Stretnutie rodičov a primátora Miroslava Kollára v Šulekove

0
102

Dnes v poobedňajších hodinách sa na Základnej škole Vilka Šuleka konalo stretnutie rodičov detí, ktorí spísali petíciu proti rozdeleniu školy na dve pracoviská a primátora mesta Hlohovec. Petíciu poslala všetkým poslancom MsZ a primátorovi pani Hana Pekarovičová, ktorá nám znenie tejto petície dovolila zverejniť. Nájdete ju v prílohe pod článkom.

Spolu s primátorom a riaditeľkou školy sa stretnutia zúčastnili aj poslanci pani Maronová a pán Hrobár.

Na začiatok vystúpila pani riaditeľka, ktorá rodičom vysvetlila, prečo potrebuje riešiť priestory. Vyjadrila sa, že v budúcom školskom roku dokáže túto situáciu vyriešiť cez nulté hodiny, s čím väčšina rodičov súhlasila.

Rodičom sa prihovoril aj pán Hrobár, ktorý rodičov vyzval, aby boli jednotní, že iba tak dokážu zmeniť veci. Pani Maronová vysvetlila rodičom, že pre ňu ako poslankyňu je názor rodičov veľmi dôležitý, pretože ona zastupuje občanov Šulekova, ktorí jej dali mandát. Tiež si váži rodičov, ktorí tejto škole dali šancu a prispeli tak k jej rozvoju za čo patrí vďaka aj novému vedeniu školy.Tak isto vysvetlila, kedy sa prvýkrát dozvedela o rozšírení školy, a tiež, že žiadosť o zaradenie financií na opravu strechy bola daná do rozpočtu na rok 2020, ale táto položka do rozpočtu zaradená nebola. 

Pán primátor pre pracovnú zaneprázdnenosť prišiel niekoľko minút po začiatku stretnutia a vysvetľoval rodičom, koľko peňazí už išlo do Šulekova, ako by hlohovské školy doplácali na šulekovskú, keby došlo k zníženiu počtu detí a ako je dôležité, aby sa škola rozšírila o priestory v Starej škole na Seredskej ulici.
Na tieto argumenty rodičia reagovali zvýšenou kritikou, že či náhodou oni nie sú súčasťou Hlohovca, keď ich takto delí.

Po búrlivej diskusii pán primátor uznal argumenty rodičov a povedal, že bude rešpektovať rozhodnutie rodičov, ktorí sa takmer jednohlasne zhodli na to, že nechcú rozšírenie školy o priestory na Seredskej ulici.

Tak isto Miroslav Kollár povedal, že bude hľadať peniaze v rozpočte na rekonštrukciu strechy ZŠ Vilka Šuleka, kde je priestor na vytvorenie niekoľkých tried, ktoré by vyriešili problém s priestorom. Vyjadril sa, že tento rok to už asi nestihnú ale na budúci rok na jar, by sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami.

Konečné slovo pri schvaľovaní rozšírenia ZŠ Vilka Šuleka budú mať 7.5.2020 poslanci na prvom tohtoročnom zastupiteľstve. Veríme, že názor rodičov im nie je ľahostajný a budú rešpektovať ich rozhodnutie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here