Zo starej truhlice… ( k päťdesiatnici Folklórnej skupiny Šulekovo z Hlohovca)

0
916

V tichu starej bereseckej komôrky cez maličké okienko dopadá lúč svetla. Ukazuje cestu k tmavému miestu, kde pod nánosom času čaká vyblednutá truhlica… Nepočuť tikot starých hodín, ani vôňu rozmarínu necítiť… Drevená dlážka mi vŕzga pod nohami a vetrík huncút – zvedavec pred mojím zrakom roztancoval starú záclonku… 

…V okínku kvitne ruža pre lásku zmorená. Otrhni si z nich jennu, rozpomen sa nad sebu, obrad,  kerís zrušila… Ach mój Bože, mocný pán, šak tu lásku vidíš sám. Že som neni príčina, milého som zbavená, toho koho rada mám…

Čo je to za plač, čo za tklivú pieseň? Truhlica! Roky ju nikto neotvoril… S bázňou pristupujem a otváram… Prúcle, tácle, suknice, zástery, mašle, čižmy… A veľa fotografií… A spomienok… 

Sedemdesiate roky 20. storočia. Vtedy sa začína jeden dlhý príbeh. Príbeh o tom, ako vznikla Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca. Tak sa poďme započúvať…

V 70-tych rokoch uplynulého storočia organizácia Slovenského zväzu žien (SZŽ) nadviazala na snahu nadšencov uchovať kultúrne dedičstvo slovenského národa. Vyhlásila celoslovenskú akciu Krása života, zameranú na uchovanie regionálnych piesní a krojov. Okresné organizácie SZŽ začali organizovať spevácke súťaže a šitie krojovaných bábik. Do týchto aktivít sa na jeseň roku 1972 zapojila aj ženská organizácia v Šulekove. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Oľgy Mičkovej a jej manžela, harmonikára Ing. Františka Mičku, ktorí prišli do nášho regiónu v roku 1968, nacvičili pásmo regionálnych piesní, ktoré priniesli ženy z obce. Nadšenie žien a poctivá príprava priniesla po dvoch mesiacoch nácviku prvé ovocie. Na 1. okresnej súťažnej prehliadke dňa 8. marca 1973 v Bohdanovciach získali 1. miesto a týmto dňom začína oficiálne existovať folklórna skupina (Fsk). V roku 1975 vzniká detská folklórna skupina, v roku 1977 sa pridávajú muži. Časom pribudla aj Dychová hudba Mierovanka. Hudobníci sa však počas dlhých rokov striedali. Zazneli mnohé nástroje – harmonika, sláčiky (husle, kontrabas, cimbal), ozembuch, rumpľa.

Bolo to krásne a zároveň náročné obdobie. Najdôležitejších bolo prvých desať rokov. Vtedy  ešte žili nositelia tradícií a pamätníci, ktorí začínajúcej folklórnej skupine odovzdali bohatstvo svojich predkov, ktoré by inak odišlo spolu s nimi do večnosti. Manželia Mičkovci navštívili mnoho rodín, zaznamenávali spomienky, zachytávali na magnetofónové pásky staré piesne, zvyky, učili sa  tance, zbierali krojové súčasti a mnohé originálne predmety, tvoriace v minulosti bežnú súčasť života. Vďaka  zachyteným autentickým piesňam a rozprávaniam pripravila p. Mičková  počas 50 rokov množstvo programov, v ktorých zachytila život predkov v Šulekove (bývalom Beresegu) a hlohovskom regióne. Vznikli pásma ako SvadbaPo oberačke veselo je pri vínečkuZabíjačkaDrápačkyO jarmeku po jarmekuŽatvaRegrútske pásmoJarné zvykoslovia a iné. Vznikol aj krátkometrážny film Zabíjačka v Beregseguktorý získal 2. miesto na prestížnej prehliadke filmov v Kroměříži v roku 1979. V roku 1998 uzrela svetlo sveta nahrávka piesní Beresecké rovné polea spevník ľudových piesní Piesne zo Šulekova, v roku 2008 brožúra k 35. výročiu založenia s názvom Jakísik sú veselí, až sem ich očut! …Šak ich je očut už 35 rokov! V roku 2010 CD s piesňami s názvom Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca, rok 2012 patril natočeniu žatevného pásma s názvom Žatva našich predkov s Folklórnou skupinou Šulekovo z Hlohovca, v roku 2013 malá publikácia k 40. výročiu založenia s názvom Folklórna skupina Šulekovo 40 rokov, spomienky v slove i vo fotografii 1973 – 2013. Vzniklo aj DVD Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca oslavuje 40 rokov svojho pôsobenia. Počas piatich desiatok rokov FSk úspešne reprezentovala svoj región na domácej scéne (folklórne festivaly v Krakovanoch, Červeníku, Myjave, vo Východnej a iných miestach, vystúpenia v okolitých mestách a obciach; viackrát účasť na celoslovenskej prehliadke folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií) i v zahraničí (Česká republika, Nemecko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko). Vystúpenia FSk Šulekovo z Hlohovca boli ocenené na mnohých folklórnych slávnostiach. V roku 2007 Národné osvetové centrum v spolupráci VŠMÚ zapojilo FSk Šulekovo do zmapovania regionálnych tancov. Podľa scenára PhDr. Stanislava Dúžeka nasnímali staré tance Špacírpolka, Židovka, Sotýš, Obzíraná, Trasená, Hrušovanka a Cibulečka. FSk sa v roku 2010 zapojila aj do súťaže v televíznej relácii Kapura. Posledným mediálne najznámejším vystúpením bola účasť v súťaži Zem spieva v roku 2019. Počas dlhých rokov FSk pôsobila v Zbore pre občianske záležitosti a sprevádzala občianske obrady, organizovala a dodnes organizuje svadobné odobierky, hrala a stále hrá a spieva pre radosť mnohým jubilantom…

Bohatá činnosť a samotná existencia folklórnej skupiny má v našom regióne nezastupiteľné miesto a hodnotu. Ako vraví jej zakladateľka, p. Olinka Mičková, jej zmyslom je vyhľadávanie a uchovávanie duchovného a materiálneho dedičstva, autentických ľudových piesní, tancov a zvyklostí našich predkov pre budúce generácie. Už 50 rokov…! Patrí im za to veľké poďakovanie. Veď, kto nepozná svoju minulosť, nemá jasnú budúcnosť… 

Zatváram zaprášenú truhlicu bohato preplnenú farebnými spomienkami… Sadám si na ňu a snivo si potíšku spievam spolu s ňou…

Poslední raz pozírám k bereseckým záhradám. Mám tam jenno potešení, ešče raz nan zavolám…

Autor: Andrea Kleimanová

Fotografie: Archív Fsk a A. Kleimanovej

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here