Stredná odborná škola chemická v Hlohovci od 1. septembra po novom

0
1327

V auguste 2020 priniesol Hlohovský žurnál informáciu o vyradení Obchodnej akadémie (OA) v Hlohovci zo siete stredných škôl od školského roku 2021/2022.  Škola, ktorá takmer 30 rokov slúžila vzdelávaniu detí z Hlohovca a blízkeho okolia, bude mať pokračovanie v študijnom odbore obchodná akadémia na Strednej odbornej škole chemickej (SOŠ) v Hlohovci. O tejto novinke  nám viac informácií poskytla riaditeľka SOŠ PaedDr.  Alžbeta Kopúnová Lekárová.

Nový odbor začne na vašej škole fungovať od 1. septembra ale vy už máte iste plné ruky práce na príprave jeho fungovania.

Na našej SOŠ chemickej bol študijný odbor obchodná akadémia 6317 M zaradený do siete na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2021. Žiaci, ktorí v školskom roku 2020/2021 navštevujú Obchodnú akadémiu v Hlohovci, vyradenej zo siete škôl k 31.8.2021, doštudujú odbor obchodná akadémia na našej SOŠ chemickej v Hlohovci. Touto skutočnosťou bol vypočutý hlas rodičov, žiakov aj zamestnancov školy, aby za vzdelávaním nemuseli dochádzať. Prijímacie konanie do prvého ročníka bolo v réžii našej SOŠ. Na základe plánu výkonov sme mohli prijať 17 žiakov. Aj v tejto ťažkej pandemickej dobe sa nám podarilo o novom odbore na našej škole informovať na základných školách výchovných poradcov. Cez webovú stránku školy a sociálne siete sa informácie dostali k rodičom žiakov končiacich ročníkov. Uchádzači sa zúčastnili prijímacích skúšok už na našej SOŠ chemickej. Záujem bol vysoký, nie všetci žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, mohli byť prijatí. Proces prijímania nových žiakov dokončíme ešte v druhom kole prijímacích skúšok, nakoľko sa všetci prijatí žiaci do odboru nezapísali. Otvorenie prvého ročníka považujeme za úspech.

Okrem študentov, ktorí nastúpia do prvého ročníka, pribudnú do SOŠ aj študenti druhého, tretieho a štvrtého ročníka, ktorí navštevovali zrušenú OA. Koľko ich asi bude, máte pre nich pripravené priestory?

Áno študenti, ktorí budú v školskom roku 2021/2022 žiakmi druhého, tretieho a štvrtého ročníka doštudujú odbor u nás. K dnešnému dňu máme k dispozícii informácie, že všetci študenti z OA prechádzajú študovať k nám. Na priestorovom a materiálnom vybavení pracujeme. Je dôležité zabezpečiť plynulý prechod fungovania odboru u nás, s čím je spojené presťahovanie materiálneho, interiérového a softwérového vybavenia, ktoré mali študenti k dispozícii.  Je to náročný proces, na ktorom spolupracuje pracovná skupina, ktorú poveril zriaďovateľ, aby sme čo s najlepším vybavením mohli začať školský rok 2021/2022. Snažíme sa, aby sa aj študenti OA u nás dobre cítili, už teraz máme rozdelené triedy a počas letných prázdnin zrealizujeme sťahovanie odborných učební, nakoľko tie sú pri prezenčnom vyučovaní v súčasnosti žiakmi stále využívané. V celom tomto dianí sme v úzkom kontakte s pracovníkmi z odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja a s vedením OA. Spolupráca je výborná.

Z bývalej OA budú presunutí aj pedagógovia, mnohí s dlhoročnými pedagogickými skúsenosťami v ekonomických odboroch. Podarilo sa vám nájsť pre nich adekvátne uplatnenie?

Pedagogickí zamestnanci z OA posielajú na našu SOŠ chemickú žiadosti o prijatie do zamestnania. Čakáme na uzatvorenie prijímacieho konania, aby sme vedeli jednoznačne povedať kolegom úväzky. Snažíme sa, aby sme zabezpečili odbornú úroveň, na ktorú sa  spoliehajú tak žiaci ako aj rodičia a v neposlednom rade budúci zamestnávatelia. Odborné spôsobilosti, pedagogické skúsenosti kolegov z OA využijeme aj našej SOŠ chemickej.

Nasledujúce mesiace budú pre vás veľmi náročné, každá zmena, aj tá pozitívna, prináša množstvo práce na jej prípravách. Želáme vám, aby sa všetko podarilo a vy ste aj s rozšíreným učiteľským zborom a  novými žiakmi vstúpili úspešne do novej etapy v histórii SOŠ.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a krásne prianie, bude nám cťou, ak naša škola bude mať úspešných absolventov, ktorým sa bude dariť či už v štúdiu na vysokej škole alebo sa začlenia do pracovného procesu. Redakcii Hlohovského žurnálu prajeme veľa čitateľov, zaujímavé témy a naša škola sa teší na ďalšiu spoluprácu.

Za rozhovor ďakuje Helena Pekarovičová

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here