Zbieranie vrchnáčikov – spojenie pomoci, ekológie a dobrovoľníctva

0
917

Vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu. Tento plast sa dá ľahko recyklovať. Ide o kvalitnú a čistú surovinu, ktorá je pri veľkých objemoch zaujímavá nielen z ekonomického, ale aj ekologického hľadiska. Ak sa zbiera v malom, je to neefektívne. Za desiatky kilogramov vrchnákov dostanete pár eur. No ak jeden subjekt prinesie k spracovateľovi stovky kilogramov tejto suroviny, môže získať zaujímavú odmenu.

Ciele projektu

Občianske združenie Samaria predstavilo jedinečné prepojenie prosociálnych a  proekologických aktivít. Vrchnáčiky z PET fliaš, ktoré sú vhodné na recykláciu, sa budú systematicky zbierať na označených zberných miestach už aj v Hlohovci. Získané peniaze budú použité na konkrétnu, adresnú a účinnú pomoc v dlhodobom projekte Pomoci ľuďom v  núdzi.

Prvotným cieľom je prepojenie sociálnych a ekologických aktivít, zníženie ekologického zaťaženia našej planéty ku ktorému prispievajú aj milióny vrchnáčikov, ktoré každodenne vyprodukujeme. Naplnené nádoby s PET vrchnáčikmi v zberných miestach, budú preberať na to určení dobrovoľníci OZ Samaria v dohodnutom termíne. Vyzbierané vrchnáčiky sa odovzdajú priamo recyklačným firmám, ktoré zabezpečia ich správnu recykláciu. Projekt podporuje rozvoj dobrovoľníctva. Obyčajný vrchnáčik tak môže rozšíriť sieť dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud druhých i osud našej planéty zároveň

Ak chcete pomáhať a zaujíma Vás aj ekológia, zapojte sa do tohto projektu. 

Neváhajte a kontaktujte OZ Samaria.

+421 911 13 28 28                     samaria.centrum@gmail.com

www.samaria.sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here