Posledný marcový víkend je o hodinu kratší

0
Tento rok, posledný marcový víkend, nastate zmena zimného a letného času. V noci, zo soboty na nedeľu, o 2:00 si hodinky posunieme o hodinu...

Mesačné platby za školy neuhrádzajte, preplatky budú vrátené

0
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia školopovinných detí v Hlohovci, mesto Hlohovec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, vydalo rozhodnutie o neuhrádzaní mesačných príspevkov za žiaka...

Nie je nula ako Nula

0
Priateľstvo, dobrá atmosféra, kvalitná literatúra a skvelá hudba. To všetko zažili fanúšikovia literárneho umenia v Hlohovci na umeleckom stretnutí literátov z Banskej Bystrice a...

Čaro umeleckého slova – Vansovej Lomnička

0
Súčasťou vyjadrovania a reči každého kultivovaného človeka je krása a čistota slova. A práve krásu  slova sú zamerané súťaže v prednese poézie a prózy,  ktoré  prostredníctvom hlbšieho spoznávania...

Odišla významná osobnosť spoločenského, kultúrneho a športového života v Hlohovci

0
Tvorcami života  v regióne sú ľudia, ktorí nosia v srdci jeho tradície a sú ochotní pre  budúcnosť svojej komunity pracovať.  Takým človekom bol pán Jozef Urminský. Pán Jozef...

Obedy „zadarmo“ pre základné školy v Hlohovci?

0
Obedy zadarmo pre deti na základných školách v Hlohovci sú stále v nedohľadne. V roku 2019 bol schválený nový režijný poplatok v hodnote 9 €, ktorý rodičia...

Koronavírus na Slovensku

0
Ľudia šíria paniku, kupujú veľké množstvo potravín, dezinfekčných gélov a dokonca aj rúšok. Nový vírus, ktorý sa v Číne objavil v novembri 2019, zasiahol už takmer celú...

Umenie vo verejnom priestore

0
Od roku 1965 platil v Československu zákon, ktorý ukladal pri každej štátom zadanej výstavbe vyčleniť jedno až štyri percentá na výtvarne riešenia týchto stavebných...

Nová kniha o významnom Hlohovčanovi

0
Marec ako mesiac knihy privítal do života najnovšiu publikáciu o jednej významnej osobnosti Hlohovca. Po viacročnej systematickej práci a dôslednom archívnom i terénnom výskume...

Jeden názor o novej zvonici v Petre

0
Bolo to koncom augusta 1813, čo najväčšia doteraz známa povodeň na rieke Váh zobrala so sebou aj starý svätopeterský kostolík. Tradícia hovorí, že voda...