Projekt ODLOŽENÉ V MESTE upozorňuje na umelecké diela vo verejnom priestore

0
2728

Jednou z posledných veľkých stavebných realizácií v Hlohovci na sklonku minulého
režimu bola v osemdesiatych rokoch minulého storočia výstavba budovy Domu kultúry
v centrálnej mestskej zóne na Pribinovej ulici. V architektonickej súťaži bol najúspešnejší
projekt architekta Pavla Bakonyiho, podľa ktorého sa dielo realizovalo. Základný kameň
objektu bol položený v roku 1982 a po ďalších piatich rokoch stavebných a dizajnérskych
prác bola budova odovzdaná do užívania ako kultúrno-spoločenské zariadenie podniku
Drôtovňa Hlohovec. Neskôr prešiel Dom kultúry do majetku mesta a slávnostne bol otvorený v roku 1988.


Súčasťou objektu je aj niekoľko umeleckých realizácií vo verejnom priestore, ktoré
vznikali v rokoch 1987 – 1988. Autorom štyroch z nich je akademický sochár, kysucký rodák Jozef Sušienka, ktorý však dlhé roky žije a tvorí v Hlohovci. Ako súčasť umeleckého skrášlenia Domu kultúry vytvoril keramický a kameninový dekoratívny múr, keramickú vertikálnu fontánu, dekoratívnu mrežu z glazovanej keramiky a porcelánu a keramické „komíny“ slúžiace pre vzduchotechniku.

Viac


Akademický sochár a keramikár Jozef Sušienka (1937) svojou umeleckou koncepciou
napĺňa kozmologickú predstavu o harmónii, poriadku, zákonitosti i prirodzenej
jednoduchosti, vyvierajúcej z dokonalého poznania hliny ako dominantného materiálu
umeleckej tvorby, pričom svojim elementárnym formám ponúka veľkorysé riešenia
s dôrazom na detail, čo vyvoláva adekvátny emocionálny účinok doplnený sémantickými
i environmentálnymi reflexiami.


Na diela tohto a podobného typu chceme upozorňovať v rámci projektu ODLOŽENÉ V
MESTE. Je to iniciatíva, ktorej úlohou je znovuobjavovať, dokumentovať, propagovať
a sprítomňovať estetickú i spoločenskú hodnotu umenia vo verejnom priestore hlohovského regiónu prostredníctvom ich umeleckého spracovania formou jedinečných grafických listov. Projekt vydavateľsky zastrešuje občianske združenie Ex libris ad personam Hlohovec. Do spolupráce pozvalo mladých tvorcov z regiónu a ich priateľov z iných miest, ktorí pripravili a vytlačili prvú zo série unikátnych limitovaných grafík (100 kusov). Postupne sa na nich budú objavovať umelecké objekty verejného priestoru Hlohovca. Chceme tým jednak poukázať na ich existenciu, prípadne zdôrazniť ich estetickú, kultúrnu a spoločenskú hodnotu, vytvoriť priestor na diskusiu o ich záchrane a obnove a zvýšiť povedomie o rozumnej estetizácii prostredia umením, pretože tieto diela, hoci sú súčasťou nášho každodenného života, vieme so samozrejmosťou prehliadať.

Projekt “Odložené v meste”, foto: Erik Knotek ml.


Grafiky sú vyhotovené technikou risografie, každá z nich je unikátna, doplnená
informáciou o znázornenom diele, potvrdením originality a podpisom autorky. Takto sa
záujemcom o umenie, alebo i históriu mesta dostanú do rúk vkusné a hodnotné práce.
Autorom myšlienky je Marián Kamenčík, výtvarný návrh pripravila Nadežda Kvasňovská
a grafické spracovanie realizovala Rebeka Mehlyová.

Projekt “Odložené v meste”, foto: Erik Knotek ml.

Prvá grafika je venovaná práve vyššie spomínaným „keramickým komínom“
akademického sochára Jozefa Sušienku. Dielo stojace pri objekte Domu kultúry je vo veľmi zlom stave, čím chceme upozorniť nielen na potrebu lepšej starostlivosti o tieto objekty, ale v širšom kontexte sa pridať hlasom aj k prebiehajúcej diskusii o problematike Domu kultúry.

Projekt “Odložené v meste”, foto: Erik Knotek ml.

Grafické listy môžete získať prostredníctvom online obchodu Risko print Trnava, ktorý
zabezpečoval tlač na tejto stránke.

Tiež u vydavateľa o. z. Ex libris ad personam Hlohovec na e-mailovej
adrese: info@elap-hlohovec.sk.

autor: Marián Kamenčík

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu