Čas pre rodinu

0
209

Občianske združenie Čas pre rodinu vzniklo v roku 2018 ako rodinné centrum pre rodičov a ich det. O vzniku a zaujímavej činnosti združenia porozprával čitateľom Hlohovského žurnálu predseda združenia pán Richard Bojničan.

„Najskôr sme deťmi našich rodičov, potom rodičmi našich detí, potom rodičmi našich rodičov a potom deťmi našich detí.“ Milton Greenblatt 

Na úvod som si požičala citát z webovej stránky vášho združenia Čas pre rodinu. Taký krásny, ako je krásna aj činnosť vášho združenia. Ako vznikla myšlienka na jeho založenie?

Predpokladám, že vznikla rovnako ako veľa iných myšlienok. Vyvstala potreba a chceli sme ju riešiť, ale teda, ak to mám popísať, bolo by to asi takto: Prišiel bod v našom živote, kde sme úspešne našu rodinu rozšírili o tretieho člena. To nás motivovalo začať hľadať možnosti tráviť čas s ľuďmi, ktorí riešia podobné problémy, prípadne majú podobné záujmy a podobné názory na výchovu. A tak sme objavili Centrum pre rodinu. Tam sme sa spoznali s ďalšími rodičmi, zúčastňovali sa aktivít, prípadne niektoré spoluorganizovali a ak by nenastal zlom, možno by sme boli doteraz súčasťou centra. Žiaľ, prišiel ten bod, kde rodičia, ktorí centrum viedli, museli späť do práce a rozhodli sa, že ho zatvoria. My sme zrazu boli v situácii, kde bolo jasné, že ak nezačneme niečo robiť, „naša generácia“ rodičovskej komunity príde o miesto, kde sa stretať. No a tak prišla myšlienka, že treba niečo urobiť. Niečo mal byť pôvodne projekt v participatívnom rozpočte mesta Hlohovec, ktorý sa volal Verejná obývačka, no a na to, aby sme ho mohli realizovať, bolo treba založiť OZ. Čiže v tomto bode sa zrodila myšlienka na založenie Čas pre rodinu. Keďže sme už videli, čo všetko sa dá v takomto rodinne orientovanom priestore robiť, bolo nám jasné, že chceme založiť bezpečný priestor, kde sa všetci budú cítiť dobre, že chceme šíriť osvetu o zdraví, životnom prostredí, prírode, ekológii, že chceme poskytnúť možnosť pre deti a rodičov v montessori výchove. Podarilo sa nám dať dokopy 5 pomerne odlišných ľudí, s rozličnými názormi a záujmami, ale zároveň so spoločnou myšlienkou, no a tak sme sa zrodili. Najskôr sme fungovali v priestoroch AXA klubu, no a postupne, časom, ako rástla potreba väčších priestorov, sme pátrali, potom veľa prerábali a nakoniec sme mohli otvoriť ČiPeRko.

Rodinné centrum ČiPeRko je základňou Času pre rodinu. Čo všetko v ňom malí návštevníci a ich rodičia môžu podnikať?

Môžu k nám prísť na herničky pre rodičov s deťmi, ktoré v súčasnosti slúžia ako socializačné, či už pre deti, alebo aj pre rodičov, ktorí sú často odsúvaní na okraj spoločnosti, pretože všade so sebou berú „tie otravné decká“. Na tie máme pozitívnu spätnú odozvu nie len z pohľadu samotnej aktivity, ale aj ako pomohli deťom pripraviť sa na príchod do detského škôlkarského kolektívu. Organizujeme rozličné prednášky alebo workshopy, na ktorých šírime informácie o prírode, máme tvorivé dielne, kde sa snažíme propagovať upcycling (vytvoriť niečo nové z už nepotrebnej veci), organizujeme SWAPy, dokonca SWAP detských vecí máme v ČiPeRku permanentne, mamičky tam nosia veci, z ktorých už ich deti vyrástli a zase si odnášajú oblečenie, ktoré práve využijú. Máme aj klub spoločenských hier, kde sa snažíme rodičom vysvetliť, že čas strávený spoločne s deťmi hraním hry je kvalitne strávený čas so svojou rodinou a zároveň, keďže pri hraní sa rozprávame, je to skvelá možnosť na utužovanie rodinných alebo kamarátskych vzťahov. 

Ste rodičia, ktorí chcú vychovávať svoje deti zodpovedne a zároveň s láskou. To sa odzrkadľuje aj v činnosti vášho združenia. Viaceré vaše aktivity sú zamerané na ekológiu, tým výrazne ovplyvňujete budúci postoj vašich detí k otázkam životného prostredia teraz a aj v budúcnosti.

Áno, ekológia bola jednou z hlavných tém, na ktorých sme sa zhodli, keď sme zakladali OZ. Preto je veľká časť našich aktivít venovaná práve jej. Či už priamo, upozorňovaním na rozličné aspekty života, kde sa môžeme chovať šetrnejšie k našej prírode, ale zároveň aj vzdelávaním priamo o prírode ľudí inšpirovať, či vychovávať. Stále platí, že ľudia sa boja toho, čo nepoznajú a našou filozofiou je tento strach odbúravať. Takto vzniklo postupne niekoľko projektov ako napríklad meSTO STROMOV, kde sme pozvali obyvateľov Hlohovca, aby spolu s nami vysadili vyše 100 drevín v intraviláne nášho mesta, potom sme v projekte Mesto živých tvorov vysvetľovali dôležitosť hmyzu a hlavne opeľovačov a vytvorili sme dva záhony, ktoré začínajú kvitnúť skoro na jar a postupne kvitnú až do jesene. V projekte hLOhoVEC mesto PIEROK – Malý ornitológ sme zase šírili osvetu o našich mestských vtáčích spoločníkoch a tento rok sme hovorili o Nočných živočíchoch v Hlohovci. Popri tom sme mali menšie projekty, ktoré sa venovali dopadu neuvedomeného rodičovstva na ekológiu a ako to ide robiť šetrnejšie, s tým prišli prvé swapy, „podporky“ dojčenia, postupne sme objavovali ďalšie a ďalšie témy, ktoré sme chceli priblížiť ostatným.                                                                                         

Vašou veľkou témou je aj duševné a telesné zdravie a zdravý životný štýl detí, mládeže a dospelých.

