Korona – Zmeny od prvého septembra

0
96

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:


RIZIKOVÉ KRAJINY:

Do 1. septembra 2020 sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín. Vyšpecifikujú sa v nich však regióny, v ktorých sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19. Bude platiť odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do týchto regiónov. Rizikové regióny v menej rizikových krajinách budú v dohľadnom čase vyšpecifikované na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. 


Epidemiológovia v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 naďalej odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR


ŠKOLY/RÚŠKA:

Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára. 


Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl. Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov. 


Nosenie rúšok prvé dva týždne (14 dní je inkubačná doba ochorenia COVID-19) má u detí veľký význam, pretože sú v prípade nákazy zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie môžu nevedomky prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie cesty sú významnou prevenciou, pretože tým zabraňujeme explozívnemu šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho spomaľujeme. 

Hlohovský žurnál sa pýtal na tento krok aj riaditeľov a učiteľov niektorých škôl. Učitelia ani riaditelia si nevedia predstaviť ako budú učiť deti, keď majú mať rúška počas celého vyučovania. Očakávajú zvýšenú nervozitu nielen žiakov ale aj pedagógov a s tým spojené narušenie štandardného vyučovacieho procesu. Nosenie ochranných rúšok je v poriadku, ale v neklimatizovaných triedach, kde ešte v septembri môže byť veľmi teplo je takéto nosenie kontraproduktívne.
Pýtali sme sa aj na to, čo v prípade, že rúško žiak počas vyučovania zničí alebo znehodnotí. Podľa riaditeľov škôl sú školy dostatočne zásobené rúškami pre tieto prípady.


HROMADNÉ PODUJATIA

Od 1. septembra 2020 do 1. októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium neodporúčajú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie organizovať hromadné podujatia. Zároveň na toto obdobie plánujú zakázať organizáciu hromadných podujatí nad 1000 účastníkov v exteriéri, vrátane športových podujatí. Taktiež sa zakážu hromadné podujatia v interiéri nad 500 účastníkov. Tiež je v pláne uplatniť zákaz organizovania všetkých interiérových podujatí po 23:00 s výnimkou svadieb. Obmedzí sa aj návštevnosť kúpalísk a akvaparkov, plán je na maximálne 50 % kapacity návštevníkov.


FIRMY:

Epidemiológovia aktuálne diskutujú o možnom zavedení nariadenia zamestnávateľom umožniť do svojich priestorov vstup pracovníkom z rizikových krajín len s potvrdením o registrácii na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a s negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. O tomto návrhu ešte budú diskutovať so zamestnávateľmi. 


Uvedené informácie odzneli na tlačovej besede, na ktorej sa zúčastnili minister zdravotníctva Marek Krajčí, hlavný hygienik SR Ján Mikas, hlavná odborníčka hlavného hygienika pre epidemiológiu Mária Štefkovičová, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu Henrieta Hudečková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková a infektológ Pavol Jarčuška z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice.

ZDROJ: Úrad verejného zdravotníctva SR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here