,,Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti.“ – Žalm 92

0
1038

Vedeli ste, že od roku 1997 v Hlohovci funguje klub kresťanských seniorov Slovenska? A veruže to nie je žiadna nuda! Práve naopak. Každý, kto má rád spoločnosť, kultúrne a cestovateľské aktivity sa môže stať členom. A nemusí mať ani dôchodkový vek.

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) vzniklo v roku 1995 v Bratislave. Združenie je dokonca členom Európskej únie seniorov. Postupne začali vznikať tieto kluby v menšom aj v mestách a obciach. 

Viac

ZKS v Hlohovci prešlo od svojho založenia dlhú cestu. Bohatú na rôznorodé a hodnotné podujatia aj vďaka prvému predsedovi Michalovi Buranovi in memoriam a neskôr Alici Valašíkovej. V októbri 2018 bola za predsedníčku zvolená pani Daniela Ďuricová:„ Podľa stanov ZKS je cieľom duchovné a hmotné dobro predovšetkým staršej generácie, ale zároveň chceme pozitívne pôsobiť aj na celú spoločnosť.“

POZITÍVNY A AKTÍVNY PRÍSTUP K STARNUTIU

Opornými zásadami ZKS je zachovávanie hodnôt európskych kresťanských tradícií v spoločnosti, aktívne starnutie, celoživotné vzdelávanie (univerzita tretieho veku) a pozitívny prístup k starnutiu.

Aby klub fungoval, je nevyhnutná spolupráca a vzájomná výpomoc všetkých členov. „Každoročne organizujeme púte, poznávacie zájazdy, jednodňové výlety, pobyty v kúpeľoch, zúčastňujeme sa seminárov, konferencií a prednášok. Aktívne sa zapájame do športových hier seniorov, ktoré v našom meste organizuje Jednota dôchodcov Slovenska- MsO Hlohovec“, vysvetľuje pani predsedníčka Daniela Ďuricová.

Keď pandémia ustúpi, aj združenie sa vráti k svojim aktivitám

Kvôli pretrvávajúcej pandémii sa z opodstatnených dôvodov zastavila aj aktívna kultúrna činnosť ZKS. Pani predsedníčka združenia však vnáša svetlo do neľahkých dní: „Aj napriek tejto ťažkej situácii máme nádej, že svoje plány budeme môcť v budúcnosti realizovať a opäť sa vrátime k normálnemu životu.“ 

Za normálnych okolností sa súčasných 220 členov mohlo tešiť napríklad z  podujatí ako Fašiangy, Úcta k starším, vianočné posedenia, slávnostné odovzdávanie pamätných listov pre jubilantov s pekným programom. 

Kto sa môže stať členom?

Členom sa môže stať každý, kto má trvalý pobyt na území SR a vôbec nemusí čakať na dôchodkový vek. Privítajú každého, kto chce byť osožný tým, čo vie a dokáže, bez očakávania odmeny. Pani Ďuricová dodáva: „Veď aj staroba je príležitosťou pre ľudský rast a ľudské šťastie. Skutočnosť, že je niekto seniorom, by nemala byť dôvodom, aby upustil od plánov na aktivitu.“

Kontakt na ZKS Hlohovec:  Daniela Ďuricová duricova60@gmail.com

Oficiálna webová stránka ZKS  https://seniorizks.sk/

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu