Peter Kovář – Obnova športového areálu na ZŠ Podzámska

0
145

Redakcia nezodpovedá za informácie zverejnené v tomto článku. Ide o názory autora, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Hlohovského žurnálu.

Dňa 30.11.2020 zasadala športová komisia MsZ Hlohovec. Zúčastnili sa jej 4 z 5 členov. Jeden člen bol riadne vopred ospravedlnený. Na komisii bola prítomná i verejnosť. Predmetom bol  jediný bod, návrh rozpočtu na rok 2021, ktorého časť venovanú športu prezentovala vedúca ekonomického odboru MsÚ Hlohovec. Pripomienky k tejto oblasti ako aj otázky zo strany verejnosti sú spracované v zápisnici, ktorá je/bude zverejnená na stránke mesta. Na športovú komisiu už tradične ako na jednu z mála, ak nie na jedinú z mestských komisií chodí pán Hauliš bývalý člen MsZ Hlohovec. Zasadnutia pravidelne natáča, i napriek tomu, že bol viackrát upozornený, že si to členovia komisie neželajú a že na komisiách sa nikdy nepreberajú tajné veci a zápisnica je vždy verejne dostupná, tak túto požiadavku neakceptoval. Naviac momentálne pán Hauliš nie je ani poslancom, ani členom žiadnej mestskej komisie, ani žiadnej mestskej spoločnosti. V rámci rôzneho pán Hauliš bol tiež dotazovaný na základe čoho bol prítomný na stretnutí primátora, mestských poslancov, pracovníkov MsÚ a konateľov mestských spoločností, ktoré sa uskutočnilo v kine k téme rozpočet na rok 2021 bez prítomnosti verejnosti. Na túto otázku tiež neodpovedal, Keďže na komisii nebol nikto z mesta prítomný k otázkam, ktoré boli niekoľko dní vopred avizované a týkali sa rozvoja športu, tak bol dotazovaný pán Hauliš, či ako blízky spolupracovník pána primátora nevie povedať, prečo mesto pripravuje stratégie rozvoja športu, investičné zámery k rozvoju športu, komplexné štúdie revitalizácií športovísk na ZŠ atď. bez spolupráce so športovou komisiou, ba priamo ju  obchádza v týchto veciach. Takisto otázka zostala bez odpovede. Keďže účasť pána Hauliša na športovej komisii nebola žiadnym prínosom, natíska sa preto jediný dôvod účasti pán Hauliša na komisii a to je zverejňovanie záznamov z komisie so svojim komentárom po sociálnych sieťach s cieľom rozoštvávať verejnú mienku v meste. Pán Hauliš svojim postojom na športovej komisii ukázal svoju aroganciu a svojvôľu, ktorá je v mnohom odrazom vedenia mesta voči niektorým z poslancov MsZ. Rozpočet v podobe ako bol predložený športovej komisii nebol schválený, naviac členovia komisie v minulom volebnom období sa k téme rozpočtu nevyjadrovali a už vôbec nie členovia, ktorí sú do komisií zvolení z radov občanov. Tieto“ novinky“ boli zavedené až v tomto volebnom období.  Miesto toho, aby sa členovia komisie venovali rozvoju športu , venovali sa mestskému rozpočtu. 

Viac

Športová komisia od začiatku prezentuje, že jej prvoradým cieľom nie je rozdeľovanie dotačných peňazí klubom na športovú činnosť, ale spolupráca pri riadnej obnove športovísk najmä v areáloch ZŠ. 

Dovoľujeme si verejnosť informovať, že športová komisia prezentovala i na MsZ zámer obnovy športového areálu na ZŠ Podzámska, kde by mohol vzniknúť mimoriadne atraktívny športový areál, na ktorý by mohlo byť mesto Hlohovec hrdé. Je to jediný priestor v areáloch ZŠ, ktorý umožňuje vybudovať 200 metrový atletický ovál s klopenými zákrutami, ktorý by spĺňal štandardy medzinárodnej atletickej federácie s priestorom na skoky do diaľky i niektoré ďalšie atletické disciplíny a s multifunkčným ihriskom, ktoré umožňuje viaceré športy napr. basketbal, volejbal, floorbal, hádzanú, atď. a  v oblúku  oválu s workoutovým ihriskom a s malou tribúnou a v rohoch s prípadným sociálnym zariadením. Tento zámer má aj podporu troch národných športových zväzov a je aj prísľub národného atletického zväzu, že poskytne výbavu pre atletické disciplíny. Tieto písomné stanoviská športových zväzov má člen športovej komisie k dispozícii. 

V meste existuje množstvo športových klubov a pre niektoré z nich by to bolo veľmi prínosné. Existuje tu napríklad veľmi úspešný atletický klub, ktorý bohužiaľ pre nevyhovujúce podmienky trénuje mimo mesta Hlohovec. Zámer obnovy športového areálu na ZŠ Podzámska bol tiež diskutovaný s Krajským pamiatkovým úradom Trnava (KPÚ) , ktorý ho odobril a v písomnej podobe zaslal predsedovi športovej komisie. Toto stanovisko KPÚ Trnava bolo platné 3 roky, ale v kópii bolo zaslané i na MsÚ Hlohovec ako vlastníkovi pozemku a MsÚ Hlohovec sa voči tomu odvolal a KPÚ odvolaniu vyhovel, čím vlastne poprel svoje prvé rozhodnutie.  Vyzerá to tak, že vedenie mesta Hlohovec si ide opäť presadzovať  v oblasti rozvoja športu svojvoľne svoju politiku revitalizácie športovísk bez spolupráce so športovou komisiou. Mnohé naznačuje i to, že pôvodný návrh na vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) na vybudovanie takéhoto športového areálu na ZŠ Podzámska bol predložený do rozpočtu na rok 2021 na sumu 28.000 eur, ktorá bola mestom rozdelená na PD revitalizácie športového areálu ZŠ Koperníkova v sume 13.000 eur a PD ZŠ Podzámska 15.000 eur. Ak sa má robiť PD ktorá bude podkladom pre realizáciu atletického oválu bez vyšších štandardov a bez multifunkčného ihriska, tak ako je to na ZŠ Felcána a podotýkame ,že už s mnohými vadami na atletickej dráhe, tak o  takú projektovú dokumentáciu a následnú realizáciu športová komisia a domnievame sa, že i športová verejnosť záujem nemá. Našim spoločným cieľom by mala byť premyslená a  kvalitne odvedená práca, a preto už pri výbere projektanta žiadame, aby boli v požiadavkách na výber projektanta a rovnako i v požiadavkách na výber realizátora  predložené minimálne referenčné listy a preukázaná odborná spôsobilosť pre projektovanie i realizáciu takéhoto zámeru. Dúfame, že s vedením mesta a bez zbytočných príspevkov po sociálnych sieťach nájdeme spoločnú reč pri realizácii športového areálu na ZŠ Podzámska a postupne i v areáloch ďalších ZŠ. 

V prílohe je nákres atletického oválu, tak ako je popísaný vyššie.

Zdroj ilustračnej fotografie: Mesto Hlohovec

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu