ČO NOVÉHO NA JAŠTERI PO KARANTÉNE?

0
162

Zasadená v krásnom prostredí Starej hory s neopakovateľným výhľadom na Hlohovec v partnerstve s riekou Váh je jedna z najznámejších i najvyhľadávanejších gastronomických, reštauračných i ubytovacích prevádzok v hlohovskom okrese. Reč je o Vieche Jašter, ktorú už 25 rokov zveľaďujú Tuturovci. O tom, ako viecha prežila obdobie karantény a nútených obmedzení a aké novinky chystajú v druhej polovici roka i v ďalšom období sme sa porozprávali s Paľom Tuturom. 

Posledné roky ste výrazne zveľaďovali celú viechu o reštauračnú časť i ubytovanie. S akými plánmi ste vstupovali do roku 2020?

Práve rok 2020 mal byť takým míľnikom, pretože sme sa konečne po 25 rokoch dostali tam, kde sme sa počas minulých rokov chceli dostať. Vstupovali sme doň s cieľom stabilizovať prevádzku, venovať sa splácaniu, teda úverovej politike, pretože všetky investície, ktoré máte možnosť za posledné obdobie vidieť, isto nadstavili vyšší štandard i kvalitu našich služieb. Veríme, že ľudia to ocenia a budú nás radi navštevovať, nielen pre krásne miesto s výhľadom na Hlohovec a okolie, ale aj kvalitnú ponuku jedál, nápojov a služieb. 

Situácia sa pre covid19 akoby zo dňa na deň zmenila a vy ste museli viechu zatvoriť. Ako ste prežívali toto obdobie? Čomu ste sa venovali? 

Samozrejme, toto obdobie nebolo jednoduché a normálny život, ako sme ho poznali, bol zrazu obmedzovaný a postupne až paralyzovaný. Pretože samotná viecha a okolie predstavuje naozaj veľký areál, okrem toho máme aj vinohrady, tak sme strávili hlavne ja s manželkou veľmi veľa času úpravou a zveľaďovaním okolia. Venovali sme sa najmä tvorbe zelene a s partiou kamarátov z Cechu vinárov Hlohovecka, o. z. sme pokračovali v aktivitách, ktorými rozvíjame turistiku i povedomie o vinárskej tradícií v hlohovskom regióne a širšom okolí – čiže sme pripravovali podujatia, ktoré možno zorganizovať  v druhej polovici roka. Za ostatné obdobie to bolo osádzanie tabúľ pre cyklotrasy okolím. Myslím, že v čase, keď sa veľmi nedalo stretávať, tak cyklistika v prírode bola veľmi dobrou alternatívou pobytu na čerstvom vzduchu a trávenia voľného času. Verím, že i naše značenia prispeli k tomu, aby sa cyklisti mohli pohodlne pohybovať po okolí Hlohovca. Okrem toho sme sa, samozrejme, venovali viac vinohradu a výrobe vína a čakali sme, kedy sa konečne uvoľnia opatrenia natoľko, aby sme mohli  opäť privítať v našej prevádzke verejnosť. 

Snažili ste sa počas karantény a tvrdých opatrení nejakým spôsobom udržiavať prevádzku napríklad rozvozom jedál?

Keďže sme prevádzka, ktorá má takmer 25 zamestnancov, nebolo to možné reálne nejakým spôsobom zabezpečiť, pretože otázka toho, kto zostane doma, kto kam pôjde, sa nedala jednoducho vyriešiť. A tým, že neboli jasne prezentované finančné kompenzácie štátu, i pravidlá rozvozového systému boli chaotické, vznikla tu neistota, tak sme situáciu riešili jednoducho zatvorením prevádzky. 

Podporili ste iniciatívu gastronómov, ktorí poslali otvorený list premiérovi? V súčasnosti už vieme posúdiť, či proklamácie pomoci sa skutočne napĺňajú aj v praxi. Ako teda funguje štátna pomoc pre podnikateľov v oblasti gastronómie a cestovného ruchu? Máte osobné skúsenosti?

