Chcete byť školený umelec? Prihláste sa do ZUŠ!

0
406

Základná umelecká škola v Hlohovci informuje, že prihlasovanie žiakov na štúdium bude tentokrát prebiehať iba elektronickou formou a rodič, alebo zákonný zástupca uchádzača o štúdium vyplní elektronickú prihlášku TU.

Do prvého kola prijímacích skúšok sa môžete prihlásiť do 27. júna. Do 29. augusta sa môžte hlásiť do druhého kola príjimačiek. Na prijímacie pohovory budú záujemci pozývaní individuálne na základe prihlášky a aktuálnych protipandemických opatrení.

Viac
ZUŠ v Hlohovci, zdroj: FB Základná umelecká škola v Hlohovci

Termíny prijímacích skúšok jednotlivých odborov:

1. kolo                                                  2. kolo

Hudobný 28. 6., 29. 6.              30. 8., 31. 8. 2021

Výtvarný 29. 6.                          30. 8., 31. 8. 2021

Tanečný 28. 6., 29.6.                 30. 8., 31. 8. 2021

Lit.-dramatický. 28. 6., 29. 6.                  30. 8., 31. 8. 2021

Na prijímacie skúšky si treba pripraviť:

Hudobný odbor:

1. Spev ľubovoľnej piesne

2. Vytlieskanie rytmického cvičenia

Literárno – dramatický odbor:

1. Prednes krátkej poézie alebo prózy (nie je povinné spamäti) + spev ľubovoľnej piesne

2. Krátka improvizácia na pridelenú tému

Tanečný odbor:

1. Pripraviť si krátky tanečný vstup z 2 – 3 tanečných prvkov / choreografia /

2. Preverenie fyzických dispozícií a rytmického cítenia

Výtvarný odbor:

  • žiaci si prinesú 5 – 10 domácich výtvarných prác, 2 výkresy A4 a mäkkú ceruzku (č.1

alebo 2), strúhadlo a gumu

1. Posúdenie 5 – 10 domácich výtvarných prác žiaka (po prijímacích skúškach budú žiakovi vrátené)

2. Kresba postavy

zdroj: FB Základná umelecká škola v Hlohovci

Štúdium I. stupňa v hudobnom odbore na ZUŠ bude trvať s prípravným ročníkom 9 rokov. Žiaci môžu študovať hudobný odbor už od prvého ročníka ZŠ (6 rokov). Čítať a písať ešte nemusia vedieť.  Prihlásiť sa dá na klavír, flautu, trúbku, klarinet, saxofón, husle, gitaru, akordeón, keyboard, bicie nástroje, spev, hlasovú výchovu a zborový spev.

Do prípravného ročníka výtvarného a tanečného odboru ZUŠ prijíma aj deti predškolského veku (5 – 6 ročné). V tanečnom odbore ZUŠ ponúka štúdium, v ktorom žiaci získajú základy klasického tanca, ľudového a kreatívneho tanca a v prípravnom ročníku absolvujú žiaci základy pohybovej výchovy. Vo výtvarnom odbore sa budúci umelci budú venovať kresbe, maľbe, grafike, modelovaniu, priestorovému a akčnému vytváraniu.

V literárno – dramatickom odbore sa záujemcovia budú venovať základom hereckej výchovy.

zdroj: zushlohovec.sk, zdroj: FB Základná umelecká škola v Hlohovci

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu