Program Mestského zastupiteľstva 7.5.2020

0
88

Presne o týždeň, vo štvrtok 7.5.2020 o 14:00, sa uskutoční prvé tohtoročné mestské zastupiteľstvo v Hlohovci. MsZ sa bude konať v Športovej hale na Zábraní.

Počas najbližších dní do MsZ si rozoberieme najdôležitejšie body, ktoré budú primátor a poslanci prerokovávať.

Najzaujímavejšie body MsZ

  • Zrušenie Centra voľného času ako subjektu s vlastnou právnou subjektivitou a následne pričlenenie CVČ k ZŠ s MŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci, čím sa CVČ stane súčasťou ZŠ s MŠ a stratí právnu subjektivitu.

  • Zrušenie Materskej školy v Šulekove a následné pričlenenie MŠ k Základnej škole Vilka Šuleka, čím MŠ stratí právnu subjektivitu a vznikne nový subjekt Základná škola s materskou školou Vilka Šuleka.

  • Zriadenie elokovaného pracoviska ZŠ Vilka Šuleka na Seredskej ulici (Horná škola) a presunutie niektorých tried do tejto budovy.

  • Zriadenie elokvaného pracoviska Základnej umelecnej školy v Hlohovci aj v Šulekove v budove Základnej školy Vilka Šuleka.

  • Zníženie paušálneho poplatku za stravu v školských jedálňach z 9€/mesašne na 4€ mesačne.

  • Zvýšenie poplatkov pre prijímateľov sociálnych služieb v Harmónii – Zariadeniu pre seniorov v priemere o 6,9% ročne.

Celý program nájdete na stránke Mesta Hlohovec TU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here