Lucia Svíčková – Vyjadrenie k Domu Kultúry

1
305

Redakcia nezodpovedá za informácie zverejnené v tomto článku. Ide o názory autora, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Hlohovského žurnálu.

Každý sme do volieb išli s určitým prísľubom našim voličom. Viacerí sme však mali jeden spoločný cieľ a ten bol zachrániť Dom Kultúry. Podľa projektovej štúdie na obnovu celého Domu kultúry by bolo (podľa vedenia mesta) treba vyčleniť cca 6 miliónov Euro. Treba ale podotknúť, že táto suma je výsledkom zatvorenia a následného chátrania Domu kultúry. V rámci tejto štúdie bola vypracovaná projektová dokumentácia I. etapy rekonštrukcie Domu kultúry. Prvá etapa by mala stáť okolo 920 tis. Euro. Podľa tejto projektovej dokumentácie sa má rekonštruovať vstupná hala, šatne, toalety, všetky rozvody tak, aby spĺňali aktuálne normy, vzduchotechnika i v javiskovej resp. hľadiskovej časti…atď. Táto suma by mala postačovať na to, aby bol Dom kultúry opäť otvorený. V projektovej dokumentácii nie je zahrnutá výmena starých kotlov.  

Keďže šlo o veľkú čiastku, snažili sme sa ísť na rekonštrukciu postupne a každý rok alokovať určitú sumu. Prvý rok sme vyčlenili okolo 200 tis. Euro, druhý rok 300 tis. Euro. Možno si poviete, že sa finančné prostriedky zbytočne blokovali, avšak vyčleniť v jednom rozpočtovom roku naraz 1 milión Euro nebolo a ani nie je možné. Tieto alokované finančné prostriedky boli však minuté za iným účelom prostredníctvom rozpočtových opatrení vedenia mesta bez vedomia nás poslancov MsZ a v konečnom dôsledku i samotným uznesením MsZ.  

Bolo nám jasné, že ak chceme zachrániť naše dedičstvo – Dom kultúry, musíme zvoliť iný spôsob financovania a tým je úver. Preto sme predložili požiadavku na vedenie mesta, aby na realizáciu I. etapy rekonštrukcie Domu kultúry mesto zobralo úver. Domnievame sa, že vedenie mesta nemá v úmysle záchranu Domu kultúry ale naopak jeho demoláciu, inak by už dávno vo veci konalo a nečakalo 4 roky s jeho rekonštrukciou na externé financovanie.

Prečo ideme na to takýmto spôsobom? Vedenie mesta zásadne odmieta investovať do opravy Domu kultúry čo i len cent. Argumenty mesta? Asi medzi najzásadnejšie patrí vraj neekonomickosť takejto stavby, nie je to priorita tohto mesta, vysoké náklady na opravu, máme v meste dostatočne pokrytú kultúrnu infraštruktúru, ktorá je už zrekonštruovaná a vie dostatočne pokryť všetky akcie, vystúpenia – ktoré by sa mohli konať v Dome kultúry. 

– Dom kultúry nie je prioritou tohto mesta… Dovolím si toto tvrdenie poopraviť. Dom kultúry nie je prioritou tohto vedenia mesta, s dôrazom na slovo „vedenia“. 10 poslancov Mestského zastupiteľstva sa spoločne podpísalo pod požiadavku zrekonštruovať Dom kultúry. K tomu ďalší 2 poslanci z komisie vzdelávania a kultúry. To je spolu 12 poslancov zo 17! A minimálne o jednom ďalšom viem, ktorý túto myšlienku tiež podporuje. Tak kto rozhodol, že rekonštrukcia Domu kultúry nie je prioritou tohto mesta? Bola snáď rekonštrukcia zámku prioritou tohto mesta? Veď rekonštrukciu pôvodne začalo OZ Zámok a keď sa z toho stala veľmi pekná akcia, ktorá mala šancu spojiť mesto, tak po zmene vo vedení mesta, sa situácia zmenila a rekonštrukcia zámku rozdelila toto mesto.

– Neekonomickosť takej stavby… Tak ako prispievame na prevádzkové náklady Empírového divadla, Zámku, Kina, budeme musieť prispieť i na prevádzkové náklady Domu kultúry. Kultúra je však službou verejnosti a preto z môjho pohľadu musí byť podporená.  V konečnom dôsledku bude závisieť od šikovnosti riaditeľa MKC, ako sa dokáže s touto výzvou vysporiadať. 

– Vysoké náklady na opravu… Každému je jasné, že oprava nás bude niečo stáť. Čím dlhšie ale budeme čakať, tým väčšie budú náklady na opravu Domu kultúry. Prečo doteraz Dom kultúry nikto neopravoval i keď v mninulosti MsZ na jeho rekonštrukciu vyčlenilo finančné prostriedky, hoci boli podstatne menšie ako teraz? 

