Hlohovec má nového hlavného kontrolóra mesta

0
1033

Šesťročné funkčné obdobie súčasného hlavného kontrolóra mesta Hlohovec Ing. Jána Brezovského onedlho skončí. Z tohto dôvodu sa 16. apríla na Mestskom zastupiteľstve hlasovalo o výbere jeho nasledovníka. Úlohou hlavného kontrolóra mesta je kontrolovať zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta. Toto miesto so sebou prináša aj kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, vybavovania sťažností, petícií a pod.

Pôvodne sa do výberového konania prihlásilo až sedemnásť uchádzačov. Podmienky mesta splnilo 6 z nich. Jeden záujemca sa možnosti uchádzať sa o miesto hl. kontrolóra vzdal.

Mestské zastupiteľstvo tajným hlasovaním rozhodlo o tom, že sa novým hlavným kontrolóm stane Ing. Peter Maron.

Ing. Peter Maron je rodený Hlohovčan. Vyštudoval vysokú školu technického zamerania v Košiciach. Neskôr pracoval v štátnej správe na colnom úrade v Bratislave. Súčasťou jeho štúdií boli i skúšky zo základov účtovníctva, trestného a priestupkového konania a rovnako aj z obchodného práva. Bol poverený založením oddelenia, ktoré sa zaoberalo preverovaním účtovnej a obchodnej dokumentácie preverovaných subjektov, kontrolou fyzických a právnických osôb a pod.

Ing. Peter Maron zdroj: Youtube

Na otázku, čo primátor Hlohovca praje novému hlavnému kontrolórovi, odpovedá. „Nič. Úprimne? Vzhľadom na to, že ide o manžela poslankyne a vyhral o jeden hlas, je mi ľúto, že my ako štvrté najtransparentnejšie mesto na Slovensku sme si zvolili hlavného kontrolóra takýmto spôsobom. Očakávam, že bude svoju funkciu vykonávať v zmysle zákona a objektívne.

Poslanec MsZ Ivan Baranovič reaguje na výsledky hlasovania o zvolení Ing. Marona takto: Od nového kontrolóra očakávam férovosť a spravodlivosť. Očakávam aj nestrannosť a verím, že toto mesto posunie dopredu. Rovnako verím, že sa vyrovnajú sily medzi primátorom a poslancami, lebo kontrolór je nástroj poslancov“.

Poslankyňa MsZ Stanislava Brestovanská sa k výberu novej funkcie stavia nasledovne: „Tú ilúziu, ktorú vyjadril na výberovom konaní, že má pocit, že zastupiteľstvo ťahá za jeden povraz, takže by som bola rada, keby sa konečne uskutočnila po dva a pol roku sedenia v tomto zastupiteľstve.“

Pozn. autora: reakciu Ing. Petra Marona doplníme čo najskôr.

Zdroj: Mestské zastupiteľstvo Hlohovec, 16.4. 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here