Robotnícky dom v novom šate

0
1420

Pandemické opatrenia sa uvoľňujú, čo s radosťou vítajú návštevníci múzeí, divadiel, knižníc a ďalších kultúrnych zariadení. Vlastivedné múzeum v Hlohovci pripravuje okrem ďalších aktivít aj otvorenie priestorov zrekonštruovanej výstavnej siene na Rázusovej ulici, budovy, ktorú Hlohovčania poznajú ako Robotnícky dom. Viac pre čitateľov Hlohovského žurnálu porozprával riaditeľ múzea Mgr. Jozef Urminský.

Robotnícky dom na Rázusovej ulici č. 6 v Hlohovci bol postavený v roku 1924 ako centrum robotníckeho hnutia v meste. Stretávala sa tu mládež a konávali sa tu rôzne kultúrne podujatia robotníckej triedy. V posledných desaťročiach ho využívalo Vlastivedné múzeum ako jednu zo svojich výstavných miestností. Na jar v roku 2015 bola v priestoroch Robotníckeho domu posledná výstava, a potom sa začalo s jeho rekonštrukciou.

Myšlienka rekonštrukcie robotníckeho domu sa zrodila ešte v roku 2008. Vtedy sa začali prvé prípravné práce na projektovej dokumentácii. Budova výstavnej siene Vlastivedného múzea v Hlohovci bola v r. 2009 zaradená do zásobníka projektov – stavebných akcií, podporujúcich rekonštrukciu pamäťových inštitúcií financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. V tomto roku bol projekt neúspešný. V roku 2015, po prepracovaní, bol však zaradený do skupiny úspešných projektov financovaných z fondov EÚ. Posledným podujatím pred uzatvorením výstavnej siene bolo Fraštacké putovanie za vínom s výstavou o vinohradníctve. Následne sa začalo so sťahovaním depozitov a rozoberaním výstavných prvkov. Medzi tým prebiehali u zriaďovateľa verejné obstarávania na zhotoviteľa zákazky. Realizáciu napokon získala firma s najnižšou cenou a tou bola stavebná spoločnosť Novosedlík s. r. o. Spoločnosť sa 6. júla 2015 pustila do stavebnej rekonštrukcie, ale ako sa blížil čas odovzdania zrekonštruovanej budovy do užívania, a to bol november 2015, začali sa vynárať v realizačných projektoch nejasnosti, ktoré zhotoviteľ využil ako argument, že stavbu nie je možné za tých finančných prostriedkov, ktoré boli vysúťažené v určenom termíne dokončiť. Eurofondy tak padli, TTSK musela zhotoviteľovi zaplatiť finančnú náhradu za vykonané práce z vlastných peňazí a nám zostal rozostavaný objekt. Museli sme presunúť všetky krátkodobé výstavy do hlavnej budovy kláštora. Napokon zriaďovateľ postupne v troch etapách v r. 2016 – 2019 vyčlenil peniaze z vlastných zdrojov na realizáciu rekonštrukcie, takže objekt sa podarilo na jeseň minulého roku dokončiť. Museli sme však, žiaľ, pre nedostatok prostriedkov z rekonštrukcie vynechať adaptáciu podkrovia na vedeckú knižnicu múzea. A práve táto nedokončená časť zostáva do budúcnosti našou prioritou a najbližším cieľom, ktorý by sme radi do troch rokov, keď robotnícky dom oslávi 100 rokov od svojho vzniku, naplnili. 

J. Urminský, zdroj: HŽ

Ako premenou prešla budova Robotníckeho domu?

Chceli sme v prvom rade oddeliť administratívu od výstavnej časti a zväčšiť výstavný a depozitný priestor. To bol hlavný z cieľov. Preto bola vo dvore vytvorená prístavba s kanceláriami administratívy a depozitom zbierkových predmetov. Nad administratívou pribudol veľký výstavný priestor galerijného typu, ktorý je priamo napojený na hornú výstavnú sieň. K dolnej výstavnej sieni tak pribudla druhá veľká výstavná sieň, určená na krátkodobé výstavy. Z tohto priestoru bolo vybudované schodisko do podkrovia, kde by mala v budúcnosti vzniknúť knižnica múzea. Zatiaľ ju máme deponovanú v priestoroch Obchodnej akadémie v Hlohovci a slúži verejnosti a odborným pracovníkom múzea. Počas rekonštrukcie prešla obnovou celá budova. Pôvodný drevený krov nahradila oceľová konštrukcia s novou strechou, celá budova bola zateplená a rovnako boli rekonštruované aj všetky inžinierske siete. Dá sa povedať, že stavba prešla tak výraznou premenou, že azda iba dolná výstavná sieň je vzhľadom podobná tej, ktorá tu bola pred rekonštrukciou.  

