Hospodárenie mesta Hlohovec za rok 2019 – analýza

0
770

Pred pár dňami boli zverejnené finančné ukazovatele a porovnania finančného zdravia v mestách a obciach na Slovensku za rok 2019. Je na mieste uznať, že Hlohovec sa umiestnil na 11. mieste a medzi 50 najväčšími mestami na Slovensku dokonca na 4. mieste. Pre správne pochopenie výsledkov je ale dôležitá podstatne podrobnejšia analýza, ktorú sme pre Vás pripravili. Pozrieme sa na minulé roky, pozrieme sa na vybrané kapitoly. Len tak budeme vedieť presnejšie určiť, ako v skutočnosti mesto Hlohovec na tom je. 

Pozn. Nie je priestor na kompletné vysvetľovanie jednotlivých pojmov a ukazovateľov. Všetky údaje a vysvetlenie nájdete na: http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/507032/2019

A tiež na: www.hlohovec.sk

Celkové umiestnenie Hlohovca za roky 2009 – 2019 

Štatistiky o celkovom umiestnení miest sa vedú od roku 2009. Pozrieme sa na to, aký prínos mala pre Hlohovec výmena na primátorskom poste v roku 2014. 

Čo vieme z grafu na prvý pohľad vyčítať: 

  • predchádzajúce vedenie mesta, od roku 2009 do konca roku 2014, pracovalo naozaj usilovne na tom, aby sa finančné zdravie mesta zlepšilo, 
  • súčasný primátor urobil najviac vo svojom prvom roku primátorovania, keď posunul Hlohovec z 19. miesta na Slovensku na 11. miesto, 
  • z tohto nám môže vychádzať, že od roku 2015, keď mesto zažilo skutočný rozmach a bolo cítiť zmenu vo vedení, nastala v meste stagnácia. 

Len pre porovnanie je dôležité pridať graf, kde uvidíte, ako si Hlohovec viedol v porovnaní s priemernými číslami na Slovensku. Z grafu je jednoznačne vidieť, že bez ohľadu na vedenie mesta, bol Hlohovec vždy nad priemerom miest. Inými slovami, súčasné vedenie mesta nie je výrazne lepšie ako to predchádzajúce. 

Pre zaujímosť do grafu o umietnení Hlohovca, pridáme aj údaje o príjmoch mesta.

Z grafu je jasné, že rast príjmov mesta Hlohovec je výraznejší ako následne hospodárenie s financiami mesta. Využilo mesto tento rastový potenciál? 

Kam išli peniaze z rozpočtu mesta

Primátor veľmi často používa slovné spojenie modernizačný dlh a jeho znižovanie. Poďme sa pozrieť, ktoré kapitoly najviac narástli. Inými slovami, kam išlo najviac peňazí, ktoré malo mesto navyše od roku 2015. 

Ak by sa nezvyšovali výdavky, tak zmenou vedenia mesta v roku 2014, mesto získalo navyše 8 986 814 eur (2015-2019). 

Štruktúra výdavkov

Na mzdy a platy a k tomu prislúchajúce odvody, ako vidíme z grafu, odišlo spolu o 2 432 214 eur viac ako predchádzajúce roky. Tento rast sa dá chápať aj tak, že je potrebné rátať s pravidelným navyšovaním platov zamestnancov, prírastkom nových zamestnancov, ktorí sú potrební pri väčšej agende. Rovnako chápeme aj tomu, že kvalitných ľudí, treba vedieť aj zaplatiť.

Na druhej strane celkový rast na úrovni niekoľkých desiatok % len na platoch je na zváženie.

Veľmi zaujímavou časťou je graf ukazujúci výdavky na Rekreáciu, kultúru a náboženstvo. Vidíme veľký skokový nárast v roku 2018, ktorý je štatisticky tak významný, že sme ho museli použiť. Nebolo by to nič výnimočné, keby rok 2018 nebol volebným rokom, a možno si mnohí pamätajú, ako sa slávnostne týždeň pred voľbami otváral Zámok a následne sa zavrel pre dokončovacie práce. Ale veríme, že takáto súvislosť je čisto náhodná. 

Napriek dobrej finančnej situácii v meste, je jeden aspekt, na ktorý sa dlhodobo zabúda. Rodiny s deťmi. Možno budú niektorí oponovať, že sa postavilo alebo sa zrekonštruovalo viacero detských ihrísk, môžeme samozrejme polemizovať nad ich kvalitou a účelnosťou, keď vo viacerých sú kamienky namiesto trávy alebo iného vhodnejšieho povrchu. 

Samotná finančná podpora rodín, ktorým sa narodí dieťa, je v Hlohovci bohužiaľ minimálna. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo mnoho mladých ľudí mení pred narodením dieťaťa svoj trvalý pobyt. 

Na nasledujúcom grafe vidíte, koľko peňazí ročne ide na rodinu s deťmi v Hlohovci. 

Analýzou rozpočtov za roky 2015 – 2019 nám vyšli aj nasledovné čísla. 

Viac ako 2,3 mil. EUR mesto investovalo do Zámku. Časť peňazí bola z dotácie Ministerstva kultúry, najväčšia časť bol úver, ktorý si mesto zobralo. 

Prebehla aj rekonštrukcia Kina Úsmev, ktorá stála viac ako 800 000 EUR.

Do modernizácie škôl, škôlok a jaslí, mesto investovalo približne 2,7 mil. EUR. 

Záver

Mesto Hlohovec je vo finančnom zdraví skutočne na 11. mieste na Slovensku a patrí mu 4. miesto medzi 50-timi najväčšími mestami. Na druhej strane z analýzy vychádza, že mesto vždy bolo nad priemerom, bez ohľadu na to, ako sa na to pozeráme. 

Podľa údajov je na mieste otázka, či Hlohovec pod vedením Miroslava Kollára dokázal využiť potenciál vo forme zvýšených príjmov, alebo sa len robili veci pre oči a skutočné problémy Hlohovca sa pravidelne zametajú pod koberec. 

Toto sú čísla, ale nálada v meste a názorovo rozdelené mesto možno zobrazujú realitu, ktorá nám výrazne bije do očí. Inak povedané, navonok vyzeráme krásne, ale len zakrývame problémy. 

Vidíme, ako sa pravidelne mesto ospravedlňuje za poruchu na vodovodnom potrubí, vidíme ako sú rozbité cesty, vidíme pravidelný úbytok obyvateľov v meste. Toto sú všetko symptómy, ktoré keď sa nebudú riešiť, tak raz vybuchnú ako sopka, ktorá spáli všetko v meste. 

Predpokladá súčasné vedenie, že tu už nebude a tak to nerieši? Názor necháme na vás, Hlohovčania.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here