Peter Maron – Pat

1
1430

Redakcia nezodpovedá za informácie zverejnené v tomto článku. Ide o názory autora, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Hlohovského žurnálu.

Slovo často používané. Jeho vznik je spojený so vznikom šachu a podľa definície je to také postavenie figúrok, v ktorom jeden zo súperov nemôže ťahať napriek tomu, že je na rade, pričom jeho kráľ nie je v šachu. Keď vznikne pat, partia sa končí remízou. V prenesenom zmysle slova sa zvykne ako patová situácia označovať stav v iných oblastiach, keď nijaká zo súperiacich strán nemôže dosiahnuť víťazstvo.

V šachu je to jednoduché. Hra končí, figúrky sa umiestnia do základných postavení a začne sa nová hra.

V reálnom živote je to zložitejšie. Človek sa veľakrát dostane do situácie, keď (aspoň sa mu to v tom okamihu zdá) nemá ako pokračovať ďalej. Hoci tomu tak nie je vždy, ale veľmi veľakrát pomôže riešenie zo šachu. Vrátiť sa na začiatok hry.

Mesto Hlohovec sa v takejto patovej situácii nachádza práve teraz. Neschválený rozpočet na rok 2021, pandémia a potreba finančne zabezpečiť testovanie, neochota oboch hráčov (primátor a MsZ) ustúpiť zo svojich dosiahnutých pozícií. Riešenie? Možno by pomohlo vrátiť hru na začiatok.

Základnou potrebou je predloženie rozpočtu na rok 2021 v takom znení, aby bol prijateľný pre tých, ktorí o jeho schválení rozhodujú. To znamená, že by mal odrážať potreby mesta, bez ktorých nie je možné tento veľmi zložitý organizmus udržať pri živote a zároveň by mal zahŕňať žiadosti a potreby obyvateľov mesta. 

Prvú časť, teda potreby mesta by mal jasne a zrozumiteľne pomenovať primátor v spolupráci s pracovníkmi mestského úradu. Sú to predovšetkým neodkladné platby všetkých druhov ako energie, splátky pôžičiek, zabezpečenie školstva, zdravotnej starostlivosti obyvateľov a mnoho ďalších nevyhnutných potrieb, bez ktorých by mesto nemohlo žiť.

Druhú časť, teda potreby obyvateľov mesta, by mali definovať zástupcovia obyvateľov, teda poslanci MsZ. Tie predložili ešte vo fáze prípravy rozpočtu. Zvyčajne je požiadaviek obyvateľov viac, ako by mohol ktorýkoľvek rozpočet pokryť, preto je potrebné vybrať tie, ktoré obyvatelia chcú prednostne. Ale sú aj také, na ktorých obyvatelia, zastúpení poslancami, trvajú.

A zostavenie rozpočtu? Je to ako v bežnej rodine. Každá rodina vie, aký príjem finančných prostriedkov môže očakávať a aký nevyhnutný výdaj musí uskutočniť – nájom, inkaso, pôžičky a pod. Čo so zvyškom? Tu je potrebný súhlas väčšiny. Povedzme, že rodina má 5 členov. Dcéra chce nový kabát, blúzku a sponky do vlasov, syn chce počítač, kolobežku a šiltovku, mama chce nové riady, umývačku a mikrovlnku, dedko chce fajku a papuče. Ale všetci štyria sa zhodnú na tom, že bezpodmienečne chcú nové auto i za cenu zadlženia rodiny pôžičkou. Čo má v takomto prípade hlava rodiny urobiť? Kúpiť blúzku, sponky, kolobežku, šiltovku, riady, fajku a papuče a hovoriť, že väčšinu požiadaviek splnil, alebo sa pre pokoj v rodine snažiť vybaviť pôžičku a povedať, že riady a kolobežka budú musieť počkať, pretože bude potrebné splácať pôžičku. Z čoho bude mať väčší osoh celá rodina?

Ako to je teda v Hlohovci? Nevyhnutné náklady sú dané, o tých nikto nepochybuje. A zostatok? Primátor zaradil do rozpočtu viaceré drobné požiadavky (sponky do vlasov, papuče a pod.), ale základnú požiadavku, pod ktorú sa podpísalo ¾ poslancov, vynechal. Prečo, to riadne nezdôvodnil, ale z jeho vyhlásenia, že do Domu kultúry nedá ani euro vyplýva, že i keby poslanci uznesením zaviazali primátora, aby takýto krok urobil, on jednoducho nemusí také uznesenie podpísať (zákon mu to umožňuje) s odôvodnením, že sa domnieva, že je to pre mesto nevýhodné a mesto pôžičku bez podpisu štatutára nedostane.

Situácia, ktorá vznikla v dôsledku pandémie, mu nahrala do karát a poslúžila na pokus o vydieranie poslancov. Vraj bez schváleného rozpočtu nemôže urobiť potrebné kroky na ochranu obyvateľov. Ale vzápätí po skončení rokovania MsZ, v ktorom návrh na rozpočet nebol schválený, do televízie vyhlásil, že idú hľadať spôsob, ako prostriedky na riešenie pandémie nájsť. Je to teda možné, alebo nie? Ak bude vyhláškou alebo nariadením mesto povinné pretestovanie zabezpečiť, môže sa primátor obhajovať neschváleným rozpočtom? Nie sme jediné mesto, ktoré je v rozpočtovom provizóriu a ktoré má štruktúru rozpočtu podobnú ako v Hlohovci. Že by netestovali ani tam? Túto otázku môže vyriešiť priamo v parlamente predsa náš primátor. Ak sa bude prerokovávať táto otázka, môže sa spýtať, čo s mestami, ktoré nemajú schválený rozpočet. Samozrejme, len v tom prípade, ak sa nebude hanbiť priznať, že hoci je „manažér roka“, i tak nedokáže predložiť poslancom rozpočet v takej podobe, aby ho prijali. To však neurobí a svoju chybu, i keď zjavnú, nikdy neprizná.

Ako teda ďalej? 

Poslanci dali primátorovi svoj postoj jasne najavo. Nie je povinnosťou poslancov predkladať návrhy na zmenu rozpočtu. Je to ich právo, nie však povinnosť. Naopak povinnosťou primátora je predložiť návrh rozpočtu v takej podobe, aby ho poslanci uznesením schválili. Kto teda bráni schváleniu rozpočtu?

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here