Hlohovec a okolie – historická a súčasná mapa regiónu

0
547

Vydavateľská spoločnosť VKÚ Harmanec, s. r. o., ktorá nadväzuje na kartografickú a vydavateľskú činnosť bývalého Vojenského kartografického ústavu, pripravuje unikátnu porovnávaciu mapu okresu Hlohovec, ktorá bude poukazovať na historickú mapu Jána Lipského z roku 1806 v porovnaní s tou súčasnou. Mappa generalis regni Hungariae Jána Lipského je významné kartografické dielo, skladajúce sa z 12 listov, pričom samotnú mapu tvorí deväť z nich, je jednou z najpresnejších máp 19. storočia. Ostatné listy kartografického diela hovoria o administratívnom rozdelení Uhorska a Sedmohradska. Nadčasovosť Lipského mapy je aj v tom, že Lipský vyznačil v mape napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty symbolmi, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes, ako to môžeme vidieť v súčasnej mape VKÚ. Na vtedajšiu dobu veľmi presnú a nezvyčajne podrobnú mapu vytvoril Ján Lipský, popredný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne.

Kolorovanú medirytinu Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 budú môcť obdivovať nadšenci máp a kartografie, ako aj historici z hlohoveckého okresu. Práve s touto mapou bude porovnávaná súčasná mapa okresu Hlohovec. Porovnaním sú viditeľné rozdiely, avšak presnosť a podrobnosť historickej mapy je obdivuhodná.

Porovnávacia mapa okresu Hlohovec a okolie historická a súčasná mapa regiónu bude spracovaná v mierke 1:76 000. Slúžiť bude aj turistom pre účel spoznávania tohto regiónu. Mapa okresu porovnáva stav z roku 1806 so súčasným stavom, poskytuje cenné historické informácie o vývoji oblasti. Pomôže lepšie pochopiť, ako sa krajina, mestá a dediny vyvinuli a zmenili v priebehu času. Iste to bude zaujímavé pre miestnych obyvateľov, študentov, historikov a iných záujemcov o miestnu históriu, ale mapa Hlohovec a okolie historická a súčasná mapa regiónu môže slúžiť aj ako učebný materiál pre školy a vzdelávacie inštitúcie. Študenti sa dozvedia o histórii svojho regiónu a uvidia, ako sa krajina zmenila od roku 1806. Porovnanie pomôže študentom pochopiť určité geografické a historické koncepty. Táto jedinečná mapa môže slúžiť pre návštevníkov, ktorí chcú vidieť, ako sa dané miesto vyvinulo od minulosti a ako sa zmenilo jeho okolie.

Chcete byť súčasťou tejto jedinečnej mapy? Práve teraz máte jedinečnú príležitosť Pracujeme na novej historickej a súčasnej mape regiónu Hlohovec a okolie a chceme ju obohatiť s vašou pomocou. Ak ste predstavitelia miest a obcí, majitelia firiem, výrobcovia či zástupcovia kultúrnych organizácií, máte možnosť vytvoriť si svoju vlastnú stopu na tejto jedinečnej mape. Ukážte svoju prácu a hodnoty, ktoré ste vytvorili, a získajte zaslúžené uznanie. Buďte súčasťou tejto historicko-súčasnej cesty a predstavte sa svetu v najlepšom svetle. Nezmeškajte túto vynikajúcu príležitosť na zviditeľnenie vašej práce a prispievanie k bohatstvu vášho regiónu.

 V každej mape poskytujeme určitý priestor pre informácie o možnostiach, službách a zaujímavých miestach cestovného ruchu oblasti v danom regióne. Chcete byť súčasťou mapy Hlohovec a okolie historická a súčasná mapa regiónu a mať v nej svoju prezentáciu?

Tak neváhajte kontaktovať nášho regionálneho projektového manažéra Mgr. Miroslava Porubčana na tel. čísle 0948 948 323, e-mail porubcan@vku-mapy.sk. Poskytne vám potrebné informácie. 

A čo o projekte hovorí pán Porubčan? 

“Projekt historickej mapy Hlohovca a jej porovnanie so súčasnosťou som poňal veľmi vážne. Záleží mi na tom, aby súčasťou mapy boli najmä partneri, ktorí pre okres Hlohovec a jeho obyvateľov veľa urobili, robia a chcú urobiť. Tiež chcem nájsť partnerov, ktorí majú bohatý historický príbeh a historické pamiatky, čiže do projektu chcem zapojiť najmä 22 obcí a 2 mestá z okresu Hlohovec, samozrejme aj inštitúcie s bohatou hostóriou, ale aj nové zaujímavé inštitúcie či firmy, keďže porovnávame súčasnosť s minulosťou. Zmyslom  projektu, do ktorého vkladám sám seba, by malo byť zaujať ľudí históriou, ktorú okres Hlohovec ponúka, pomôcť obciam a mestám zvýšiť návštevnosť a zlepšiť turistický ruch. Sám objavujem miesta, o ktorých som ani len netušil, že existujú a presne toto by som chcel dosiahnúť aj v tomto projekte. Otvoriť ľuďom oči, aby videli, že aj v okrese Hlohovec sú naozaj krásne miesta. V dnešnej dobe je veľmi ťažké nadchnúť a presvedčiť ľudí, aby sa vybrali k pamiatkam alebo na zaujímavé miesta, ktoré tento okres ponúka a z tohto dôvodu plánujeme do historickej mapy pridať súťaž, o ktorej pevne veríme, že strhne ľudí a budú navštevovať našich partnerov, ktorí majú prezentáciu v historickej mape. Súťaž bude trvať presne jeden rok od dodania skladaných máp do kníhkupectiev a súťažiaci budú musieť zvládnuť viaceré výzvy, “prekážky”, ktoré im súťaž bude klásť do cesty. Historickou mapou “Okres Hlohovec kedysi a dnes” chcem vyvolať záujem návštevníkov, ale aj spomienky u ľudí, ktorí sú spätí s okresom Hlohovec a poteší ich srdce, keď v mape uvidia prezentácie obcí, miest či inštitúcií, ktoré sú im blízke. To je tiež jeden z cieľov, ktoré sa snažím dosiahnúť v tomto projekte”.

                                                                                                            

Helena Pekarovičová

Zdroj: https://www.vku-mapy.sk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here