Odišla významná osobnosť športového a pedagogického života v Hlohovci

0
207

Včera nás zastihla smutná správa o odchode jedného z najcharizmatickejších pedagógov, športového nadšenca, propagátora zdravého životného štýlu i večného optimistu, pána učiteľa Martina Ballu st.

Takmer žiadne športové podujatie, no najmä tie atletické, sa nezaobišlo bez jeho prítomnosti. Bol obetavým trénerom, organizátorom i rozhodcom. Neraz vzal pri športových podujatiach do rúk aj mikrofón a s veľkou láskou k výkonom zúčastnených pretekárov komentoval prebiehajúce dianie na športovisku. Stál pri založení a organizovaní viacerých legendárnych podujatí, ktoré doteraz našli pevné miesto v športovom kalendári. Boli to napr. Hlohovské hry mládeže, Mierovácka hodinovka či Jarný beh a iné. V minulosti pripravoval nácviky spartakiádnych skladieb a v rámci regiónu zabezpečoval súťaž všestrannosti, ktorú sme poznali pod názvom Odznak zdatnosti.

Jeho pedagogický, trénersky entuziazmus i životná filozofia, ktorú nám celou svojou osobnosťou sprostredkoval, pôsobili na mnohých jeho zverencov do tej miery, že mnohí z nich sa stali úspešnými športovcami. Pod jeho vedením vyrástlo množstvo kvalitných pretekárov, najmä atlétov. Jeho zverenci zvíťazili napríklad v celoštátnej súťaži žiackych družstiev o Pohár Československého rozhlasu.

Veľa z nás Hlohovčanov i tých z blízkeho okolia sme mali to šťastie, že sme mohli Martina Ballu st. zažiť ako pedagóga. Isto sa mnohým z nás vybavuje jeho zvonivý hlas so špecifickou spevnou melódiou, ktorým sa nám starostlivo a otcovsky prihováral, ale dokázal ním aj motivovať, povzbudiť či poradiť. Hoci pán učiteľ Balla odišiel do atletického neba, jeho odkaz v podobe spomínaných športových podujatí, prostredníctvom ktorých dokázal k pohybu, zdravému zápoleniu i džentlmenskému správaniu priviesť predovšetkým školskú mládež, tu pretrváva naďalej. 

Milý pán Balla, lúčime sa s vami v mene nás všetkých, ktorí sme mali to šťastie, že sa nás vaša prajná ruka pedagóga a zanieteného športovca dotkla. Česť vašej pamiatke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here