Na súťaži v ZUŠ boli všetci „zlatí“

0
1018

Základnú umeleckú školu v Hlohovci pandémia neodradila. Aj tento rok zorganizovala pre svojich žiakov tradičnú školskú súťaž. Tá bola určená pre všetkých študentov hudobného odboru, ktorí sa neboja ísť s „kožou na trh“ a ukázať svoje nadanie ostatným.

zdroj: facebook

Do tejto aktivity sa zapojilo celkovo až 65 detí z Hlohovca a okolia, ktorí na ZUŠ študujú sólovú hru na klavíri, či keyboarde, husliach, dychových nástrojoch a akordeóne a rovnako aj hru na gitare a spev. Deti však tentokrát nevystupovali pred hodnotiacou porotou naživo. Svoje hudobné počiny poslali do súťaže virtuálne formou krátkych videí do konca marca. Každý študent si mal doma dôkladne pripraviť dve skladby rôznych hudobných žánrov. Porotcami boli vyučujúci jednotlivých nástrojov v každej kategórii zvlášť.

súťažné video: Maroško Kamenčík

Riaditeľka ZUŠ Oľga Pappová hovorí, že tento ročník bol pre všetkých výnimočný.

„Súťažiacich sme sa spočiatku snažili pri hodnotení súťaže rozdeliť do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Neskôr sme však usúdili, že študenti už rok neboli v priamom kontakte s vyučujúcimi. To, že sa teda objavili nedostatky, nemusí byť ich chyba. Jednoducho živý kontakt s pedagógom a systematické názorné vyučovanie hry na nástroj je naozaj pri vyučovaní nevyhnutný. Na online hodinách sa napríklad ťažko vyhodnocuje dynamika hry na nástroj. Ak živý kontakt pedagógom deti nedostávali, je logické, že nemôžu podávať výkony, ktoré by sme mohli hodnotiť objektívne. Rozhodli sme sa teda všetkým zapojeným udeliť motivačne za ich snahu zlaté pásmo.“

súťažné video: Šimonko Görög
súťažné video: Matúš Görög

Riaditeľka taktiež dodala, že malí prváčikovia zažili klasické vyučovanie len 3-4 týždne na začiatku septembra a aj napriek tomu pozbierali odvahu a do súťaže sa zapojili aj oni. Zlaté pásmo si teda naozaj právom zaslúžia.

súťažné video:Lukáš Černý
súťažné video: Nela Černá

Najstaršia súťažiaca bola 22 ročná Kornélia Malovcová, ktorá do ZUŠ chodí na spev a popri tom študuje na vysokej škole. „Do súťaže som si vybrala dve skladby. Jednu od Adama Ďuricu a druhú od speváčky Dua Lipa. Predtým, ako som skladby poslala do súťaže,  dôkladne sme sa im venovali na online hodinách s mojou učiteľkou spevu, pani Mišovičovou.“ Kornélia dodala, že Základná umelecká škola je stále jej srdcovka a plánuje tam študovať dovtedy, kým jej to škola umožní.

súťažné video: Kornélia Malovcová
súťažné video: Kornélia Malovcová

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here