Milovníci umenia a vzdelania sa majú na čo tešiť. Kedy sprístupníte vynovené výstavné priestory verejnosti?

Slávnostné otvorenie v druhej polovici roka 2020 nám zmarila pandemická situácia na Slovensku, a tak sme ďalšie možnosti otvorenia objektu orientovali na prvú polovicu roku 2021. Napokon sme po dlhšom zvažovaní určili deň otvorenia robotníckeho domu na 3. jún 2021. Otváracími výstavami budú: výstava absolventských prác študentov Strednej odbornej školy chemickej – Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci s názvom Na začiatku a druhou výstava Storočie s korunou, zachytávajúca vývoj našej meny pred zavedením eura. Tieto otváracie výstavy majú aj symbolický aspekt. Výstava Storočie s korunou je symbolická v tom, že samotný robotnícky dom, založený v roku 1924, má svoju históriu väčšou časťou prekrývajúcu sa so storočím, kedy sa na našom území platilo korunami. A druhá výstava je pre nás symbolická v tom, že Škola umeleckého priemyslu a múzeum majú jedného zriaďovateľa – TTSK. Veríme, že spomedzi mladých absolventov raz vzíde nejeden úspešný výtvarník, grafik alebo fotograf, pre ktorého toto miesto bude priam ideálnou štartovacou čiarou jeho profesionálnej umeleckej kariéry. Obrazne povedané, nielen ich škola, ale aj tento výstavný priestor bude pre nich umeleckým hniezdom, z ktorého sa nadýchnu k veľkému letu do umeleckého sveta. 

Výstavy budú pre verejnosť otvorené od nasledujúceho dňa po slávnostnom otvorení, čiže od 4. júna do 29. augusta 2021 v pracovných dňoch utorok – piatok od 8:00 do 16:00 a v sobotu od 13:00 do 18:00 hod. Veríme, že aj školy si nájdu na záver školského roka opäť cestu do priestorov múzea, pričom ešte stále môžu do 30. júna 2021 využiť permanentky, zakúpené pred pandémiou koncom kalendárneho roka 2019.     

   

Robotnícky dom, zdoj: Erik Knotek ml.

Čo by ste na záver chceli ešte povedať čitateľom Hlohovského žurnálu?

Chcel by som pri tejto príležitosti vyjadriť poďakovanie nášmu zriaďovateľovi, minulému i súčasnému vedeniu župy a zamestnancom úradu TTSK, ktorí nám veľmi pomohli pri rekonštrukcii robotníckeho domu. Všetci priložili ruku k dielu s vedomím, že išlo o správnu a zmysluplnú investíciu. Veď ostatne to budú môcť návštevníci posúdiť, keď si s rodinou spravia počas víkendu vychádzku do robotníckeho domu. Veľa zaujímavého tiež ponúka aj hlavná budova múzea s expozíciami na Františkánskom námestí, hlohovský zámok, kostolná veža či židovský cintorín. Akékoľvek múzeum, či už u nás alebo v zahraničí, by totiž ľudia mali vnímať ako niečo, čo v nich posilňuje hrdosť, lokálpatriotizmus i vlastenectvo. Aby chápali, že vzišli z kraja bohatého na folklór, tradície, dôležité dejinné udalosti a rovnako bohatého na historicko-umelecké a archeologické pamiatky a čarovnú prírodu. A raz, keď sa ich cesta bude uberať chodníčkom jesene života, alebo keď budú uvažovať nad likvidáciou vecí, ktoré ich samých a ich príbuzných po celý život obklopovali, tak si spomenú na naše múzeum a toto svoje rodinné striebro zveria do nášho zbierkového fondu. Je to dôležité nielen preto, že tieto predmety budú môcť byť súčasťou budúcich výstav, ale hlavne zostanú trvalo chránené pre ďalšie pokolenia ako svedectvo, že aj oni boli raz súčasťou tohto sveta.    

Za rozhovor ďakuje Helena Pekarovičová

zdroje: J. Urminský, foto: Erik Knotek ml.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here