„Chcela by som čo najmenej počuť vetu, že v Hlohovci sa nič nedeje.“ Rozhovor s Luciou Loskotovou, novou riaditeľkou Mestského kultúrneho centra v Hlohovci

0
141

Na úvod dovoľte redakcii Hlohovského žurnálu zablahoželať vám k novej pracovnej pozícii riaditeľky Mestského kultúrneho centra v Hlohovci. Vo vašej prezentácii na výberovom konaní ste predstavili základné piliere vašich cieľov a komisia vás ohodnotila ako najlepšie pripravenú kandidátku podľa podmienok zadania. Mohli by ste v krátkosti našim čitateľom predstaviť, akými myšlienkami, resp. akým programom ste sa predstavili porote i verejnosti? 

Ďakujem vám za blahoželanie, veľmi si to vážim. 

Úlohou všetkých kandidátok na post riaditeľky bolo vypracovanie projektu riadenia Mestského kultúrneho centra ako príspevkovej organizácie mesta. Nakoľko som prostredie MKC poznala vďaka svojmu dvojročnému pôsobeniu v tejto inštitúcii, dovolila som si byť v projekte veľmi konkrétna. Svoje ciele som rozdelila na 3 kategórie, ktoré som vyhodnotila ako najdôležitejšie – finančné, propagačné a personálne. Pri finančnom by som rada dosiahla vyrovnaný rozpočet s vyššou položkou vlastných prostriedkov, pri propagačnom by som chcela rozšíriť PR aktivity a najväčší priestor som v projekte venovala personálnym cieľom. Myslím si totiž, že spokojný zamestnanec, neustále sa zlepšujúci vo svojich odborných znalostiach, pozitívne zmýšľajúci, ktorý si stanoví ciele a vie ako ich má dosiahnuť, bude ocenený nielen v internom prostredí inštitúcie, ale aj ľuďmi, ktorým poskytuje služby. Napriek tomu, že som od mestských poslancov dostala svoj mandát, z môjho pohľadu z čisto politického dôvodu, iba do konca júna, na svojich stanovených cieľoch začnem pracovať a verím, že ich časom budú môcť pozitívne zhodnotiť nielen poslanci mestského zastupiteľstva, ale aj samotní obyvatelia mesta.

Pracovali ste vo funkcii zástupkyne riaditeľky Mestského kultúrneho centra, čo predpokladá, že dobre poznáte prostredie i všetky vnútorné procesy organizácie. Mohli by ste nám priblížiť, v čom by ste chceli zachovať kontinuitu a čo podľa vás potrebuje väčšiu pozornosť, prípadne nejakú zmenu?

To, že som poznala prostredie Mestského kultúrneho centra bola moja obrovská výhoda. Bola som zorientovaná v organizačných procesoch, vedela som pracovať s rozpočtom, podieľala som sa na príprave dramaturgickej skladby, vedela som, akým spôsobom pracujú jednotlivé prevádzky a zamestnanci v nich. To znamená, že MKC môže kontinuálne pokračovať vo svojej činnosti. Nebola som nový človek, ktorý sa potrebuje “rozkukať”, spoznať prostredie a ľudí a potom začať uvažovať nad tým, či svoje predstavy vie v danej realite aj napĺňať. Ja som vedela, že žiaden z mojich návrhov na riadenie nie je postavený na vode a ilúziách, ale mali reálny základ a viem ich aj uskutočniť. Preto vám viem aj teraz veľmi presne odpovedať na vašu druhú otázku. Rozhodne kontinuálne budem pokračovať v širokospektrálnej dramaturgickej skladbe, ktorá bola ponúkaná aj doteraz obyvateľom mesta, zachovám vysokú úroveň produkčných činností a efektívne hospodárenie organizácie. Nakoľko je mojím cieľom zvýšenie rozpočtovej položky vlastných príjmov, do dramaturgickej skladby by som zaradila viac „overených” mainstreamových podujatí. Viem, že Hlohovčania milujú Radošinské naivné divadlo, Cigánskych diablov, divadelné predstavenia so známymi tvárami z televíznych obrazoviek a tie im prinesiem vo väčšej miere. Ďalšou zmenou by bolo viac tematických podujatí v Kine Úsmev a na Hlohovskom zámku. To znamená, že by sme chceli oživiť klasické premietanie či prehliadky sprievodnými podujatiami. Verím, že nám to dokáže pritiahnuť viac návštevníkov. Mojou ďalšou zmenou by bola snaha o bližšiu spoluprácu so súkromným sektorom, ktorá by bola dôležitá aj z hľadiska rozvoja cestovného ruchu v Hlohovci. V rámci propagácie a marketingu by som chcela venovať väčší priestor PR aktivitám a obsahovému marketingu, ktorý okrem propagácie spĺňa aspekt užitočnosti. V oblasti personalistiky by som rada pracovala u vedúcich pracovníkov na zlepšení ich manažérskych či líderských schopností. Táto zmena by mohla pozitívne ovplyvniť fungovanie celej organizácie.

