Narcis, symbol spolupatričnosti, pomoci a nádeje pre ľudí trpiacich rakovinou, môžete získať on-line formou ešte do 20.júna

0
645

Aj rok 2021 je poznačený pandémiou. Život však ide ďalej a je nutné venovať pozornosť aj iným ochoreniam. Onkologické ochorenie si nevyberá prestávku a v spoločnosti existuje dlhodobo. Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na to, že Deň narcisov jednoducho nemôže mať prestávku.  Tradične sa narcis dal zakúpiť počas mesiaca apríl a tak ste dobrovoľným príspevkom mohli pomôcť onkologickým pacientom.

Minulý a ani súčasný 25. ročník Dňa narcisov neprebieha klasicky. Boli sme zvyknutí na dobrovoľníkov v mestách, možnosť pomôcť sa presunula do on-line priestoru. Od 7. júna si tristotisíc náhodne vybraných domácností na Slovensku nájde v schránke obálku s narcisom a informáciami o možnostiach podpory. Do 20. júna môžete prispieť do zbierky aj prostredníctvom SMS na číslo 848 (hodnota SMS je 3 €). Ďalšie možnosti, ako získať virtuálny narcis a podporiť tak onkologických pacientov nájdete na www.dennarcisov.sk.

Pred pandémiou sa do zbierky aktívne zapájali aj dobrovoľníci v Hlohovci: Žiaci našej školy sa pod vedením výchovnej poradkyne vždy radi zapájali do charitatívnej zbierky Deň narcisov. Mali sme vytvorených viacero pracovných tímov, vždy sa im podarilo vyzbierať veľký finančný obnos. Naši žiaci patria medzi dlhoročných  dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú priebeh Dňa narcisov v Hlohovci., vysvetľuje riaditeľka školy SOŠ chemická a ŠUP pani Alžbeta Kopúnová Lekárová a zároveň dodáva, že aj napriek tomu, že v týchto pandemických časoch prihlásení boli, z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov sa zbierka v uliciach nekoná.

Zdroj: www.dennarcisov.sk, tlačová správa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here