Jubilujúce občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

0
497

Príbeh občianskeho združenia Ex libris ad personam Hlohovec – Od kníh k osobnostiam Hlohovca (ďalej iba ako ELAP) je mnohým obyvateľom Hlohovca, blízkeho i vzdialenejšieho okolia známy. Druhého mája to bolo presne dvadsať rokov, čo jeho členovia výrazným spôsobom vstupujú do kultúrneho a spoločenského života mesta, aby v ňom upozorňovali na historické, duchovné i kultúrne hodnoty a prezentovali ich verejnosti. 

Vyjadriť dvadsať rokov dobrovoľníckych aktivít v oblasti uchovávania a šírenia kultúry možno viacerými spôsobmi. Ak by sme mali túto skutočnosť uchopiť štatisticky, tak musíme konštatovať, že združenie za tie roky zorganizovalo 18 ročníkov (pripravuje 19. ročník) medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov Ex libris Hlohovec, 14 ročníkov medzinárodnej súťaže kresleného humoru Fraštacký tŕň, 7 ročníkov Literárnych potuliek Hlohovcom, iniciovalo osadenie 18 pamätných či informačných tabúľ venovaných osobnostiam mesta a významným udalostiam, spolupracovalo na obnove pamätníka padlým v prvej svetovej vojne, zastrešuje iniciatívu Odložené v meste, ktorá sa venuje propagácii umeleckých diel vo verejnom priestore, vydalo 26 odborných publikácií z oblasti histórie, literárnej histórie, výtvarného umenia, ale publikuje i memoárovú a beletristickú literatúru. V edícií „Slávni Hlohovčania“ pripravilo deväť titulov, spolupracovalo s mnohými hlohovskými inštitúciami, združeniami, organizáciami, školami, formálnymi či neformálnymi zoskupeniami i jednotlivcami. Najproduktívnejšia a najčastejšia je spolupráca s Vlastivedným múzeom v Hlohovci, základnými i strednými školami a Mestom Hlohovec. Pre verejnosť, študentov či žiakov, ale i seniorov pripravili desiatky kultúrno-spoločenských a vzdelávaco-osvetových podujatí – koncerty, recitačné súťaže, prezentácie tvorby literárnych i výtvarných umelcov, výstavy, besedy, vernisáže, uvádzania knižných titulov, komentované prehliadky, pietne spomienky a iné. Členovia združenia sú súčasťou odborných porôt literárnych a výtvarných súťaží, pozývajú ich ako konzultantov k rôznym kultúrno-spoločenským podujatiam a sú garantmi kultúrnych projektov. Takmer každý mesiac sa môžete stretnúť či už v tlačených alebo elektronických médiách s ich odbornými a publicistickými článkami – ide o desiatky príspevkov, mapujúcich históriu a kultúru Hlohovca. 

Akiste by sme mohli skončiť pri tomto výpočte, no treba si uvedomiť, že za uvedeným množstvom tvorivej i organizačno-administratívnej práce sú ľudia s pozitívnym vzťahom k histórii mesta, k jeho kultúrnym hodnotám, s prejavom úcty k tradíciám predkov i so snahou byť nápomocný pri rozvoji kreatívnych aktivít mladej generácie. Takto pomyselne rozkročení nad géniom loci Hlohovca, stojac jednou nohou v minulosti a druhou v prítomnosti, sa snažia pozitívne vstupovať do kultúrneho prostredia mesta a vypĺňať tie jeho miesta, ktoré kladú špecifickejšie požiadavky na prijímateľa kultúrnej informácie, ponúkajú žánrovo pestrý obsah, v istých momentoch sú ich podujatia určené pre menšinového prijímateľa, pretože prezentujú náročnejší umelecký a kultúrny obsah. 

Ak by sme nateraz ukončili výpočet aktivít združenia a obzreli by sme sa do minulosti, kde by nám bolo umožnené vidieť zárodky myšlienky spojiť silné kultúrne individuality pod jednou strechou značky ELAP, tak sa dostaneme do roku 2003 a ako hlavné postavy pred nás predstúpia osobnosti hlohovskej kultúry, ktorých mená boli a sú zárukou oduševnenej práce, čo zároveň znamená, že združenie hneď pri svojom zrode vybudovali na pevných a odolných základoch, opierajúcich sa o profesionalitu a odbornosť. Medzi spomínané osobnosti patrili či patria Jozef Urminský starší, Helena Pekarovičová, Viktor Chrenko, Jozef Bachratý, Róbert Hronský, Jozef Urminský ml., Víťazoslav Chrenko, Ján Libant, Eva Úradníková, František Bojničan, Marián Kamenčík, Zuzana Kamenčíková, Nadežda Kvasňovská a ďalší.  Boli a sú to oni, kto združeniu vtlačili značku nepopierateľnej kvality, o čom svedčí aj fakt, že dve vyššie spomínané výtvarné súťaže sú zapísané do zoznamu nehmotných pamätihodností mesta. 

Ale to je iba inštitucionalizovaný honor, oveľa viac hreje pri srdci skutočnosť, že verejnosť pozitívne vníma naše pôsobenie vo verejnom priestore, že sa ľudia tešia na naše podujatia, že nám vyjadrujú priazeň a ponúkajú spoluprácu. To sú devízy, na ktoré chceme nadviazať aj v ďalšom období nášho pôsobenia. Najlepšie o tom v medzinárodnom kontexte vypovedá fakt, že Hlohovec sa každoročne stáva na jeden októbrový víkend raz svetovým hlavným mestom detského exlibrisu a druhý raz hlavným mestom kresleného humoru. Vďaka súťaži Ex libris sme prostredníctvom umeleckých diel za vyše štvrťstoročné trvanie podujatia spojili viac ako 26 000 detí a stovky ich pedagógov či rodičov z 29 krajín sveta. Súťažou tvoríme priestor pre budovanie medzinárodných priateľstiev, spájame ľudí s rozmanitými kultúrnymi a spoločenskými tradíciami a hlavne chceme šíriť kultúru a posolstvo mieru, čo je naším hlavným mottom. 

Prejdená dvadsaťročná cesta združenia zaväzuje pokračovať minimálne v nastolenom trende, pričom sa pokúsime naďalej byť nositeľmi esencie kvalitnej kultúry, ktorá vychádza z vlastných autentických zdrojov, pramení priamo v regióne a jej hlavnými aktérmi sú činorodí ľudia nášho mesta, ktorí sa chcú podeliť o svoje schopnosti, vedomosti, talenty. 

Napokon si dovolím záverom vysloviť tri myšlienky. Najprv je to poďakovanie všetkým tým, ktorí združenie budovali, utvárali jeho identitu a formovali jeho dobré meno (ide predovšetkým o dlhoročnú predsedníčku Helenu Pekarovičovú a Jozefa Urminského st.), potom je to presvedčenie, že aj tento typ kultúry pritiahne mladých perspektívnych a aktívnych ľudí, ktorí prejavia záujem s nami spolupracovať, aby sme mohli vytvoriť stabilnú kontinuitu našej činnosti a napokon chcem vysloviť prianie, nech sa združeniu darí v jeho aktivitách, aby sme mohli s podobne dobrým pocitom ako teraz bilancovať jeho činnosť aj po ďalší dvoch desaťročiach. Výročie ELAP-u si pripomenieme na jeseň tohto roka v priestoroch Výstavnej siene Vlastivedného múzea v Hlohovci. 

Marián Kamenčík 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here