Áno, patríme k tým rodičom, čo sa snažia neustále sa vzdelávať a informovať o tom, čo je pre ich deti dobré, alebo správne. A keď si to už naštudujeme, chceme to zdieľať aj s ostatnými. Preto vznikli projekty ako Prvý krok ku zdraviu alebo aj Bosocesta, kde sme pretavili naše barefoot (chodenie naboso) nastavenie do niečoho väčšieho. Tu sme chceli ukázať jednoduché metódy, ktoré slúžia ako prevencia proti rozličným poruchám chodidiel u detí, ktoré neskôr môžu viesť k poruchám držania tela, až k trvalým deformáciám chrbtice. Na rodičov zase môže pôsobiť stres, či už z výchovy detí, ale aj z návratu do práce, takže sme mali projekt Z obývačky do práce, kde sme sa snažili dodať rodičom informácie, čo ich asi bude čakať, keď sa vrátia do pracovného života, ako sa na to čo najlepšie pripraviť. Tieto témy, ako aj témy výchovy alebo rodičovstva, sú zároveň časté pri rozhovoroch účastníkov už spomínaných herničiek, kde si rodičia organicky zdieľajú svoje skúsenosti či už z výchovy, ale aj napríklad, ako balansovať na tenkej linke rovnováhy medzi prácou, školou/škôlkou a rodinou.                                                                                                                                            

Spolupráca, ktorá vám pomáha pri uskutočňovaní vašich podujatí. / Spolupráca, ktorou pomáhate pri realizácii podujatí iným.

Ak by to doteraz nebolo jasné z toho, čo som spomínal, sme hlavne skupina nadšencov. Všetko, čo robíme, je dobrovoľnícka činnosť a popri tom máme všetci svoju prácu a svoje rodiny. A teda veľa z toho čo sme už urobili, by sa bez spolupráce jednoducho urobiť nedalo. Je úplne jedno, či hovoríme o spolupráci s ďalšími aktivistami, s menšími, či väčšími organizáciami. Dobrovoľnícka činnosť je to, čo má ľudí a skupiny spájať a my sa snažíme, aby sme boli súčasťou tohto úžasného súkolesia množstva maličkých organizácií, ktoré v konečnom dôsledku robia veľké veci.A postupne, ako iní spolupracujú s nami na našich projektoch alebo akciách, nás pre zmenu prizývajú na svoje aktivity, aby sme tiež pomohli. Máme za sebou niekoľko úspešných aktivít spolu s mestom Hlohovec, rovnako však spolupracujeme aj so škôlkami či školami, kam napríklad každoročne dodávame húsenice babôčky bodliakovej, aby deti mohli pozorovať jej postupnú premenu z húsenice cez kuklu až na motýle. Jednoducho snažíme sa byť súčasťou života nášho mesta a veríme, že sa nám to aspoň čiastočne darí.

O spolupráci, komunikácii, výmene skúseností je aj sieť infoBODIEK Kontaktného centra Trnavského samosprávneho kraja. Piatou infoBODKOU sa pre Hlohovec stal Čas pre rodinu. 

Trošku by som to poopravil. Pre Hlohovec sa prvou infoBODKOU stal Čas pre rodinu, možno sme piata infoBODKA v poradí pre VÚC. Ale máte úplnú pravdu, že je to presne o spolupráci, komunikácii a výmene skúseností. VÚC nás oslovila, či sa nechceme stať súčasťou niečoho nového, čo prišlo ako projekt z KIRAtonu. Nazvali to infoBODKA a priznávam, že zo začiatku sme sa toho trochu báli. Sme maličké OZ a nevedeli sme ani, koľko to spotrebuje času či energie. No nakoniec sme ako nadšenci skočili do hlbokej vody a dúfali, že sa stihneme naučiť plávať skôr, ako sa utopíme. Máme skúsenosti s projektami v participatívnych rozpočtoch ako mesta Hlohovec, tak i TTSK, a práve naša aktívna účasť na nich a spôsob, ako sme v tých projektoch aktívne spolupracovali s ďalšími subjektami boli pravdepodobne rozhodujúce pre Krajskú Inovačnú a Rozvojovú Agentúru, aby oslovili naše OZ. 

Vráťme sa k základnej myšlienke o. z. Čas pre rodinu: Trávme čas s deťmi zmysluplne, plnohodnotne, zaujímavo, zodpovedne. No hlavne spolu.

Áno, je to naozaj veľmi dôležité, lebo práve ten čas je komodita, ktorá sa nedá nijako nahradiť, nikde získať. Beží nezávisle od nás a akonáhle prejde, už ho nevrátime. Preto je dôležité ho tráviť zmysluplne a zodpovedne, aby sme ho len tak nevyplytvali do prázdna. Ja osobne verím, že každá minúta, ktorú vedome trávim so svojou rodinou, je najlepšie strávený čas. A prajem všetkým čitateľom Hlohovského žurnálu, aby mali takých okamihov čo najviac a čo najčastejšie.

Za rozhovor ďakuje Helena Pekarovičová

Fotografie: Archív o. z. Čas pre rodinu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here