Kde v kultúrnom potenciáli Hlohovca vidíte najväčšie výzvy, prípadne možnosti, ktoré by ste sa pokúsili naplniť? 

Chcela by som čo najmenej počuť vetu, že v Hlohovci sa nič nedeje :D. Táto veta mi je aj záhadou. Pretože ľudia zorientovaní v kultúre, napr. z Nitry či Trnavy nám dávali presne opačný feedback. Čiže to môžem vyhodnotiť tak, že buď máme zlé nastavenú komunikačnú stratégiu, alebo ak si tu človek nenájde všetky svoje 3 obľúbené kapely v 1 týždeň, tak si povie, že tu nič nie je. Možno zaradenie viac mainstreamových umelcov v tomto roku do dramaturgie MKC mi dá časom na toto odpoveď. Sama som zvedavá. Ak teda máme hovoriť o kultúrnom potenciáli Hlohovca, tak sa dotknem regionálnej kultúry. Odhliadnuc od projektov, ktoré máme vďaka Mestu kultúry, rada by som motivovala regionálnych aktérov k bližšej spolupráci s MKC a bola s nimi v pravidelnom kontakte. Či už pôjde o ich nové hudobné počiny, divadelné predstavenia alebo iné formy umenia, rada sa s nimi zoznámim.

Otázka budúcnosti Domu kultúry bola položená mnohokrát, preto mi nedá, aby som sa nespýtal na váš názor, ako vnímate tento objekt z hľadiska funkčného zapojenia do existujúcej kultúrnej infraštruktúry mesta? 

Túto otázku už vnímam ako politickú tému a je mi jasné, že sa jej vzhľadom k blížiacim sa regionálnym voľbám nevyhnem. Ale musím taktiež vyjadriť svoj názor, že ma mrzí, že veľakrát sa téma kultúry v Hlohovci “scvrkne” iba na Dom kultúry. Kultúra totiž v Hlohovci stále funguje aj v súčasnosti. Priniesli sme do mesta uznávaných umelcov, dali sme priestor regionálnym umelcom, ponúkli sme im vhodný priestor, ale napriek tomu sa stále stretávam s názorom, ktorý viac súvisí so spomienkovým optimizmom ako s objektívnou realitou. Ja to však nemám ľuďom za zlé, je prirodzené, že radi spomínajú, napríklad na Večer nielen pre osamelých. Treba však vnímať aj fakty a faktom je, že ja ako riaditeľka MKC nemám priamo v rukách osud Domu kultúry. Nedisponujem rozpočtom, pri ktorom by som mohla okamžite ovplyvniť rekonštrukciu tohto priestoru. Ja, samozrejme, rada podporím všetko, čo kultúre v Hlohovci prospeje. Ak tu bude moderný multifunkčný priestor primárne určený na kultúru, ja sa tomu budem určite tešiť. Ak tu bude miesto pre kultúrne, ale aj spoločenské vyžitie, kde budú Hlohovčania radi tráviť svoj čas, tak rada budem do tohto priestoru prinášať možnosti kultúry, spoločenských aktivít či prispievať k vytváraniu silnej kultúrnej komunity. 

Hlohovec sa pokúšal získať dve prestížne ocenenia – titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a titul Mesto kultúry 2022. V oboch prípadoch sa, žiaľ, nenaplnili očakávania, no na druhej strane sa urobilo množstvo práce v oblasti zmapovania kultúrneho potenciálu, spôsobov jeho prezentácie, využitia, odhalili sa silne i slabé miesta kultúry v meste atď. Máte už predstavu, ako budete s týmito podkladmi pracovať v blízkej budúcnosti? 

Napriek tomu, že sme tieto tituly nevyhrali, získali sme veľa. Presne ako spomínate, zmobilizovali sme kultúrne združenia, postrčili ich ku kreatívnym počinom, prípadne im dali priestor spísať to, čo dlho skrývali v “šuflíku”, zmapovali sme tým kultúrny priestor v regióne. Myslím, že bez týchto projektov, do ktorých sme sa ako mesto zapojili, by takýto komplexný prehľad kultúrnej obce nenastal. Projekty, ktoré nám zapadnú do dramaturgického plánu a vedia nám ho spestriť, obohatiť, budeme oslovovať na spoluprácu napriek tomu, že sme tituly nezískali. Energia, ktorá sa do projektov vložila, nebola zbytočná. Mnohé projekty, ktoré sa do neho zapojili, dostanú priestor na realizáciu v spolupráci s MKC.

Ak mám hovoriť za seba, tak ma mimoriadne teší vysoko nadstavená latka kurátorského programu Zámockej galérie. Nevynechal som jedinú výstavu. Verím, že v tomto trende budete pokračovať. Programovo máte vyplnené aj letné mesiace predstaveniami na nádvorí zámku. Uvedomujem si, že veľa vecí dnes ovplyvňuje pandémia, no možno je to aj čas, keď sa môžete zamyslieť nad možnosťami toho, ako pritiahnuť viac divákov na tieto miesta. Ako vnímate túto situáciu? 

To ma teší, že máme veľkého fanúšika Zámockej galérie, ktorý nemá ani jednu absenciu :D. Asi vás teda poteším aj tento rok a teraz vám iba tak “teasingovo” prezradím, že v zabehnutom trende mienim pokračovať a v roku 2022 pripravíme ďalšie veľmi zaujímavé výstavy, na ktorých vás opäť radi privítame. Pôsobenie pandémie na oblasť kultúry je nepopierateľné. Museli sme sa pasovať s limitmi a obmedzeniami, dokonca s úplným “vypnutím” kultúry. Opatrenia nám komplikovali organizačné procesy, znamenalo to pre nás viac práce a trpezlivosti. Áno, aj trpezlivosti, pretože frustrácia ľudí sa prenášala aj na kultúrne podujatia a často sme museli riešiť neprimerané slovné útoky na nás. Napriek tomu naša chuť robiť kultúru a ponúkať ju obyvateľom, bola pre nás väčšou motiváciou ako tieto výstupy. Aj v súčasnosti pracujeme s obmedzeniami, neprestávam si však želať, aby sme v prípade plnej prevádzky napĺňali naše prevádzky najväčším možným počtom divákov či návštevníkov. Preto by som rada pripravovala tematické prehliadky na zámku, ktoré by oživili bežné prehliadky. Mohli by nám priniesť návštevníkov, ktorí už na Hlohovský zámok zamierili v minulosti, ale aj úplne nových ľudí. Taktiež budeme počas leta organizovať na nádvorí hudobné koncerty či divadelné predstavenia. Tento priestor je unikátny, preto  má našu plnú pozornosť a s radosťou ho ponúkneme milovníkom umenia v rámci rôznych kultúrnych zážitkov. 

Veľmi často sa skloňuje otázka verejných priestorov a ich zapájanie do procesov kultúrnej prezentácie mesta – dobrým nápadom bolo v tomto duchu vytvorenie ČIL:zóny na námestí. To je však iba jedna z možností. Je to možno otázka, ktorá padne priskoro, ale neuvažujete vytvoriť nejakú personálnu kapacitu pre kurátorské spravovanie verejných priestorov? Ide o koncept, ktorým sa pokúšajú aj mestá nášho blízkeho okolia osloviť obyvateľov mesta i návštevníkov. 

Skutočne, vytvorenie ČIL:zóny ako verejného priestoru s možnosťou kultúrneho a spoločenského vyžitia pre verejnosť bol skvelý nápad mojej predchodkyne Veroniky Moravčíkovej. Ja by som rada v tomto roku dala tomuto priestoru viac čulého života. Budeme kontaktovať niektoré organizácie, ktorým tento priestor dáme do pozornosti a poukážeme na jeho možnosti využitia. Čo sa týka vytvorenia novej pozície mestského kurátora, ja tento rok určite na to nemám priestor v rozpočte. Táto téma sa však nemôže týkať iba MKC. Malo by ísť o širšiu diskusiu aj s mestom, nakoľko práca mestského kurátora má priamy dopad aj na mestské investície a plány. Ja vidím niekoľko dôležitých prínosov tejto pozície nielen pre mesto, ale aj pre kultúru v meste. 

Isto navštevujete množstvo kultúrnych podujatí najmä z titulu svojej práce. Ak však máte stráviť príjemný deň, popoludnie či večer s dobrou kultúrou, za čím a prípadne kam sa vyberiete? Aké typy kultúry vyhľadávate a čo vás vie osloviť? 

Ak sa mám priznať, tak najbližšie mi je tanečné umenie. Sama som sa niekoľko rokov venovala spoločenskému tancu. Tu u mňa funguje spomienkový optimizmus :D. Veľmi rada spomínam na tieto roky v La Lune. Pri tanci som pochopila, čo znamená vášeň pre niečo. Keď každá bunka vášho tela je v pohybe tanca spokojná a vaše srdce plesá. Vtedy to bol aj môj životný štýl a bola som obklopená ľuďmi, ktorí prežívali tieto veci rovnako. Som teda vďačná  za projekt Telo ako vizuálny jazyk, ktorý sme do Hlohovca priniesli. Vtedy moje srdce plesalo a chvíľami som mala pocit, že moje nohy by sa chceli aj pridať. Skvelý zážitok mám naposledy z podujatia Bratislava v pohybe, ktoré sa konalo na jeseň minulého roka. Ale, samozrejme, z titulu mojej práce navštevujem rôzne druhy podujatí. Chápem totiž, že mojou úlohou nie je ponúkať iba to, čo sa páči mne, ale je alternatívou  kultúrneho vyžitia aj pre ostatných. Stále vnímam to, že vkus a teda nazeranie na krásu a umenie je u každého individuálne. V tom ale zároveň vidím aj jedinečnosť, že hranica a forma umenia nie je pevne daná, že kultúra môže mať veľa foriem, významov, podôb, že ju ľudia môžu vidieť všade aj nikde.

Prajeme veľa pracovných úspechov, tvorivých nápadov a spokojných návštevníkov vašich  kultúrnych  podujatí. Za rozhovor ďakuje M. Kamenčík 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here