Život s motýľmi

0
271

Jednou z pomerne rozšírených záľub je zberateľstvo. Predmetom záujmu sú rôzne veci. Bežné je zbieranie známok, mincí, bankoviek, kníh, servítok, pivných plechoviek, pohárov, kartičiek hokejistov, podpisov známych osobností a podobne. Špecifická skupina zberateľov buduje kolekcie prírodnín, ktoré nezískava len výmenou či kúpou, ale predovšetkým zbieraním v prírode. Často sa zbierajú horniny a minerály, skameneliny či mušle. Za obligátne sa napokon považuje zbieranie hmyzu, najmä motýľov. 

Budovanie zbierky sa v niektorých prípadoch stáva doslova celoživotnou vášňou a výsledkom sú jedinečné, veľké kolekcie zbierkových predmetov. Práve s jednou takouto zbierkou a jej autorom sa 23. júna 2022 zoznámili študenti prvého ročníka a kvinty Gymnázia I. Kupca.vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci (v Robotníckom dome). Od 9. júna sa tu totiž na výstave s titulom „Čo sa skrýva v tme“ prezentuje jedna z najväčších súkromných zbierok nočných motýľov na Slovensku. Zozbieral ju popredný slovenský zberateľ a chovateľ motýľov, Ladislav Miško, ktorý do múzea zavítal, aby študentom priblížil svoju záľubu. Tá sa mu postupne stala nielen profesiou, ale, dalo by sa povedať, až životným štýlom.

Ladislav Miško sa narodil v októbri 1952 v Nových Zámkoch, kde žije dodnes. Po návrate z vojenčiny v r. 1975 sa vrátil k svojej najväčšej záľube z detstva a začal zbierať motýle. Najskôr popri práci elektrikára, no od r. 1990 sa svojmu koníčku začal venovať už profesionálne. Za 46 rokov sa mu podarilo vybudovať výnimočnú zbierku. Ako zdatný remeselník si začal vyrábať vlastné pomôcky na preparovanie motýľov a dokonale zvládol umenie, ako bez poškodenia vypreparovať tento krehký hmyz. Ide skutočne o umenie, veď krídla motýľa sa poškodia už pri ľahkom dotyku. Keďže motýle sa ľahko poškodia aj v prírode, v záujme získania bezchybných exemplárov pre svoju zbierku mnohé vychoval doma z vajíčok alebo húseníc. Po r. 1990 dokonca zakúpil rodinný dom so záhradou, kde sa mohol chovu venovať intenzívne. Vybudoval si tu vlastne motýliu farmu, kde vychoval tisíce motýľov, čo si vyžadovalo značné množstvo času a námahy. Postupne sa tak stal popredným slovenským odborníkom na chov najmä denných motýľov. Jeho srdcovou záležitosťou boli drobné denné motýle modráčiky.

Samozrejme, že motýle získaval L. Miško najmä z prírody. V prípade nočných druhov hlavne lovom na svetlo. Stálo ho to nespočetne veľa prebdených nocí. Pri zbieraní motýľov v prírode sa spočiatku prirodzene zameral na okolie svojho bydliska – územie juhozápadného Slovenska. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody sa tu venoval prieskumu viacerých chránených území. Na obľúbených lokalitách v Martovciach pri Hurbanove a na Modrom vrchu pri Štúrove  našiel v r. 2008 a 2010 nové druhy pre územie Slovenska – moru striebroškvrnnú (Plusia putnami) a stužkavca južného (Aedia leucomelas). Postupne spoznával aj faunu ďalších kútov Slovenska. Navštevoval  napr. Nízke Tatry, Gemer, Vihorlat či Veľkú Fatru. Niekoľko rokov sa venoval územiu Národného parku Poloniny.

Motýle zaviedli Ladislava Miška aj do zahraničia. Už v rokoch 1988, 1991 a 1992 podnikol výpravy do Uzbekistanu v strednej Ázii. Viackrát navštívil Českú republiku, Maďarsko a balkánske krajiny (Grécko, Srbsko, Čiernu Horu, Chorvátsko a Bulharsko). Príležitostne zbieral v Poľsku a vo Francúzsku. V r. 1995 sa mu splnil aj sen o výprave do trópov, keď sa zúčastnil entomologickej expedície na Madagaskar. Zbermi z Uzbekistanu a Iránu sa zapísal aj do dejín svetovej entomológie, pretože v nich boli identifikované dva nové druhy pre vedu. Jeden z nich bol dokonca pomenovaný podľa L. Miška. Ide o nočné motýle z čeľade morovité: Euchalcia (Pseudochalciaaranka  a  Brachygalea miskoi.

Takýto život s motýľmi by nebol možný bez zázemia. Veľkou oporou bola L. Miškovi manželka, ktorá mala pochopenie pre jeho záľubu a neskôr profesiu a neraz mu pri práci pomáhala. Budovanie svojej zbierky nepokladá autor za samoúčelné plnenie škatúľ mŕtvymi motýľmi. Zbierka dokumentuje časť z veľkej a dnes už zanikajúcej biodiverzity našej vlasti a je zdrojom cenných údajov o rozšírení motýľov na Slovensku. Vzhľadom na aktuálne masové vymieranie hmyzu vrátane motýľov ju možno pokladať za nenahraditeľný príspevok k obrazu našej motýlej fauny za ostatné polstoročie. Za vymieranie však nie sú zodpovední zberatelia, ale ničenie prirodzeného životného prostredia motýľov.

V decembri 2021 zakúpilo Miškovu kolekciu nočných motýľov Slovenska Vlastivedné múzeum v Hlohovci, pričom s počtom 13 304 kusov zbierkových predmetov išlo o najväčšiu akvizíciu v 63 – ročnej histórii múzea!  Akvizíciu zbierky Ladislava Miška podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Kolekciu tvorí až 1255 druhov motýľov, z ktorých až 30 % muzeálna zbierka dosiaľ neobsahovala. Viaceré druhy kolekcie sa vyskytujú lokálne a vzácne, niektoré sú u nás na pokraji vyhynutia, či dokonca už v dôsledku zmien životného prostredia vymreli. Preto časť exemplárov (cca 26,5 %) pochádza zo zahraničia, kde tieto motýle ešte žijú, resp. sú hojnejšie ako na Slovensku. Nájdeme tu tak jedince zbierané v 27 krajinách Európy, či dokonca v Iráne, Sýrii a krajinách strednej Ázie (Uzbekistan, Kazachstan a Tadžikistan).

Milí čitatelia, ak vo Vás predošlé riadky vzbudili zvedavosť a inšpirovali Vás pozrieť si na vlastné oči výsledok života Ladislava Miška zasväteného motýľom, ste srdečne pozvaní na našu výstavu. Otvorená je do 10. júla v pracovné dni, okrem pondelka, v čase od 8:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 13:00 do 18:00 hod.

Mgr. Branislav Varga,

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here