Centrum voľného času Dúha

0
1748

„Vláda Slovenskej republiky uznáva, že popri formálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí zohráva dôležitú úlohu ich neformálne vzdelávanie a práca s deťmi a mládežou, ktoré sa realizujú v čase mimo vyučovania, a preto podporí rozvoj príslušnej infraštruktúry a zabezpečí systémovú a transparentnú finančnú podporu neformálneho vzdelávania, vrátane umeleckého vzdelávania a voľnočasových aktivít.“ Programové vyhlásenie vlády 2020  

Jednou z organizácií, ktorá voľnočasovú činnosť v Hlohovci zabezpečuje, je Centrum voľného času Dúha, riaditeľkou centra je Mgr. Lucia Kováčová, ktorá odpovedá na otázky Hlohovského žurnálu. 

Viac

Programové vyhlásenie novej vlády prikladá dôležitosť tomu, čo deti a mladí ľudia robia v rámci neformálneho, mimoškolského vzdelávania a voľnočasových aktivít. Predstavte nám činnosť CVČ Dúha.

Programové vyhlásenie vlády SR nás potešilo a  veríme, že to pocítime  aj v praxi. Potešilo nás aj vyhlásenie pána ministra školstva, že bude bojovať zato, aby originálne kompetencie prešli pod kompetencie ministerstva školstva. 

CVČ Dúha svojimi hodnotnými a pozitívne zameranými aktivitami ponúka deťom a mladým ľuďom alternatívu trávenia voľného času, pretože schopnosť rozumne využívať voľný čas je znakom najvyššieho stupňa kultúry. Vedieme deti a mladých ľudí k tomu, aby chápali a prežívali svoj voľný čas ako osobnú a spoločenskú hodnotu. Vytvorením záujmových útvarov-krúžkov, klubov mladých a organizovaním príležitostných podujatí sa CVČ Dúha stalo poskytovateľom neformálneho vzdelávania pre deti , mládež a verejnosť v našom meste. Dávame šancu každému v krúžku-klube, aby sa rozvíjal podľa svojich možností a schopností a tak mu umožnili zažiť úspech, ocenenie, pochvalu a povzbudenie k motivácii záujmov.

V tomto školskom roku pracuje  v CVČ Dúha 37 záujmových útvarov-krúžkov a 5 klubov CVČ, ktoré navštevuje 475 detí a mladých ľudí. Krúžky vedú interní zamestnanci CVČ, ale máme aj externých lektorov, ktorých baví práca s deťmi a odovzdávajú im svoje najlepšie vedomosti a schopnosti, za čo im vyslovujem úprimné poďakovanie. Počas školského roka zorganizujeme cca 150 príležitostných podujatí, ktoré majú  kultúrny, športový a osvetový charakter. Sú to napr. všetky okresné kolá predmetových olympiád, okresné kolá športových súťaží pre ZŠ, SŠ, recitačné a spevácke súťaže, výtvarné súťaže a celomestské podujatia – Jarný beh, Michalský beh do kopca, Hlohovské hry mládeže… Určite sme sa stretli so  všetkými deťmi v našom meste na nejakom podujatí, ktoré sme zorganizovali a dúfam, že zorganizujeme.

Máme bohatú  letnú činnosť, organizujeme prímestské tábory a pobytový tábor, o ktoré je veľký záujem nielen zo strany rodičov, ale hlavne nás teší záujem detí, ktoré sa vyslovene tešia do CVČ Dúha. Pripravujeme im bohatý program a veľa nových zážitkov.

CVČ Dúha ponúka svoje priestory v pracovných dňoch od 8,00 – 18,00 aj v rámci spontánnej činnosti. Návštevníci si môžu zacvičiť v  posilňovni, zahrať si stolný futbal, stolný tenis, biliard.

Činnosť CVČ je naozaj bohatá. O ktoré krúžky či aktivity CVČ Dúha je najväčší záujem a naopak, ktoré v ponuke máte a záujem o ne nie je?

V septembri vždy prebieha nábor do krúžkov, ponuka je veľmi široká. Ponúkame športové krúžky, tanečné krúžky, jazykové krúžky, krúžky tvorivosti, najnovšie krúžok Lego robotika, Baletná škola, Joga pre teenagerky… Krúžky, o ktoré deti a mladí ľudia prejavia záujem, sa otvoria, tie, o ktoré nie je záujem, čakajú na svoju príležitosť v ďalšom roku. Sme otvorení každej novej spolupráci, radi medzi sebou privítame ďalších nadšencov pre prácu s deťmi ako aj radi otvoríme nové, inovatívne, menej známe voľnočasové aktivity.

V minulých rokoch bol enormný záujem o vaše prímestské a pobytové letné tábory. Ako vidíte LETO S DÚHOU 2020 – prihlásenie do letných táborov z pohľadu súčasnej situácie, v čase koronavírusu?

Na Leto s Dúhou 2020 sme sa veľmi tešili, mali sme už pripravený zápis do táborov, vybratú lokalitu na pobytový tábor, dojednané výlety na prímestské tábory. Bohužiaľ, koronavírus všetko zmenil, ale ako sa hovorí „nádej zomiera posledná“ a my veríme, že budeme môcť letnú činnosť realizovať.  Činnosť s deťmi nám už veľmi chýba a aj preto sa im snažíme prihovoriť prostredníctvom našej webovej stránky www.cvcduha.sk ako aj prostredníctvom nášho facebooku. Kolegovia tam prispievajú svojimi aktivitami, krátkymi videami a povzbudivými slovami. Najnovšie pripravujú aktivity ku Dňu matiek.

Verím, že naša činnosť je zmysluplná, otvorená pre všetky deti a mladých ľudí. A verím, že budeme mať naďalej možnosť vychovávať z nich hodnotných občanov nášho krásneho mesta. 

FOTO: Archív CVČ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu