Mesačné platby za školy neuhrádzajte, preplatky budú vrátené

0
535

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia školopovinných detí v Hlohovci, mesto Hlohovec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, vydalo rozhodnutie o neuhrádzaní mesačných príspevkov za žiaka v čase, keď bola prerušená prevádzka školy/školského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi v dôsledku prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu, t. j. v čase od 10. 03. 2020; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného mesačného príspevku.

Výška čiastočných príspevkov zákonných zástupcov za obdobie od 01. 03. do 10. 03. 2020:

Materská škola 5,00 €
Školská jedáleň/Výdajná školská jedáleň 2,60 €
ŠKD 3,00 €

Zároveň odporúčame, aby zákonný zástupca počas obdobia prerušenia prevádzky školy/školského zariadenia neuhrádzal mesačné príspevky.

Príspevky zákonných zástupcov budú zúčtované ku koncu školského roka, t. j. k 31. 08. 2020.

Podrobné informácií v dokumente na webe: https://www.hlohovec.sk/mesacne-platby-za-skoly-neuhradzajte-preplatky-budu-vratene-oznam/mid/412855/.html?fbclid=IwAR2XG_KfcFOhDzvkn7ube4C9i-7w3IAcKsunM6QMEe4-RlwfGZTwZw9zpFo#m_412855

Zdroj: Mesto Hlohovec

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here