  vždy správne. Nepočujem kvalitu tónu, neviem opraviť tvorbu tónu a dýchanie. Po technickej stránke spevu to považujem za nulové. Deti majú takto i časté problémy udržať pozornosť.

Blíži sa polročné vysvedčenie. Ako bude prebiehať hodnotenie?

Hodnotiť budem ako deti pracovali na hodinách, či sa nám podarilo naučiť sa piesne. Po iné roky sa skúšky diali formou vystúpení na koncertoch, teraz to nie je možné. Do úvahy prichádza len vystúpenie žiaka doma. Spev prebieha pri reprodukovanom hudobnom sprievode s tým, že učiteľ a prípadne riaditeľ sa prihlási cez aplikáciu, prípadne si vypočuje nahratý záznam piesne.

Ako to pôsobí na deti?

Ak deti majú rozrobené skladby prezenčne, dorobiť ich dištančne je vždy ľahšie, ako sa  ich učiť len dištančne. Sú odkázané sami na seba, a hoci sa učiteľ z druhej strany pozerá, ukazuje, radí, nie vždy sa dočká žiadaného výsledku. Môj názor je taký, že informácie napríklad z hudobnej náuky sa lepšie učia týmto spôsobom. Avšak výučbu nástroja a spevu, keď hudobným nástrojom je ľudské telo, považujem za nedostatočnú, je len akousi slabou náhradou.

Dá sa fungovať v bezkontaktnom režime dlhodobo?

Pokiaľ tam nie je prezenčný kontakt, z hľadiska rastu to považujem za prešľapovanie z miesta na miesto. Za akúsi nepodarenú náhradu za klasické vyučovanie Nie som vôbec zástanca tohto spôsobu, bohužiaľ, v súčasnej situácii sa inak nedá. Mojím krédom učiteľa je, aby žiak, ak sa aj nebude venovať hudbe profesionálne alebo  amatérsky, bol do života pripravený zvládať trému a naučiť sa vystúpiť na verejnosti. Pokiaľ deti nemajú možnosť predviesť to, čo sa naučili, nemajú motiváciu, slabšie napredujú. Ďalej je tu absencia súhry komorného spevu, zborového spevu, živých vystúpení a aj okresávania vlastného ega v skupine.

Ako tento spôsob fungovania v škole vplýva na Vás osobne?

V súčasnej situácii som sa musela zmieriť s takouto formou, hoci nie som jej zástancom. U mňa má zdravie mojej rodiny prednosť pred kvalitou vyučovacieho procesu. Pevne verím, že po preočkovaní sa život vráti do pôvodných koľají, a teda aj deti do škôl, a všetci sa budeme vzájomne tešiť z osobného kontaktu a vážiť si veci, ktoré sme ešte prednedávnom pokladali za samozrejmosť.

Autor: Lívia Doležalová

Foto: súkromný archív Zuzana Okienková

Vystupenie s p. uč. Kuzmovou Natália Struková, Denisa Poláková, Viki Novosadová vystúpenie jún 2019
Sára Rybová, Mária Štetinová, Dominika Kremnická vianočný koncert 2019
Jarný koncert 2019
Alex Adler, Oliver Začko, Matúš Gorog z hodiny 2019
dištančné štúdium na zuš

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu