Žiaci z Hlohovca roztancovali pešiu zónu

0
3055

Z klasickej „tichej“ pešej zóny sa na pár minút stalo pódium pre žiakov zo ZŠ na ulici M. R. Štefánika. Ukončenie školského roka vedenie školy spolu so žiakmi urobili pompézne a odtancovali skvelo nacvičenú spoločnú choreografiu.

zdroj: ZŠ, M. R. Štefánika 30

Celý tanečný program niesol však v sebe aj hlbšiu myšlienku, ako len „zatancovať si“ na ulici. „V čase izolácie bolo v záujme školy odovzdávať žiakom nielen vedomosti, ale tiež starať sa o ich fyzické a psychické zdravie. Preto sme sa zapojili do celoslovenského projektu „Výnimočné školy“ s cielom získať finančné prostriedky na nákup IT techniky, ktorá bude k dispozícií žiakom a pomôže zabezpečiť vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu.“ vysvetľuje riaditeľka záklanej školy na ulici M. R. Štefánika Danica Bartoňová.

Súčasťou naplnenia projektu, ktorý bol potrebný na získanie grantu, bolo vytvoriť niečo spoločné, zaujímavé a prospešné. „V rámci projektu sme si stanovili aktivity, ktoré podporia socializáciu, kolektívnosť, pobavia a zároveň prispejú k zdravej psychickej a fyzickej pohode.“ ďalej pokračuje riaditeľka školy.

zdroj: , M. R. Štefánika 30

Žiaci si spoločne zatancovali na pieseň „Jerusalema„. Vybrali si ju preto, že bola hymnou v čase boja proti Covid-19. Práve pieseň Jerusalema spájala zdravotnikov, hasičov, odberné tímy a iné kolektívy v snahe pokoriť pandémiu.

Na konci tohto školského roka spojila aj žiakov zo Základnej školy M. R. Štefánika. „Nácvik začal ešte počas dištančného vzdelávania a vďaka úspešnosti v projekte sa mohli do skúšania zapojiť všetky deti bez rozdielu. Napriek tropickým horúčavám sme prežili krásny pocit spolupatričnosti, jednoty a sily kolektívu.“ uzatvára hrdá pani riadteľka.

Podľa analýzy ministerstva školstva viac ako 128-tisíc detí v čase zatvorených škôl sa nemalo možnosť prostredníctvom internetu vzdelávať. Takmer pätina učiteľov v rámci off-line výučby kombinovala zasielanie pracovných listov s telefonickým kontaktom, aby ich žiaci mali aspoň základný kontakt so školou.

Špeciálna celoslovenská výzva Výnimočné doučko podporila projekty, ktoré umožnia vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu celkovou sumou 50 000 EUR. Podporila tak nielen školy, ale aj organizácie, ktoré svojimi aktivitami pomáhajú vyrovnávať šance a príležitosti vo vzdelávaní.

zdroje: ZŠ, M. R. Štefánika 30

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here