Fraštacký tŕň – vyhlásenie 14. ročníka súťaže

0
671

Stalo sa už tradíciou, že každý druhý rok vždy 1. apríla občianske združenie EXLIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Hlohovci vyhlasuje nový ročník bienále medzinárodnej súťaže kresleného humoru Fraštacký tŕň. Keď bola v roku 1996 súťaž vyhlásená po prvýkrát, usporiadateľom sa ani nesnívalo o tom, ako sa časom rozvinie. Z pôvodne slovenskej súťaže sa v priebehu rokov stala súťaž medzinárodná s hojnou účasťou autorov z celého sveta.

Usporiadatelia vždy starostlivo vyberajú témy súťaže pre jednotlivé ročníky. Snažia sa, aby autori okrem úsmevu prinášali aj satirický pohľad na udalosti a problémy, ktoré kvária svet. A tak sa karikaturisti postupne vyjadrovali na témy televízia, automobil, reklama, peniaze, voda, obezita, lesy, atď.

Témou aktuálneho 14. ročníka je ENERGIA. Pri jej výbere koncom minulého roka  len prorok mohol vedieť, akou aktuálnou sa téma stane. Po vypuknutí vojny na Ukrajine ceny energií enormne narástli a Európa rieši okrem výšky cien aj postupnú diverzifikáciu nákupu komodít,  ako sú ropa, plyn či elektrina. Hľadajú sa alternatívni dodávatelia a možnosti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. ENERGIA je preto témou, ku ktorej sa môžu karikaturisti vyjadriť z rôznych uhlov pohľadu. Ponúka sa diapazón možností. Od jemného humorného pohľadu až po ostrú satiru. Záleží na každom jednom autorovi čo si určí ako prioritu vo svojej práci.

Podmienky súťaže:

 1. Autor musí zaslať minimálne 2 práce na tému A a 2 práce na tému B.
 2. Práce musia byť originály.
 3. Technika kresieb je voľná.
 4. Formát voľný – odporučený A4.
 5. Je vhodné, aby práce neobsahovali text ani komentáre.
 6. Na zadnej strane práce uveďte svoje meno, vek, povolanie, adresu, telefónne číslo a email, privítame aj názov práce.
 7. Účastník prehlasuje, že je autorom práce, zaslanej do súťaže a že má neobmedzené vlastnícke autorské práva a závislé práva na používanie a nakladanie s predloženým dielom.
 8. Práce, ktoré už boli ocenené v iných súťažiach, nebudú hodnotené.
 9. Ocenené práce sa stávajú majetkom uspriadateľa.
 10. Ostatné práce môžu byť na požiadanie autora vrátené.
 11. Všetky zaslané práce môžu byť použité na propagačné účely súťaže.
 12. Oboslaním súťaže autor súhlasí s podmienkami súťaže.
 13. Korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine
 14. Práce zašlite do 10. augusta 2022 na adresu: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, ZÁVALIE 3/A, P.O.BOX 58, 920 01, Hlohovec

Obálku nezabudnite označiť ako „FRAŠTACKÝ TŔŇ 2022„. Porota rozhodne o víťazoch na svojom zasadnutí 25. augusta 2022. O rozhodnutí poroty budú ocenení súťažiaci informovaní písomne. 

Predchádzajúci ročník Fraštackého tŕňa na tému „Lesy“ sa niesol v tieni svetového problému Covid. Tento rok je téma „Energia“ v úzadí vojnového konfliktu na Ukrajine. Veríme však, že sa nájde dostatok autorov, ktorí nám okrem ostrých satirických pohľadov prinesú aj tie humorné, aby sme mali dôvod na úsmev, taký potrebný v tejto pohnutej dobe.

Autor: Fero Bojničan

Ilustračné práce na tému Energia: Fero Bojničan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here