Pripomenutie tajomnej sochy v zámockej záhrade

0
756

Chodník od polikliniky v Hlohovci smerom k jazierku pod zámkom vedie okolo triangla dvestoročných platanov, uprostred ktorých stála prísne stojaca a rešpekt vzbudzujúca socha. V presných, takmer až kubisticky štylizovaných obrysoch jej postavy bolo možné rozpoznať, že ide o postavu ženy. Autor diela, významný sochár a monumentalista Ludwik Korkoš (1928 – 1992) nazval dielo Slovenská mať. Vytvoril ho v roku 1962 zváraním a tepaním medi pre park Ústavu národného zdravia v Hlohovci, ktorý bol súčasťou historickej zámockej záhrady. Architektonicky pri tvorbe diela spolupracoval s O. Černým.

Pri lepšom pohľade na pravidelnou geometriou scelený kov sochy pozorujeme jednoduché, priame a presné línie poukladané do náznakových plôch s výraznými hranami evokujúcimi prísny obraz kubusovej hmoty. V Korkošovom podaní sú ženy-matky nositeľkami rôznych emotívnych pohnutí, symbolizujú intímne vzťahy, no aj ideu rodnej zeme či vlasteneckého cítenia, sú znakom pevnosti, odhodlania i historickej kontinuity. Je to predstava ženy-matky láskavej, starostlivej, chápavej, no i neoblomnej, spravodlivej, tiež aj ustarostenej, strachujúcej sa…

Pôsobivú kompozíciu sochy umocňovalo dvojveršie umiestnené na mramorovej tabuli v jeho blízkosti. Sú v nej vyryté tieto slová: „Tak som ju vídal / od mala svojho“. Patria básnikovi Ivanovi Kraskovi a pochádzajú z básne Vesper dominicae zo zbierky Nox et solitudo (1909) Verše sú spomienkou básnika na domov a zachytávajú okamih pohľadu na matku, ktorá v sviatočnej nedeľnej chvíli drží v ruke spevník náboženských piesní. Kraskov básnický zrak prestupuje nostalgia detstva a dospievania.

Žiaľ, sochu dnes na svojom mieste nenájdete, z obkolesenia mohutných platanov ju 7. marca 2004 odcudzil neznámy páchateľ, ktorý dielo rozrezal na sedem častí a tie následne deformoval do takej miery, že obnova sochy nebola možná.

Sochu „Slovenská mať“ si vybrali členovia iniciatívy ODLOŽENÉ V MESTE, aby ju spracovali formou limitovaného grafického listu, ktorý je vytlačený risografickým strojom. Po vyobrazení diel Jozefa Sušienku a Dezidera Castiglioneho ide  už o tretie dielo z hlohovského verejného priestoru. Spomínaná iniciatíva Odložené v meste sa týmto snaží upozorniť na umenie vo verejnom priestore hlohovského regiónu – chce vyvolať diskusiu o jeho funkčnosti, umeleckej hodnote, ale i spôsobe starostlivosti oň a potrebe estetizácie nášho okolia. Najnovšiu risografiku môžete získať v informačnom centre v Hlohovci.

foto: Katarína Bukovanová

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here