Výstava Storočie s korunou

0
705

3. júna bola pri príležitosti znovuotvorenia Výstavnej siene Vlastivedného múzea v Hlohovci v priestoroch bývalého Robotníckeho domu na Rázusovej ulici návštevníkom sprístupnená i výstava Storočie s korunou, ktorá potrvá do 22.augusta 2021.

Na výstave majú návštevníci možnosť spoznať základný prehľad platidiel, ktoré sa používali na území Slovenska v 20. storočí. Názov výstavy naznačuje, že na väčšine územia dnešného Slovenska sa v 20. storočí platilo korunou. Príbeh koruny sa začal ešte za Rakúsko-uhorskej monarchie – v r. 1892, kedy koruna nahradila predchádzajúcu menu, ktorou bol rakúsky zlatý. Jedna koruna sa delila na 100 halierov. Rakúsko-uhorská koruna sa na našom území používala do r. 1918.

Keď v roku 1918 vznikla Československá republika, bolo potrebné v novom štáte zaviesť novú menu. Uvažovalo sa o jej rôznych názvoch – napríklad repa, sokol, stotina, lev, groš, denár, kaňa a iné. Napokon však padlo rozhodnutie o tom, že mena nového štátu sa bude nazývať rovnako ako mena Rakúsko-Uhorska, teda koruna. Československá koruna sa na našom území používala od r. 1919 do r. 1939.

Po vzniku slovenského štátu v r. 1939 vznikla slovenská koruna, ktorá sa na našom území používala v r. 1939 – 1945. Po skončení II. svetovej vojny a obnove Československej republiky v r. 1945 sa na našom území opäť zaviedla československá koruna a používala sa tu až do r. 1992. V r. 1993 vznikla Slovenská republika, ktorá zaviedla ako svoju menu slovenskú korunu. Tá sa používala až do r. 2008. Od r. 2009 sa na Slovensku používa euro. 

Na výstave sú prezentované predovšetkým platidlá, či už mince alebo papierové peniaze. Návštevníci výstavy majú i možnosť urobiť si predstavu o cenách a platoch v rôznych obdobiach 20. stor. a to prostredníctvom tabuliek zo začiatku 20. stor., z obdobia Československej republiky v r. 1918-1938 a z obdobia socializmu v r. 1985.

Zaujímavosťou korunových a halierových mincí používaných v 20. stor. na území Slovenska je to, že temer všetky boli razené v mincovni v Kremnici, razili sa tu už mince korunovej meny pre uhorskú časť Rakúsko-uhorskej monarchie, neskôr československé a slovenské mince. Len niektoré československé mince z r. 1953 boli razené v Sovietskom zväze – v Leningrade (dnešný Sankt-Peterburg v Rusku), a niektoré československé mince z r. 1991 boli vyrazené vo Veľkej Británii.

Pri papierových platidlách majú návštevníci možnosť vidieť dva druhy peňazí – štátovky a bankovky. Štátovky boli vydávané štátom prostredníctvom ministerstva financií a bankovky emisnou bankou. Papierové peniaze, ktoré sa v 20. stor. používali na území Slovenska sa vyrábali vo viacerých štátoch sveta – časť sa vyrábala v Československu, resp. v Slovenskej republike. Československé a slovenské koruny sa však tlačili i v Rakúsku, USA, Nemecku, ZSSR, Veľkej Británii, Kanade, na Malte.  

Návštevníci sa môžu tiež dozvedieť, že na tvorbe československých i slovenských platidiel sa podieľali významní českí i slovenskí výtvarníci, napr. Alfons Mucha (1860-1939), Max Švabinský (1873-1962), Otakar Španiel (1881-1955) Albín Brunovský (1935-1997), Jozef Bubák (1950-2013).      

autor: Peter Novosedlík, Vlastivedné múzeum v Hlohovci  

foto: Erik Knotek ml.                                         

                                                                                                                                                                 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here