Štvrtok večer v Komunitnom centre Samaria

0
297

Každý deň stretávame ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Našťastie sú aj takí ľudia, ktorí im nezištne, dobrovoľne túto pomoc poskytujú. Zvyčajne sa združujú v  humanitárnych či  charitatívnych organizáciách. Jednou z charitatívnych organizácií v Hlohovci je občianske združenie Samaria. Spoluzakladateľkou združenia je pani Helena Dzurechová, ktorá je zároveň riaditeľkou Komunitného centra Samaria  a odpovedá na otázky Hlohovského žurnálu. 

Komunitné centrum Samaria /ďalej KCS/ vzniklo v roku 2015. Čo bolo hlavnou motiváciou pre jeho založenie a v čom vidíte hlavné poslanie KCS?

OZ Samaria sa od roku 2011 venuje hmotnej pomoci odkázaným. Rodinám, matkám s deťmi, chorým, opusteným alebo inak vylúčeným skupinám. Vytvorili sme logistický systém pomoci, vďaka ktorému vieme adresne, konkrétne a účinne zabezpečiť pomoc ľuďom v núdzi. Jedinečné na tom je to, že celý systém pomoci funguje na báze dobrovoľníctva. A to je devíza, s ktorou sme sa v OZ Samaria  rozhodli pracovať a využiť ju v prospech dobra. Využiť zmysluplný priestor pre dobrovoľnícky  potenciál v našej spoločnosti  (od roku 2016 OZ Samaria funguje aj v Bratislave).

Veľmi prirodzene potom  vzniklo Komunitné centrum Samaria, ktoré rozšírilo príležitosti pre dobrovoľníctvo v regióne aj v iných aktivitách ako logistický systém hmotnej  pomoci. Aktivity a činnosti vyvíjané KCS, sa stali nenahraditeľnou pomocou pre ľudí v rôznych ťažkých životných situáciách alebo obdobiach ich života. Zmierňujú vylúčenie mnohých. Každý človek chce niekde patriť a chce, aby ho mal niekto rád a my sme vytvorili takéto miesto prijatia v našom KCS. Prichádzajú k nám ľudia rôznych vekových kategórií a v rôznych etapách svojho života. Nie sú to len ľudia, ktorým chýba základná životná potreba, ale aj tí druhí, ktorí hľadajú priestor pre svoju realizáciu, ponúkajú pomoc, svoj prínos a podporu. Prichádzajú s úmyslom dať niečo zo seba druhým a podeliť sa. Hmotné a duševné alebo duchovné dary potrebujeme všetci a vždy ich budeme hľadať a dávať navzájom. Aj o to sa snažíme v našom KCS.  KCS je pre všetkých. Nie je len  pre núdznych a nie je len pre tých druhých. Je to miesto, kde vznikajú vzťahy, priateľstvá, solidarita, pomoc…. Je to miesto, kde  sa rozvíjajú poznatky a  schopnosti pre  dobrovoľníctvo v našom regióne.  

KCS pod vaším vedením pripravuje pre svojich klientov i verejnosť široké spektrum vzdelávacích a voľno časových aktivít. O ktoré aktivity je najväčší záujem?

Sú to aktivity pre deti –  stretnutia detí v predškolskom veku v skupinke Pastierik, individuálne doučovania detí zo znevýhodneného prostredia zo základných škôl v Hlohovci, príprava  detí na školskú dochádzku  a voľnočasové aktivity. O tieto je skutočne záujem. Preto na doučovanie detí stále hľadáme mladých dobrovoľníkov, požaduje sa najčastejšie doučovanie predmetov matematika a anglický jazyk. Potom sú to aktivity zamerané pre seniorov: komunitná záhrada, počítačový kurz pre seniorov. Pre dievčatá a ženy sú to šikovné ručičky a  konkrétne projekty: Spájanie generácií, Prosocio-Proeko projekt, Darujme Vianoce, benefičné bazáre,  Varíme lacno a chutne a samozrejme projekt Štvrtok večer s….

V roku 2019 ste zahájili projekt  stretnutí so zaujímavými ľuďmi, ktorí dosiahli významné úspechy vo svojich profesiách a ktorých morálne hodnoty môžu byť pre nás ostatných inšpiráciou – Štvrtok večer s…

