Ex libris ad personam Hlohovec plnoletý

0
1692

Plnoletosť je jedným zo signálov, že človek je zrelým členom spoločnosti a v plnom rozkvete síl môže realizovať svoje plány. 18 rokov je vek, keď má jedinec celý život pred sebou, nov prípade občianskeho združenia EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC – Od kníh k osobnostiam Hlohovca (skrátene ELAP) to je zároveň „vek“, keď už možno bilancovať a stanovovať si nové výzvy a perspektívy.

Združenie od svojho založenia 2. mája 2003 združuje výrazné osobnosti hlohovskej kultúry, realizuje a organizuje kultúrne podujatia pre náročnejšieho prijímateľa, ale svojou pestrou dramaturgiou programov dokáže osloviť rozmanité obecenstvo. Členovia združenia sú predovšetkým tvorcovia a nositelia kultúrnych podujatí, ktoré sú už pevne ukotvené v kultúrnom kalendári mesta Hlohovec, ba v dvoch prípadoch ich aktivity presahujú nielen hranice mesta či regiónu, ale i Slovenska a Európy – ide o mimoriadne úspešné medzinárodné súťaže s mnohoročnou tradíciou.

Sú to výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti EX LIBRIS HLOHOVEC a súťaž v kreslenom humore FRAŠTACKÝ TŔŇ. Niekoľko tisícok zúčastnených a ich práce z desiatok krajín celého sveta najlepšie dokladujú rozsah a význam súťaží. Tieto medzinárodné umelecké súťažné stretnutia sú zároveň aj príležitosťou budovania medzinárodných priateľstiev a zvýrazňovania odkazu spolupráce v globálnom svete.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja pán Jozef Viskupič odovzdal na EX LIBRIS HLOHOVEC ocenenie.
Veselé vyhlasovanie výsledkov na Fraštackom tŕni.

Organizovaniu týchto náročných podujatí sa venuje výtvarná sekcia pod názvom Ex libris Hlohovec a druhá sekcia pracujúca pod označením História a osobnosti Hlohovca prináša v rôznej podobe početné informácie o dejinách mesta a jeho významných aktéroch v rôznych oblastiach kultúrneho, spoločenského a vedeckého života.

Za všetky aktivity spomeňme v krátkom štatistickom vyjadrení ich obsah: Združenie buduje bohatú sieť pamätných tabúľ v meste – vytvorilo a spolupracovalo na osadení 19 pamätných tabúľ, venovaných osobnostiam a udalostiam mesta. Jeho členovia realizujú publikačnú činnosť v regionálnych periodikách, no prispievajú aj do odborných časopisov, zborníkov a vydávajú monografie. Edícia „Slávni Hlohovčania“ obsahuje 9 titulov a okrem toho združenie vydalo 22 odborných i umeleckých publikácií, jedno CD a desiatky katalógov k výtvarným výstavam.

Tradičné sú lektorské a prednášateľské aktivity členov združenia. Z plejády skutočne výrazných osobností Hlohovca, ktorí boli či sú členmi združenia spomeňme napríklad Róberta Hronského, výtvarníka Viktora Chrenka a jeho syna Víťazoslava Chrenka, recitátora a speváka Jozefa Bachratého, dlhoročného pracovníka v kultúre Jána Libanta, výtvarníčku Janku Michalkovú, karikaturistu Fera Bojničana, historika a riaditeľa Vlastivedného múzea v Hlohovci Jozefa Urminského ml., literárneho historika Mariána Kamenčíka a iných.

Nie je nula ako Nula. Popoludnie pri dobrej hudbe a čítaní prác literárnych priateľov z Banskej Bystrice a Hlohovca

Združenie od svojho začiatku viedol tandem vynikajúcich osobností hlohovskej kultúry – funkciu predsedníčky doteraz zastáva dlhoročná knihovníčka a kultúrna pracovníčka Helena Pekarovičová a podpredsedom bol organizátor kultúrneho a spoločenského života mesta Jozef Urminský st. Združenie funguje na báze dobrovoľníckej práce a svojimi aktivitami i zanieteným pôsobením oslovuje široké spektrum prijímateľov jeho programov – od školopovinných detí, cez ľudí v produktívnom veku až po seniorov.

Uvedenie básnickej zbierky Juraja Oláha Rýmuvaný atlas hríbov do vačku. Posádka – Bereg

Spolupracuje s početným organizáciami, združeniami, spolkami, neformálnymi skupinami, inštitúciami, výchovno-vzdelávacími zariadeniami i jednotlivcami predovšetkým z mesta, ale i mimo regiónu. Združeniu prajeme do ďalšej činnosti veľa spokojných návštevníkov ich podujatí a úspešných programov. Každoročný plán podujatí združenia môžete sledovať na jeho internetovej stránke: www.elap-hlohovec.sk alebo na acebookovej stránke Ex libris ad personam Hlohovec. Srdečne Vás pozývame na podujatia združenia.

zdroje: M. Kamenčík

foto: M. Kamenčík, Instagram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here