EX LIBRIS HLOHOVEC

0
182

Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov

Milí priatelia knižnej značky – ex libris, v septembri 2020 sme vyhlásili 18. ročník našej súťaže na tému „Máme krídla, letíme“. Vtedy sme ešte nevedeli, ako veľmi pandémia zasiahne do našich životov. Že väčšina detí nebude chodiť do školy, budú sa vzdelávať dištančne a nebudú mať rovnako dobré podmienky pre prípravu súťažných prác ako po iné ročníky. Organizátori vzali do úvahy tieto okolnosti a máme pre vás dve dobré správy.

Tá prvá je, že v kategórii Základné umelecké školy od 12 do 15 rokov, kde bol podmienkou účasti originálny, vytlačený ex libris, bude porota v tomto ročníku akceptovať aj návrhy ex libris, samozrejme v kvalitnej úrovni. Ostatné kategórie ostávajú nezmenené. Viac informácií na www.elap-hlohovec.sk

Druhá dobrá správa sa týka poroty, ktorá bude práce detí hodnotiť. Sme poctení tým, že dlhoročný člen odbornej poroty súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC, akademický maliar Karol Felix, sa stal jej predsedom. Členkami poroty sú skvelé výtvarníčky, ktoré pre vás už niekoľko ročníkov pripravujú v Hlohovci zaujímavé tvorivé dielne – Andrea Geseová a Radoslava Hrabovská a riaditeľka súťaže Helena Pekarovičová.Uzávierka súťaže je 28. februára 2021, rozhodujúci je dátum pečiatky na obálke zásielky. Vaše práce budeme nedočkavo očakávať na adrese: EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, Závalie 3/A, 920 01  Hlohovec, Slovenská republika. Veríme, že najlepších z vás budeme môcť pozvať do nášho exlibrisového mesta Hlohovec, kde 1. októbra 2021 vyhlásime výsledky osemnásteho ročníka súťaže. Už teraz sa tešíme na vás a na príbehy, ktoré vpíšete do malých grafických lístkov, nazvaných knižná značka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here