Vnímam to tak, že aktuálne po karanténe je oblasť cestovného ruchu na bode mrazu, respektíve v mínusových teplotách. Čo sa týka podpory, tak jej komunikácia, obsah i rozsah boli veľmi nejasné. Skôr to spôsobilo opačný efekt, čím sa dostali všetci podnikatelia do väčšieho stresu, čomu sa dalo predchádzať vzájomne rozumnou komunikáciu a situácia sa mala riešiť iným spôsobom, nie tak unáhlene a neustálou zmenou pravidiel.  

Dajú sa nejako vyčísliť škody, ktoré tento výpadok spôsobil? 

Jednak je to, samozrejme, finančný výpadok, ktorý sa dá ľahko vyčísliť, napríklad porovnaním z predchádzajúcich rokov, no myslím, že tento výpadok nie je až tak dôležitý, ako je to, že pandémia a s ňou spojená karanténa nám všetkým ukázala, ako rýchlo sa dá otočiť niečo, čo si človek plánuje, ako rýchlo sa môže stať to, čo si vôbec neželá. 

Uvažovali ste v tejto situácii, že prepustíte niektorých zamestnancov?

Prepustiť ľudí je v podstate to najjednoduchšie, čo som mohol spraviť, ale my pracujeme s ľuďmi, ktorí sú s nami už 25 rokov, takže ani z ekonomického či morálneho hľadiska sme nikdy neuvažovali, že by sme tých ľudí prepustili. Radšej sme hľadali cestu, ako si ich udržať… Je tu však ešte druhá poloha tohto problému. Málokto si uvedomuje, že výpoveď neznamená okamžitý koniec – je tam výpovedná lehota, odstupné, a to je taká ekonomická záťaž, ktorá neodbremení podnikateľa a v podstate prispieva ešte viac k ekonomickej nestabilite podniku. Navyše, našich zamestnancov vnímame ako súčasť kvalitného tímu a zbavovať sa ľudí, ktorí odviedli pre viechu výborné služby, by bolo nezmyslom. Radšej sme sa zomkli a toto obdobie sme prežili vo vzájomnej podpore. 

Foto: Erik Knotek ml.

Karanténa znemožnila organizovať viaceré vaše podujatia, ktorými ste známy nielen v regióne, ale aj na celom Slovensku – ide najmä o Fraštacké putovanie za vínom. Pripravujete nejaké náhradný termín, alebo sa sústredíte na tie aktivity, ktoré zvyknete organizovať v druhej polovici roka?

Podujatia pripravujeme mesiace dopredu, preto sme netrpezlivo čakali každým dňom, či sa v termínoch, keď sme plánovali naše akcie, uvoľnia opatrenia tak, že by sme ich v nejakom obmedzenom režime mohli realizovať. Vieme, že aj teraz, začiatkom druhej polovice júna, je to s organizovaním akcií ťažké – vzniká väčšia záťaž na ich samotné usporiadanie. Na druhej strane, ak mám hovoriť napríklad o Cechu vinárov Hlohovecka, tak jeho členom v tomto čase môžeme pomôcť napríklad tým, že o nich hovoríme, píšeme, pracujeme s nimi. My sa zas snažíme ponúkať vína hlavne z nášho regiónu, zatiaľ mimo hromadných akcií, iba individuálnym predajom. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať 17. júla podujatie Víno Hlohovec, aby sme zistili, aký potenciál nádejných vín máme z ročníku 2019 v našich pivniciach. 

Tento rok oslavuje viecha štvrťstoročnicu pod vašimi rukami. Pripravujete niečo špeciálne na toto pekné výročie?

Áno, je to tak. To, čo pripravujeme bude skôr prekvapením a zrejme tohto roku to, čo sme chceli organizovať, neuskutočníme. No tým, že štvrťstoročnica osláv trvá rok, teda takpovediac celú sezónu, tak túto aktivitu presunieme do budúceho roka. No určite začneme reprezentačným plesom, nielen Viechy Jašter, ale aj celého Cechu vinárov Hlohovecka, pretože budúci rok oslávi pätnásť rokov pôsobenia. Sledujte naše aktivity a  všetci ste na nich srdečne vítaní. 

Za rozhovor ďakuje redakcia Hlohovského žurnálu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here