– Máme dostatočnú kultúrnu infraštruktúru na akcie, ktoré by sa mohli v Dome kultúry uskutočniť… Tu si tiež dovolím namietať. Divadelné predstavenia sa predsa nemôžu konať v kine. Pódium kina je úzke, nemá oponu, okrem iného – viete si predstaviť nástupy na scénu? Ostáva len Empírové divadlo. To však kapacitne pojme len približne 100 divákov. V nie takej dávnej minulosti muselo MKC kvôli nevyhovujúcim priestorom odmietnuť niekoľko vynikajúcich predstavení, ako napríklad Na skle maľované, Bathory, Cigáni idú do neba a ďalšie… Priestory pódia neumožňujú vystúpenie skupinám väčšieho formátu, ktoré majú väčší počet hercov alebo dokonca väčšie kulisy. Dom kultúry je na takéto akcie ako stvorený.  Veľa Hlohovčanov si pamätá akcie, ktoré sa tam konali. Či to už boli veľké zábavy, plesy, maturitné večierky, kedy tento večierok spojilo viac tried naraz, vystúpenia k MDŽ, ku dňu matiek, či dokonca sa v Dome kultúry natáčali rôzne televízne programy. Sama som bola na Silvestrovskom natáčaní televízie Markíza. V Dome kultúry niekoľko krát vystupoval i zabávač Pročko so svojou zábavnou reláciou a mnoho iných…..  Dom kultúry je ideálnym miestom, kde by sa mohli stretávať i združenia, ktoré majú viac členov, ako napríklad Jednota dôchodcov atď., pretože iné takéto priestory v Hlohovci neexistujú.

Ďalším plusom na znovuotvorenie Domu kultúry je jeho strategická poloha v centre mesta, jeho dostupnosť i pre seniorov, ktorí majú problém zájsť do Empírového Divadla, nakoľko sa nachádza v ťažko dostupnom kopci. Som presvedčená, že opätovným otvorením Domu kultúry, by sa opäť vrátil život do centra mesta a profitovali by z toho i okolité kaviarne, bary či reštaurácie. 

Projektová štúdia hovorí o tom, že by do kultúrneho domu mohla byť transferovaná knižnica, či Hlohovská televízia. Fandím tejto myšlienke. Kultúra na jednom mieste pod jednou strechou je podľa mňa skvelý nápad ako prilákať i mládež a deti do priestorov Domu kultúry. Dom kultúry má veľký potenciál a dobrý projekt by vedel využiť každý jeho m2. 

S ďalším dôvodom na rekonštrukciu Domu kultúry prichádza samotné mesto. V strategickom dokumente PRÍRUČKA ROZVOJA MLÁDEŽE  na roky 2021 – 2026, ktorý mesto vypracovalo a predložilo poslancom na schválenie, sa na strane 26 píše: „Veľkou témou je chýbajúci kultúrny priestor s dostatočnou kapacitou vhodný pre slávnostné udalosti detí zo základných či stredných škôl. Ide o najrôznejšie podujatia, od spoločných koncertov, odovzdávanie ocenení až po stužkové, na ktorých sa zúčastňuje veľké množstvo návštevníkov….“ 

Ako príklad, že sa to dá, nám môže poslúžiť mesto Šaľa. Samospráva v Šali sa rozhodla ísť cestou záchrany mestského Kultúrneho domu, v ktorom sídli aj ich kino. Treba však spomenúť, že Mesto Šaľa má 2 kultúrne domy, jeden z nich sa nachádza v miestnej časti Veča –  niečo podobné ako u nás Šulekovo. Tento Spoločenský dom zrekonštruovali už v minulosti. Kultúra v tejto štvrti začala tak prekvitať, že vyústila do každoročných miestnych slávností v tejto mestskej časti. A teraz mesto Šaľa rekonštruuje druhý Kultúrny dom. Na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Šali získala samospráva dotáciu z eurofondov a zo ŠR vo výške 779 824,74 Euro a k tomu ďalšie dotácie. Keďže celková rekonštrukcia sa podľa primátora mesta Šaľa pohybuje okolo do 4,7 mil., musia celkovú rekonštrukciu rozdeliť na 2 etapy a zobrať úver 1 mil. Euro. Podobný spôsob rekonštrukcie navrhujeme i my.

A na záver:  Koncert Richarda Müllera v Empírovom divadle bol vypredaný už 7.12.2020.  Aktuálne v dôsledku vládnych obmedzení mohlo MKC predať len 50 lístkov. Keby sa však jeho koncert uskutočnil v Dome kultúry, som si istá, že by tých predaných lístkov bolo podstatne viac. Pri kapacite Domu kultúry 500 miest na sedenie mohlo byť predaných lístkov 250. Spokojnejší by boli diváci, ktorí sa na koncert do Empírového divadla nedostali a spokojné by bolo aj MKC, veď svoj program robí pre nás, Hlohovčanov.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here