Tlačová správa – Rodinné poradne bezplatne pomôžu rodinám i jednotlivcom pri riešení problémov

0
260

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak oficiálne otvoril Rodinnú poradňu v Trnave. Je to jedna z piatich rodinných poradní na Slovensku, ktoré poskytnú bezplatné poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. Ľuďom pomáhajú pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny a v ďalších medziľudských vzťahoch.

Podľa hlavy rezortu práce Milana Krajniaka „psychológovia odhadujú, že približne tretinu až polovicu manželstiev, by bolo možné zachrániť. Ak by mali páry, ktoré sa dostali do problémov dostupnú bezplatnú psychologickú a sociálnu pomoc, tá by preukázateľne pomohla znížiť dopad tejto situácie na dieťa. Pri tomto projekte vychádzame z poznatkov Manželských poradní, ktoré fungovali od roku 1971 do roku 2005. Preto sme sa rozhodli zaviesť Rodinné poradne, od ktorých očakávame, že pomôžu rodinám, ktoré si nedokážu poradiť samostatne. V každej bezplatnej rodinnej poradni budú k dispozícií 3 psychológovia, 2 sociálni pracovníci, administratívny pracovník a 1 špeciálny pedagóg (právnik). V súčasnosti už fungujú štyri poradne a do leta plánujeme otvoriť aj piatu. Do konca roka budú prvé poradne fungovať vo forme pilotného projektu, ktorý je financovaný cez operačnú os 8 REACT- EU v celkovej výške 3,2 milióna eur. Od budúceho roka plánujeme nový projekt, financovaný z prostriedkov EÚ, ktorým pokryjeme celé Slovensko a Rodinné poradne by tak mali byť v každom z jeho 46 regiónov.“

Pilotný národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny ráta s piatimi pracoviskami. Svoju činnosť okrem Trnavy už spustili aj na pracoviskách v Žiline, Nových Zámkoch a Košiciach. Piata poradňa sa otvorí v Humennom. Mestá sa vyberali s dôrazom na veľkosť a najmä na nedostupnosť týchto služieb (na základe informácií z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či sociálnych služieb). 

Rodinné poradne môže navštíviť každý, kto sa cíti nekomfortne v dôsledku osobnostného, sociálneho a spoločenského rozpoloženia, kde zároveň nájde kvalifikovanú odbornú pomoc prvého kontaktu. Odborné činnosti poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj iní odborníci (napr. pedagógovia, či právnici). Sú pripravení ľuďom poradiť pri dodržaní princípov maximálnej anonymity a mlčanlivosti. Rodinné poradne majú za cieľ zlepšiť vzťahy v rodine, posilniť medziľudské vzťahy a medzigeneračnú komunikáciu. Účelom je tiež problémom predchádzať, a teda vytvoriť systém prevencie duševných chorôb. 

„Očakávame, že sa rodinné poradne stanú vyhľadávanou službou pre rodiny ale aj jednotlivcov, ktorí takúto formu terapie alebo podpory potrebujú a z rôznych dôvodov si ju doposiaľ nemohli dovoliť. Na poradne sa môžu ľudia obracať so všetkými problémami v rodine, s manželskými, partnerskými, problémami rodičov a detí, či spolužitia so seniormi. Môže ísť o dlhodobé problémy a úzkosti, ale aj rozličné momentálne výzvy, ktoré nám život stavia do cesty, ako je smrť blízkeho, strata zamestnania alebo vážne ochorenie. Návšteva rodinnej poradne je vhodná pre každého, kto chce svoje problémy riešiť a hľadá podporu odborníkov,“uviedol minister práce Milan Krajniak.

V špecifických prípadoch (napr. s klientom so zdravotným znevýhodnením) môžu okrem osobného rozhovoru, komunikovať aj prostredníctvom telekomunikačných zariadení či v prirodzenom prostredí klienta.

Okrem vytvorenia nových 5 rodinných poradní je súčasťou projektu aj vytvorenie štandardov pre rodinné poradenstvo a identifikácia oblastí, ktoré treba zlepšiť. Prijímateľom národného projektu Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny je Inštitút pre výskum práce a rodiny a partnerom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

 „Dlhové poradne vnímame ako exekučnú prevenciu a podobne vnímame aj Rodinné poradne. Tie fungujú, aj ako rozvodová prevencia a majú zabrániť, aby boli deti, ich matky, ale aj otcovia traumatizovaní rozvodom. Týmto spôsobom dokážeme obmedziť aj spory rodičov o následnú starostlivosť o dieťa, čo má naň nepriaznivý dopad,“ doplnil Milan Krajniak.

Viac informácií čoskoro nájdete aj na webstránkach projektu na doménach www.rodinneporadne.skwww.rodinnaporadna.sk

Rodinné poradne spolupracujú s bezplatnými dlhovými poradňami. Tie pomáhajú všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Na Slovensku je už fungujúca sieť 20 bezplatných dlhových poradní, čoskoro pribudnú ďalšie a bude ich tak 46 v každom meste s pôsobnosťou úradov práce. Podrobnosti nájdete aj na www.pomahamedlznikom.sk  

KONTAKTY NA RODINNÉ PORADNE

Rodinná poradňa Trnava: Paulínska 17, 917 01 Trnava, ropo.tt@upsvr.gov.sk, 0918637758

Rodinná poradňa Nové Zámky: M.R.Štefánika 45, 940 02 Nové Zámky, ropo.nz@upsvr.gov.sk,  0918639976

Rodinná poradňa Žilina: Kálov 1, 010 01 Žilina, ropo.za@upsvr.gov.sk, 0918638951

Rodinná poradňa Košice: Štúrova 7, 040 01 Košice, ropo.ke@upsvr.gov.sk, 0918639583  

Rodinná poradňa Humenné: (zatiaľ bez adresy), ropo.he@upsvr.gov.sk , 0918639784

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here