Centrum voľného času Dúha opäť otvorené

0
751

Centrum voľného času Dúha (CVČ) je zariadenie otvorené deťom a mládeži po celý školský rok. Vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže. 10. mája CVČ oznámilo, že jeho činnosť je opäť obnovená. Riaditeľkou centra  je Mgr. Lucia Kováčová, ktorá odpovedá na otázky Hlohovského žurnálu.

Ako hodnotíte tento školský rok z pozície riaditeľky CVČ Dúha ?

Tento školský rok bol pre našu prácu ešte nepriaznivejší ako minulý. Minulý školský rok sa naša činnosť pozastavila v marci a následne bola obnovená v júni. Tento školský rok v septembri prebehol nábor do krúžkov, ale, bohužiaľ, pandemická situácia začala byť taká nepriaznivá, že rozhodnutím ministra školstva bola naša činnosť pozastavená od 12. októbra 2020. Takže sme sa s deťmi prihlásenými do krúžkov ani nestretli, pozastavili sa všetky súťaže, všetky naše aktivity. Zamestnanci CVČ pomáhali v ŠKD na školách a v MŠ v Hlohovci. Organizovali sme okresné kolá predmetových olympiád, ktoré prebehli v online priestore. Dobu, počas ktorej bolo CVČ zatvorené, sme využili na kompletnú rekonštrukciu dievčenských a chlapčenských toaliet. Finančné prostriedky na túto rekonštrukciu poskytol zriaďovateľ – mesto Hlohovec. Činnosť CVČ Dúha bola od 7. mája 2021 obnovená, čo nás veľmi teší.  Aktuálne sa snažíme pokračovať v našej krúžkovej činnosti, oslovili sme deti a rodičov s našou ponukou, ale chápeme, že začať v máji je už pre niektoré krúžky neskoro. Chceme sa hlavne sústrediť na letnú činnosť a možnosti jej realizácie. Veríme a dúfame, že pandemická situácia sa bude naďalej zlepšovať a deťom a ich rodičom budeme naplno k dispozícii v lete.

Jedným zo zaujímavých podujatí CVČ je okresné kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník. Minulý ročník sa pre pandémiu neuskutočnil, ako to bude tento rok?

Tento rok sa súťaž Hollého pamätník z jarných termínov, kedy súťaž prebiehala minulé roky, presúva na jún 2021.

08.06.2021 – I. kategória – poézia, próza

09.06.2021 – II. a III. kategória – poézia, próza

Hollého pamätník je súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorá je súčasťou Hviezdoslavovho Kubína už 67. rok. Je to tradičná recitačná súťaž a víťazi okresného kola nás reprezentujú na krajskom kole v Trnave. Máme kvalitných recitátorov, ktorí sa nestratia ani vo vyšších kolách súťaže. Súťaž je zameraná na zvyšovanie záujmu detí o umelecký prednes, spoznávanie literatúry, deti sa učia komunikovať s obecenstvom, naberajú skúsenosti, je jednou z možností sebarealizácie a sebapoznania.

cvcduha.sk

O vaše prímestské a pobytové letné tábory je tradične veľký záujem. Ako vidíte LETO S DÚHOU 2020 z pohľadu súčasnej situácie, v čase uvoľnenia protiepidemických opatrení?

To, že je o našu letnú činnosť veľký záujem nás, samozrejme, veľmi teší a povzbudzuje.

Naša činnosť bola opäť obnovená, a preto od 19.05.2021 začneme zapisovať deti do jednotlivých táborov. Pripravili sme pre deti pestrý a atraktívny program, zameraný najmä na športové aktivity v exteriéri, aby sa deti opäť začali hýbať a nadýchli sa čerstvého vzduchu. Ponúkame počas celých letných prázdnin 7 prímestských táborov a 1 pobytový tábor. Bližšie informácie získajú rodičia na našej webovej stránke www.cvcduha.sk, alebo na našom facebooku. Rodičia sa môžu spoľahnúť, že ich deti budú tráviť svoj voľný čas v bezpečnom prostredí s profesionálnym tímom pedagógov.

Vaša Dúha

Za rozhovor ďakuje Helena Pekarovičová

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here