Návrat Jana Vladislava do rodného mesta

0
184

Dnes si pripomíname výročie úmrtia jedného z najvýznamnejších hlohovských rodákov Ladislava Bambáska (1923 – 2009), ktorého v kultúrnom a literárnom svete poznáme pod menom Jan Vladislav. Pri tejto príležitosti si vás dovolíme upozorniť na najnovšiu publikáciu z produkcie o. z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC /ELAP/ s názvom Čas mal vtedy príchuť večnosti …hlohovské roky Jana Vladislava. Knihu tvorí zbierka textov, ktoré približujú život, literárne dielo i mysliteľský odkaz Jana Vladislava v spojení s jeho rodiskom, čím zviditeľňuje jednu líniu pomyselnej autorovej celoživotnej diskusie o neustálom uvažovaní nad tým, čo pre človeka predstavuje obsah a hodnota pojmu „domov“. Čitatelia v nej nájdu štyri spomienkové Vladislavove prózy na svoje rodisko, dva odborné texty o Vladislavovej tvorbe a jeho spojení s Hlohovcom a množstvo historických fotografií Hlohovca. 

Publikácia by nemohla vzniknúť bez nezištnej a láskavej pomoci viacerých ľudí a inštitúcií. Na tomto mieste chcem za spoluprácu poďakovať pani Marii Hronovej, dcére Jana Vladislava, ktorá úprimne podporovala tento projekt od jeho začiat­kov. Vďaka patrí nakladateľstvu Torst, ďalej pánom Janovi Šulcovi, Petrovi Kotykovi a Jiřímu Vondráč­kovi, ktorí veľmi dobre poznajú rozsiahlu tvorbu Jana Vladislava a vďaka ich inšpiratívnej redakčnej, vydavateľskej, literárno-historickej či osvetovo-pro­pagačnej práci sa Vladislavovo dielo úspešne dostá­va medzi čitateľov a nachádza si ďalších obdivova­teľov. Chcem sa poďakovať predsedníčke o.z. ELAP Hlohovec Helene Pekarovičovej a autorovi jedného z príspevkov Jozefovi Urminskému. Nemalý podiel na úspešnom vydaní knihy majú aj o. z. ELAP HLOHO­VEC a Vlastivedné múzeum v Hlohovci, ktoré sa systematicky venujú uchovávaniu a prezentovaniu udalostí a aktérov bohatých kultúrnych dejín hlo­hovského regiónu. Ďalej ďakujem za vynikajúce fotografie Erikovi Konotekovi ml., SK Design za grafické spracovanie knihy, Rebeke Mehlyovej a Nade Kvasňovskej za návrh obálky, kolegom z múzea i zo združenia a všetkým, kto akokoľvek pomohol. Literárna návšteva Hlohovca v podaní Jana Vladislava je úprimnou a otvorenou výpoveďou o tom, ako v ňom fungovala „filozofia úžasu“, teda ten atribút, ktorým dokázal pozorne i hĺbavo analyzovať svet okolo seba, ktorým sa jednoducho, no zato s úplnou vážnosťou pýtal priamočiaro na tajomstvá i samozrejmosti života. Zároveň s úskaliami detskej mysle i svojskej vynaliezavosti hľadal na tieto otázky odpovede, s ktorými sa konfrontoval rovnako závažne oveľa neskôr v iných súvislostiach už ako zrelý muž. Vladislavovo vnáranie sa do chlapčenských rokov spojených s Hlohovcom nám pripomína cestu, ktorú absolvuje v momentoch vzďaľovania sa od magického sveta detstva každý z nás. 

Publikáciu si môžete kúpiť v kníhkupectve Anda v Hlohovci, vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci (zašlú na dobierku) alebo prostredníctvom e-mailového kontaktu: info@elap-hlohovec.sk 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here