Už niekoľko rokov aktívne pracujem s ľuďmi v našom regióne a neustále ma fascinuje, koľko je okolo mňa dobrých ľudí. S mnohými z nich už dlhé roky aktívne dobrovoľníčime v OZ Samaria, ale je tu veľmi veľa iných, ktorí necítia odvahu a nadšenie pomáhať chudobným hmotnou formou pomoci, ale chcú robiť niečo iné zmysluplné, dobré, ozajstné… A ja som pocítila, že v týchto ľuďoch je  veľká hodnota, ktorá potrebuje príležitosť, podporu, ocenenie a pochopenie, aby schopnosti a dary, hodnoty, ktoré v sebe majú, mohli rozdať iným a obohacovať sa navzájom. Lebo len keď sa dokážu ľudia spájať, vznikne z toho dobro. Hovorím o ľuďoch v našom regióne, o dobrovoľníkoch, nadšencoch a profesionáloch vo svojich profesiách, hovorím o výnimočných ľuďoch, ktorí žijú medzi nami,  a sú schopní sa zaujímať nielen o seba, ale aj o druhých. Naším cieľom je všetkých týchto ľudí spájať, prizývať, motivovať k vytváraniu spoločného dobra. Niektorých z nich som oslovila a vytvorili sme spolu s mladými dobrovoľníkmi tím, ktorý začal pripravovať Štvrtok večer s….Tento projekt má za cieľ spájať ľudí, „rozídených“ v názoroch, prejavoch alebo okolnostiach – všetkých a spoločne sa stretávať s ľuďmi, ktorí niečo výnimočné a veľké vo svojom živote dosiahli a radi sa s nami podelia o to, čo je pre nich vzácne. Podarilo sa. Tento tím je skupina krásnych ľudí a myslím si, že pochopili a prijali za svoj náš spoločný cieľ. 

Projekt sa rozbehol a myslím, že veľmi dobre. Štvrtok večer s…. je pravidelné  večerné stretnutie ľudí s pozvaným hosťom, vždy iným. Najskôr hosť rozpráva sám o tom, kto je a čo robí a potom sa môžu návštevníci sami pýtať a klásť otázky, ktoré ich k téme zaujímajú. Pre všetkých je pripravené občerstvenie, pri ktorom sa môžu ľudia aj navzájom postretať a porozprávať. Večer trvá zvyčajne dve  hodiny, vstup je voľný. Rezervy vidím v nedostatočnej  propagácii projektu, ale aspoň je priestor na zlepšenie. 

Pozývam všetkých vás, ktorí čítate tieto riadky, alebo ste o projekte Štvrtok večer s…. už počuli, príďte medzi nás, ste srdečne pozvaní. Stretnete sa  v milej spoločnosti príjemných ľudí s výnimočnými hosťami  z kultúrneho, spoločenského, sociálneho, vedeckého, lekárskeho, politického alebo iného prostredia, s ktorými nie je také samozrejmé sa bežne stretnúť. 

Pôvodná myšlienka bola prinášať Hlohovčanom tieto stretnutia pravidelne raz za mesiac. Realita ukázala, že zladiť termíny štvrtkov s časom veľmi zaneprázdnených hostí, nie je  jednoduché.  

Áno, kalendáre našich hostí sú na dlhé týždne ba mesiace vopred obsadené, to bolo dôvodom, prečo sme prešli na dvojmesačnú periodicitu. Teší nás ale, že naše pozvania sú prijaté a do Hlohovca prichádzajú títo výnimoční ľudia radi.

Akých hostí prinieslo sedem zaujímavých Štvrtkov s… v Samarii?  

Naše štvrtky sme odštartovali minulý rok 25. apríla za veľkého záujmu verejnosti. Hosťom bol psychológ Karol Kováč, zakladateľ Inštitútu stresu.  Pani Renáta Ocilková, kresťanská aktivistka v zápase za ochranu života, podporu rodiny, pomoc ľuďom na okraji spoločnosti prijala naše pozvanie 6. júna.  27. júna sme sa v našej komunitnej záhrade stretli s vlogerom, františkánom a kňazom bratom Filipom a  5. júla s hudobným skladateľom, fotografom a vášnivým turistom Pavlom Malovcom.  24. októbra bol štvrtkovým hosťom lekár, odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách pán profesor Vladimír Krčméry. Rok 2019 sme uzavreli 12. decembra adventným stretnutím s klavírnym virtuózom, špičkovým predstaviteľom európskeho interpretačného umenia,  Hlohovčanom pánom Ladislavom Fančovičom. 12. februára tohto roku sme ešte stihli Štvrtok večer s… historikom a publicistom, zakladateľom OZ Nenápadní hrdinovia pánom Františkom Neupauerom.

Máte pripraveného ďalšieho hosťa, na ktorého by sme sa mohli tešiť v časoch po korone?

Veríme, že táto karanténa dlho nepotrvá, že sa postupne vrátime do bežného života so všetkými radosťami i starosťami a my budeme môcť privítať v Samarii nášho ďalšieho hosťa. Pozvanie prijal programátor IT, teológ, filozof pán Andrej Škubla. Termín stretnutia zverejníme na webovej a FB stránke Samaria i v Hlohovskom žurnále a už teraz sa tešíme na stretnutie s ním i s vami, vážení priatelia. 

Foto: Kukučka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here