Za mimoriadny prínos pre rozvoj župy boli ocenení Hlohovčania! Cenu in memoriam získala poetka a pedagogička Jana Štefánia Kuzmová

0
527

Cena TTSK sa každoročne udeľuje za mimoriadny prínos k rozvoju kraja. Trnavský kraj tak vyjadruje poďakovanie za tvorivé činy a výsledky z oblasti humanizmu, charity, vedy, pedagogiky, kultúry, sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, umeleckej, publicistickej, ale aj v podnikateľskej, športovej a technickej. Ocenené sú aj činnosti, ktoré sa prejavili ako dôkazy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Nominácie mohla zasielať aj verejnosť.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 29. septembra 2021 v Divadle Jána Palárika v Trnave. V kategórii školstvo boli ocenené dve osobnosti z Hlohovca. Ocenená pani Mgr. Miroslava Múdra Vaňková, riaditeľka školy A. Felcána, ktorá pôsobí v školstve od roku 1999, vyučuje telesnú výchovu, športovú výchovu, etickú výchovu a anglický jazyk. Riaditeľkou je od roku 2015. Škola je prihlásená v projekte Škola inkuzionistov, pretože im záleží na rovnosti príležitostí všetkých detí aj zamestnancov a rodičia detí s hendikepom vedia, že tu nezažijú odmietnutie.

Jana Štefánia Kuzmová ( 29.12.1947 – 25.8.2020 ), PaedDr., PhD., poetka,
pedagogička
získala ocenenie in memoriam za svoju nezmazateľnú stopu v pedagogickej činnosti na ZUŠ v Hlohovci v literárno-dramatickom odbore, kde pracovala od roku 1999 a za svoju literárnu tvorbou. Bola výraznou osobnosťou nie len literárneho, ale aj kultúrneho života v našom meste.

Z oblasti zdravotníctvo získala ocenenie zdravotná sestra pani Danka Sobolčiaková, ktorá pracuje v Liečebni dlhodobo chorých a jej prácu si veľmi vážia. Svojim úsmevom prežiari aj tie najpochmúrnejšie chvíle pacientov.

Občianske združenie JA SÁM z Hlohovca bolo ocenené v sociálnej oblasti. Toto združenie pomáha osobám so zdravotným znevýhodnením rozvíjať pomoc. Zabezpečujú rehabilitácie a pomôcky aj doplnkové terapie. Občianske združenie prevádzkuje Centrum JA SÁM, kde sa skúsení terapeuti snažia u detí docieliť čo najväčšiu mieru samostatnosti.

zdroj: https://ozjasam.sk/galeria/

V oblasti doprava bol ocenený klub Bike4you Hlohovec, ktorý prispieva k bezpečnosti na križovatkách a spolupodieľali sa na organizácii Cyklojazdy po Fraštáku.

Fraštačania o. z. získali ocenenie ako občianska spoločnosť, ktorá počas pandémie nezištne pomáhala bez nároku na odmenu každý týždeň logisticky zabezpečovali rozvoz stravy ôsmym MOM-kám. OZ je aktívne od roku 2010. K činnosti tohto občianskeho združenia patrí napríklad aj Smeťozber. Na jar a jeseň členovia aktívne čistia mesto a prispievajú tak k zlepšeniu životného prostredia.

Zoznam všetkých ocenených: https://osam.trnava-vuc.sk/OSamApi/fileDownloadDZ/97c4f98c-3534-4942-b650-25fe3ef94362

zdroj:https://www.trnava-vuc.sk/sk/aktuality/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here