„O včelárstvo už mladí záujem nemajú.“ P. ĎURKA, predseda spolku včelárov v Hlohovci

0
1056
Ing. P. Ďurka, zdroj: P. Ďurka

Spolok včelárov Slovenska (SVS) je občianske združenie (OZ) s celoslovenskou pôsobnosťou. Existuje už vyše sto rokov. Jeho súčasťou je aj Regionálny spolok včelárov Slovenska Hlohovec, ktorého predsedom je Ing. Peter Ďurka.

V rozhovore s pánom Ďurkom sme sa rozprávali o činnosti spolku, o včelách  všeobecne a aj o jeho vzťahu k tomuto užitočnému hmyzu.

Predstavte nám spolok včelárov v Hlohovci.

RSVS Hlohovec združuje všetkých včelárov z okresu Hlohovec a členstvo je dobrovoľné.

Pomáhame včelárom pri ich činnosti, zabezpečujeme pre nich dostupné vzdelávanie ohľadom chovu včiel a sledujeme zdravotný stav včelstiev. Rovnako zabezpečujeme aj potrebné liečivá pre včely, sledujeme a využívame možnosti podpory a dostupných dotácii pre chov včiel. Obce v okrese máme rozdelené do 22 obvodov. Činnosť obvodu zastupuje tzv. dôverník. Cez neho sú úlohy a informácie prenášané priamo včelárom.

Koľko včelárov tvorí tento regionálny spolok? A čo vaše úspechy?

Celkom máme viac ako 200 členov a staráme sa asi o 2 400 včelstiev. Počet členov a včelstiev sa v priebehu roka mení. Z uvedeného počtu je priamo z Hlohovca (vrátane Šulekova)  55 členov a 650 včelstiev. Všetci včelári sú evidovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat so sídlom v Žiline.

Za úspech spolku môžeme považovať dosiahnuté počty včelstiev, ktoré sa  nám každý rok zvyšujú. Stav včelstiev za posledné roky:

2018 – 2 044 včelstiev

2019 – 2 243 včelstiev

2020 – 2 430 včelstiev

Ako prebieha zdravotná starostlivosť o včely?

Naši odborní asistenti veterinárnych lekárov vykonávajú u všetkých včelárov zdravotné prehliadky včelstiev. Prehliadky sú zamerané najmä na posúdenie príznakov moru včelieho plodu. Táto choroba včiel je nebezpečná a pozitívne včelstvá sa likvidujú spálením. Výskyt tejto choroby nebol v posledných rokoch v okrese Hlohovec potvrdený.

Dobrá starostlivosť o včelstvá, správne liečenie, zvyšovanie odbornej úrovne včelárov a z toho vyplývajúce dobré výnosy medu sú spoločné úspechy našej organizácie.

Majú o toto vzácne „remeslo“ stále záujem aj mladí?

Včelárstvo je pre včelára záľuba – hobby. Včelár pri ňom môže relaxovať. Ale musí aj fyzicky pracovať a keď chce byť úspešný, musí stráviť veľa času na včelnici. Odmenou za jeho činnosť je získaný pravý včelí med. Väčšinou sa mu venujú ľudia v staršom veku. V dnešnej dobe je malý záujem o včelárenie zo strany mladých ľudí. Je smutné, keď včelár konštatuje, že nemá pokračovateľov v tomto odbore a nemá komu zanechať vybudovanú rodinnú včelnicu.

Ako by sa podľa vás mohlo zvýšiť o včelárstve povedomie?

Výbor našej organizácie má snahu pomôcť i v tomto smere. Začali sme pracovať na projekte s cieľom: „Vytvoriť spoluprácu so Základnými školami v Hlohovci  a formou kreatívnych stretnutí rozšíriť povedomie detí o živote včiel, ich význame a vplyvov včelích produktov na zdravý životný štýl – ’skúsení včelári medzi žiakmi ’.“

Každoročne organizujeme výstavu včelích medov i s ochutnávkou medov získaných z rôznych regiónov Slovenska. Projekty boli  finančne podporené i z rozpočtu mesta Hlohovec. Žiaľ súčasná situácia s vírusom Covid19 nám projekt úplne utlmila.

Koľko priemerne kg medu dokáže včelár vyprodukovať ročne?

Výnos medu je závislý od podmienok v prírode – vplyv počasia, množstva nektárodajných rastlín v lokalite a kondície včelstiev. Sú roky, kedy včelár nezíska od včiel žiadny med, ale sú roky, kedy môže získať až 40 kg medu od jedného včelstva za rok. Dovolím si odhadnúť, že dlhodobý priemer je cca 20 až 25 kg/včelstvo za rok.

Včelie produkty, zdroj: P. Ďurka

Aprílové počasie bolo veľmi premenlivé. Máj je tiež podobný. Ako takéto zmeny vplývajú na včelstvo?

Nepriaznivo. Včely patria medzi teplomilný hmyz, chlad a vlhké počasie ich ničí. Ak je chladné počasie, rastlinky síce kvitnú, ale v kvetoch sa nevytvára nektár, ktorý by mali včely prinášať do úľa. Z pohľadu včelárenia strácame výnos medu.

Ako ste sa konkrétne vy dostali k včelárstvu a čo pre vás znamená byť včelárom?

Otec bol včelár. Od malička som sa pri včelách pohyboval. Spolupracoval som s otcom, učil som sa od neho a prevzal som túto činnosť po ňom, keď mu vek a zdravie už nedovoľovalo sa tomu v plnej miere venovať. Je to pre mňa určitý relax i keď je to fyzicky náročné. Keď som pri včelách, počúvam ich bzučanie, pozorujem ich, sústredím sa na svoju prácu a zabúdam na ostatné starosti. Pri včelách vás nikto nevyrušuje, ani ľudia, ani komunikačná technika. Je to svet včiel a ja v ňom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here