Nová pamätná tabuľa k zaujímavému výročiu

0
114

Letné mesiace boli výbornou možnosťou, ako plnohodnotne stráviť voľný čas nielen počas dňa pri vodných plochách, či túlaní sa prírodou, ale jasná noc ponúkala možnosť hľadieť na oblohu a pozorovať svetelné body a vesmírne telesá nad nami. Verím, že aj vy ste, ak nie z odbornej zanietenosti, tak aspoň čisto z romantického popudu navštívili počas podujatí pre verejnosť Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, aby ste sa nechali unášať tým krásnym divadlom nad nami. Ak ste tak naozaj urobili, isto neunikol vašej pozornosti fakt, že inštitúcia si pripomína 50. výročie svojho vzniku. 

Na tento významný bod v životopise hlohovskej hvezdárne a planetária od soboty 10. septembra 2022 upozorňuje aj pamätná tabuľa pri bývalých vstupných priestoroch do Slovakofarmy Hlohovec a jej závodného klubu na Železničnej ulici. Prečo práve toto miesto zdobí spomínaný pamätník? Na terase závodného klubu vznikla v roku 1958 kupola, ktorú je vidieť z ulice ešte aj dnes, a zároveň tým vznikla nová ľudová hvezdáreň, vtedy ešte len štvrtá na území Slovenska.

Viac

Ak odpočítame spomínaných 50 rokov, dostaneme sa do roku 1972, keď jeho prvý deň vznikla Krajská hvezdáreň v Hlohovci s pôsobnosťou pre celý vtedajší Západoslovenský kraj a ktorej pokračovateľom je súčasná hvezdáreň s planetáriom. História pozorovania oblohy je však v Hlohovci o čosi staršia. Opäť sa treba vrátiť na pôdu hlohovskej Slovakofarmy. Astronomický krúžok pri Závodnom klube ROH pri Slovakofarme vznikol už vo februári 1954 a ihneď začal rozvíjať svoju činnosť – zabezpečovaním pozorovacej techniky a samozrejme aj pozorovaním oblohy, organizovaním seminárov a pozorovateľských výprav či osvetovými aktivitami. Zakladateľom krúžku bol Dr. Elemér Csere, ktorého meno je tiež uvedené na pamätnej tabuli. E. Csere, rodák zo Sobraniec, po štúdiách doma i v zahraničí prišiel do Hlohovca, aby pracoval v Slovakofarme. Popri tom viedol aj prednášky na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Vo voľnom čase sa venoval astronómii a odtiaľ bol už len krôčik k tomu, aby odborne i svojím entuziazmom vybudil okolo seba ďalších aktívnych členov pri založení krúžku a rozvíjaní jeho činnosti. Azda aj z tohto dôvodu bol ako najvhodnejší kandidát vymenovaný v roku 1972 za prvého riaditeľa Krajskej hvezdárne a túto funkciu vykonával až do roku 1982. 

Pamätná tabuľa bola slávnostne odhalená pred účastníkmi 54. ročníka tradičnej bezoveckej konferencie, konajúcej sa v termínoch 9. – 11. septembra 2022. Toto stretnutie odborníkov z rôznych oblastí astronómie organizuje Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, pričom tento rok boli témou konferencie dejiny vied o vesmíre. Počiatky radu konferencií na Bezovci siahajú do roku 1958 a spájajú sa takisto s menom Dr. Csereho. 

Dnes je Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci rozvíjajúcou sa a vyhľadávanou inštitúciou nielen odborníkmi, ale najmä školskými zariadeniami z dôvodu ponuky bohatých programov so vzdelávacím obsahom. V roku päťdesiateho výročia vzniku krajskej hvezdárne prezentovala hvezdáreň v priestoroch výstavnej siene Vlastivedného múzea v Hlohovcu krásu vesmíru, no predovšetkým naznačila možnosti svojho rozvoja a modernizácie vo všetkých oblastiach. Aj preto odhalenie pamätnej tabule pri okrúhlom jubileu je jednak dokladom pokračujúcich osláv v tomto roku, no najmä ho treba vnímať ako odkaz pre širokú verejnosť, že na pevných základoch tradície a pri udržiavaní podnetnej kontinuity treba budovať svoju budúcnosť.

Foto: Marián Kamenčík
Foto: Marián Kamenčík
Foto: Marián Kamenčík

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu